ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Στόχοι του προγράμματος της θετικής ψυχολογίας

Το πρόγραμμα κατάρτισης στη θετική ψυχολογία επιχειρεί να παρουσιάσει διεξοδικά τα πορίσματα και τις τεχνικές ενός νέου σχετικά κλάδου ή γνωστικού τομέα, ο οποίος επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την άριστη καθημερινή συμπεριφορά. Στα πλαίσια των μαθημάτων θα οριστούν οι έννοιες της ευτυχίας και της ικανοποίησης, η διαχείριση των συναισθημάτων, που προκύπτουν από τις ανάγκες μας, την κατανόηση των κινήτρων και συναισθημάτων των άλλων και ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε τεχνικές συμβουλευτικής παρέμβασης και επικοινωνίας. Το πρόγραμμα βασίζεται στις θεωρητικές αρχές του Seligman, αλλά και σε διεπιστημονικά συμπεράσματα, που διευρύνουν το γνωστικό οπλοστάσιο των επιμορφούμενων. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή και στην ανάλυση περιπτώσεων

Θεματικές ενότητες:

1.Θετική ψυχολογία: Η θεωρία του Seligman

2.Πως γεννιούνται τα συναισθήματα και ποια η επίδραση τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά

3.Συναισθήματα και σκέψη. Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση στη διαμόρφωση του τρόπου, που αντιμετωπίζουμε τη ζωή

4.Αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων και ιστοριών ζωής: Πως να επαναπροσδιορίσετε τους τρόπους θέασης της πραγματικότητας

5.Πως μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία ή αγκύλωση του παρελθόντος

6.Ασκήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και αυτοεκτίμησης

7.Αντιμετωπίζοντας τους αγχογόνους παράγοντες και τις καταθλιπτικές προδιαθέσεις

8.Προς μια συμβουλευτική της αισιοδοξίας

9.Αξίες, ποιότητα ζωής, αισιοδοξία και ιδανικός εαυτός

10.Θέτοντας τις βάσεις για ολοκληρωμένες προσωπικές σχέσεις

Διάρκεια Φοίτησης: Εξάμηνο, μία διαδικτυακή συνάντηση live streaming το μήνα και ασύγχρονη μελέτη ψηφιακού υλικού

Κόστος φοίτησης: 300 ευρώ

Κόστος εγγραφής(1η δόση) : 150 ευρώ

 

Ασκήσεις Αυτοεκτίμησης

Το δικαίωμα στην αυτοεκτίμηση απορρέει από το γεγονός πως ανήκετε στην ανθρωπότητα και, για να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, από την παραδοχή πως έχετε καταφέρει, παρά τις αντιξοότητες, να επιβιώσετε μέχρι σήμερα.

Πραγματικά, όλοι σας είστε μοναδικοί, όσον αφορά τις εμπειρίες, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα. Σαφώς και υπάρχουν στιγμές που καταρρακώνουν το αυτοσυναίσθημα, κάμπτουν τη σιγουριά, λυγίζουν τη βεβαιότητα. Όμως κανένας δεν εξουσιοδοτείται, παρά μόνο καταχρηστικά και αυτόκλητα, να αμφισβητήσει το συναισθηματικό σας πλούτο, να κρίνει τις ιδιότητες και να αποφαίνεται για την ποιότητά σας. Είστε οι τροπαιούχοι της ζωής και μόνο ο εαυτός σας μπορεί να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις.

Για ένα δεδομένο δεν μπορείτε να εκφέρετε ενάντια επιχειρήματα: Πως το Σύμπαν ολόκληρο θα ήταν διαφορετικό εάν εσείς δεν είχατε υπάρξει, αλληλεπιδράσει, ποθήσει, εργαστεί, εάν εσείς δεν είχατε για κάποιο σκοπό, που θα σας αποκαλυφθεί εσχατολογικά, διανύσει την πορεία σας μέχρι τώρα στον πλανήτη μας.

