ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ-1869-1951:Δεν μπορούμε
να ορίσουμε την ευτυχία,μπορούμε μόνο
να μιλήσουμε γι,αυτό που την καταστρέφει
και γι,αυτό που την δημιουργεί.

ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ-1869-1951:Δεν μπορούμε 
να ορίσουμε την ευτυχία,μπορούμε μόνο
να μιλήσουμε γι,αυτό που την καταστρέφει
και γι,αυτό που την δημιουργεί.
·

ΛΟΥΙ ΑΡΑΓΚΟΝ[ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ]:Θα σου πώ ένα
μεγάλο μυστικό σε φοβάμαι,φοβάμαι αυτό που
σε συνοδεύει το βράδυ προς τα παράθυρα,τις
κινήσεις που κάνεις,τις λέξεις που δεν λέμε.Φοβάμαι
τον γρήγορο και αργό χρόνο σε φοβάμαι [1897-1982].

ΛΟΥΙ ΑΡΑΓΚΟΝ[ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ]:Θα σου πώ ένα
μεγάλο μυστικό σε φοβάμαι,φοβάμαι αυτό που
σε συνοδεύει το βράδυ προς τα παράθυρα,τις
κινήσεις που κάνεις,τις λέξεις που δεν λέμε.Φοβάμαι
τον γρήγορο και αργό χρόνο σε φοβάμαι [1897-1982].