Φανταστείτε την αυτοεκτίμηση ως μια συνισταμένη των ικανοτήτων και της αξίας που αποδίδετε στην ύπαρξή σας. Κάποιοι είναι ικανοί και το αναγνωρίζουν καθημερινά με τονωτικές ενέσεις αυταξίας, αρκετοί, ενώ είναι ικανοί, για πολλούς λόγους σταματούν να το βλέπουν και περιμένουν από άλλους την αναγνώριση και μερικοί, ενώ είναι περιορισμένοι όσον αφορά τις δυνατότητες, τείνουν να αποδίδουν μεγάλη αξία στον εαυτό τους, πείθοντας και τον περίγυρό τους γι’ αυτό και επιτιθέμενοι σε όποιον τολμήσει να τους αμφισβητήσει.

Αναλογιστείτε τι επηρεάζει τη δική σας αίσθηση πληρότητας και αυτοολοκλήρωσης:

Η αυτοεκτίμηση είναι αποτέλεσμα κοινωνικής σύγκρισης, είναι αυτό που κοιτούμε στο συμβολικό κάτοπτρο της ματιάς των άλλων. Αν κάθε βράδυ ρωτάτε και ο καθρέφτης απαντά πως είστε η ωραιότερη, η ευγενέστερη, αυτή που σύμφωνα με τις στάσεις της πορεύτηκε άλλη μια μέρα, τότε η γαλήνη και η ισορροπία σηματοδοτεί το βίο. Αν, όμως, κρυμμένη η Χιονάτη, καραδοκεί να πάρει τα σκήπτρα, να σας εκθρονίσει από τις βεβαιότητες και να σπείρει την αμφιβολία και την έριδα, η αυτοεκτίμηση τίθεται εν αμφιβόλω… Κι όμως, δε θα έπρεπε: Τους Κύκλωπες δε θα τους συναντήσετε αν μέσα σας δεν τους κουβαλάτε. Η αξία είναι θεϊκό χάρισμα, που σας δωρίθηκε, επειδή γεννηθήκατε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση.

Η αυτοεκτίμηση αυξάνεται όταν πιστεύουμε πως ασκούμε έλεγχο στα γεγονότα της ζωής μας κι επομένως οποιαδήποτε δράση είναι προτιμότερη από την αδράνεια, την παραίτηση, την παράδοση. Όλα σχεδόν τα προβλήματα είναι μαθημένες συμπεριφορές, που ξαφνικά, ενώ κάποτε χάριζαν επιτυχία, έγιναν μη λειτουργικές. Η μεμψιμοιρία, η γκρίνια, η κατάθλιψη, ο φθόνος, η σύγκριση είναι η σίγουρη ατραπός προς τη νέκρωση των πιο ζωογόνων στοιχείων του εαυτού.

Η αυτοεκτίμηση έχει σε μεγάλο ποσοστό καλλιεργηθεί από τους γονείς κατά την παιδική ηλικία. Δεν είστε υπεύθυνοι εάν εκείνη την καθοριστική περίοδο δε δεχθήκατε αρκετό σεβασμό, αναγνώριση, αγάπη. Συμφιλιωθείτε με τους πρωταγωνιστές της προσωπικής σας ιστορίας και προχωρήστε έχοντας με τη συγχώρεση και την άφεση απαλλαγεί από τις άγκυρες που σας καθηλώνουν.

1. Γράψτε σε μικρά χαρτάκια τις ιδιότητές σας, που θεωρείτε ανεκτίμητες, μοναδικές, ιδιαίτερες, βασικές, θελκτικές: μπορεί να είστε υπομονετικοί, φιλόδοξοι, εργατικοί, στοργικοί, φιλαλήθεις, εύκαμπτοι, οργανωτικοί, δημιουργικοί. Σκεφθείτε αναλυτικά και ρεαλιστικά και καταγράψτε εκείνα μόνο τα χαρακτηριστικά, που εσείς εκτιμάτε κι όχι οι άλλοι.

2. Ιεραρχήστε τις αρετές αυτές κατά σειρά σπουδαιότητας.

3. Κλείστε τα μάτια και σκεφθείτε ότι ένας επίβουλος εχθρός έχει τη δυνατότητα να σας στερήσει κάποιες από αυτές, να τις υποκλέψει, να τις καταχραστεί. Σας δίνει όμως την ευκαιρία να επιλέξετε εσείς ποιες θα θυσιάσετε. Διαλέξτε εκείνα τα προτερήματα που θα απολέσετε… Ποια είναι και πώς θα είναι ο εαυτός σας χωρίς το καθένα από αυτά… Τι επίδραση θα έχει η αφαίρεση στους σημαντικούς άλλους.

4. Θα έχετε πλέον κατανοήσει πως η παραμικρή απώλεια των ιδιοτήτων σας αλλοιώνει συλλήβδην την προσωπικότητά σας και αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της ζημίας, εκλιπαρείτε το φανταστικό εχθρό, έστω, να σας επιστρέψει δύο από αυτές… ποιες θα ξαναπέρνατε πίσω; Γιατί;

Ίσως τώρα να έχετε υποψιαστεί πόσο σημαντικά και υπέροχα και αναντικατάστατα είναι όσα κατέχετε και πως δεν πρέπει σε κανένα Αττίλα να ανοίξετε τις πύλες, έστω κι αν αυτός είναι ο ίδιος ο εαυτός σας…

Όρια και (αυτο-)οριοθέτηση

Η φιλοσοφία της ομάδας αυτής έρχεται σε σύγκρουση με την έννοια των ορίων υπό την κλασική τους έννοια. Την ίδια στιγμή όμως, δεν πρεσβεύει και τον παιδοκεντρισμό, ως εξίσου επικίνδυνη προσέγγιση και πρακτική.

 1. Η κλασικη χρηση των ‘ορίων’.

Τα  ‘όρια’, έτσι όπως προτείνονται, αναλύονται και εννοούνται από τις περισσότερες σχολές, προϋποθέτουν δύο τινά, και τα δύο αντίθετα με τη φιλοσοφία της ομάδας: α) μονιμότητα, τουτέστιν έναν απαράβατο κανόνα, και β) έναν γονιό οριοθέτη-εξουσιαστή.

Ας τα πάρουμε από την αρχή:

Η έννοια του μόνιμου, απαράβατου κανόνα δημιουργεί ένα αυστηρά περιοριστικό πλαίσιο γύρω από τους αναπτυξιακούς μηχανισμούς και εξ’αυτού ανάγκες ενός εξελισσόμενου εγκέφαλου. Για να παραπέμψω στη Liedloff, η τεχνητά επιβεβλημένη ετικέτα συμπεριφοράς του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού έρχεται πολλάκις σε πλήρη αντίθεση με τις επιταγές της ανθρώπινης φύσης βάσει εξελικτικής βιολογίας- με άλλα λόγια του τρόπου που ο άνθρωπος κατάφερε να επιβιώσει και να εξελιχθεί στη φύση. Μερικά παραδείγματα τέτοιων περιορισμών αφορούν κινητικότητα και πειραματισμό των νηπίων: ‘δεν χοροπηδάμε στον καναπέ μας’, ‘δεν τρώμε στο πάτωμα’, ‘δεν σκαρφαλώνουμε στις καρέκλες’, ‘δεν αγγίζουμε τα ντουλάπια’ κοκ. Συχνά, η ‘παραβίαση’ των κανόνων αυτών καταλήγει σε τιμωρία, επιπλήξεις, ταμπελοποίηση (‘ατακτος’, ‘ζωηρος’, ‘κακος’), ενοχοποιώντας ουσιαστικά το παιδί να κάνει ό,τι του καταδεικνύει ο εξελισσόμενος ακόμα εγκέφαλός του.

Να το πούμε αλλιώς. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι γονείς κουράζονται, εξοντώνονται κατά περιπτώσεις. Ότι δε γίνεται επί μονίμου βάσεως να τρέχουν με μια σκούπα στο χέρι για να καθαρίσουν τις λάσπες που έφερε το νηπιάκι από τον κήπο, να προσέξουν τον μικρό εξερευνητή όταν σκαρφαλώνει στην πιο ψηλή καρέκλα, να πάθουν πολλαπλά καρδιακά επειδή αποφάσισε να εξερευνήσει το ντουλάπι με τα εργαλεία του μπαμπά, είναι αυτονόητο. Κατά κύριο λόγο όμως, ο ρόλος μας ως γονείς είναι ακριβώς αυτός. Η διά ροπάλου απαγορεύση με τη μορφή του μόνιμου κανόνα αλλάζει τον ρόλο αυτόν, ή μάλλον μας απαλλάσσει από τις ευθύνες του. ‘Αν δεν ανεβεί στον καναπέ επειδή φοβάται πως θα μπει τιμωρία ή θα του ρίξω μια στον κώλο, δε θα χρειαστεί να τρέχω’. Όμως αν περιμένουμε πως δε θα κουραστούμε, δε θα εξουθενωθούμε ανά περιπτώσεις, γιατί γινόμαστε γονείς;

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε, η επιβολή τέτοιων κανόνων μας καθιστά ηγεμόνες, όχι πρόσωπα αναφοράς. Η έννοια του προσώπου αναφοράς εμπεριέχει εννοιολογικά τον τίτλο της: παραδειγματίζουμε, εμπνέουμε, δίνουμε τροφή για σκέψη. Όπως είπε και η Margeret Mead, στα παιδιά οφείλουμε να δείχνουμε πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται.

 1. Αυτο-οριοθέτηση από μίμηση

Το παιδί μας λοιπόν δε νιώθει ‘μεγαλύτερη ασφάλεια’ με την επιβολή μόνιμων ορίων επειδή θα ένιωθε (πράγματι) ανασφάλεια με τον παιδοκεντρισμό (μετάθεση γονεϊκής ευθύνης στο παιδί-δείτε σχετικό έγγραφο). Η ασφάλεια και εμπιστοσύνη που θα χτιστεί έναντι του παιδοκεντρισμού είναι μέσως της εμπειρικής παρατήρησης: το παιδί θα μάθει να αυτο-οριοθετείται παρατηρώντας τον γονιό να θέτει τα δικά του όρια. Τα όρια αυτά, προσδιορισμένα συνειδητά και ασυνείδητα σε ατομικό επίπεδο και για τον εαυτό μας, δημιουργούν τις δυναμικές στην οικογένεια.  Τα όρια αυτά αφορούν και σηματοδοτούν τις αντοχές, τις επιθυμίες μας και το ιδιοσυγκρασιακό μας ‘στρετσάρισμα’- σημεία αντοχής, ανοχής και αυτοπροσδιορισμού. Η δυνατότητα λοιπόν αυτο-οριοθέτησης που καλλιεργείται στο παιδί, καθιστά και τον αυτοπροσδιορισμό (δείτε σχετικό έγγραφο από Κατερίνα Τατσοπούλου) εφικτό.

Πιο συγκεκριμένα: το παιδί θέλει να ανεβεί στον πάγκο της κουζίνας για να εξερευνήσει τα ντουλάπια. Το μόνιμο όριο ‘δεν ανεβαινουμε στον πάγκο’ του στερεί τη δυνατότητα της εξερεύνησης αυτής, την ικανοποίηση της περιέργειάς του, για τον ίδιο του τον ζωτικό χώρο. Ως κανόνας απλά βολεύει τη μητέρα, αλλά ουσιαστικά όχι απλά δεν προσθέτει στη διαπαιδάγωγηση, αλλά λειτουργεί ενάντιά της.

Αν λοιπόν η μητέρα έχει τον χρόνο, ανεβάζει το παιδί στον πάγκο και το επιβλέπει, ωσότου μείνει ευχαριστημένο, και η προσοχή του στραφεί σε κάτι άλλο. Εάν η μητέρα είναι κρεβατωμένη, έχει σακατεμένη μέση, πρέπει πάση θυσία να πάει προς νερού της, καίγεται το φαγητό ή τη χρειάζεται ένα μικρότερο παιδί, εξηγεί πως τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι εφικτή η ανάβαση, και αντιπροτείνει κάτι άλλο. Αυτό είναι το δικό της όριο, όχι ένα όριο που επιβάλλεται στο παιδί. Δεν έχει να κάνει με βαρεμάρα, προσωπική προτίμηση, προσωπικά συναισθήματα, αλλά με πρακτικούς λόγους που δεν έχουν σχέση με το παιδί το ίδιο. Σε ένα σπίτι ξένο, η επιθυμία του ιδιοκτήτη να μην ανεβαίνουν παιδιά στον πάγκο της κουζίνας του ειναι επίσης δικό του όριο και οφείλει να το επικοινωνήσει. Έτσι λοιπόν ο επιβεβλημένος κανόνας ‘δεν ανεβαίνω στους παγκους’ μετατρέπεται σε δραστηριότητα που ανάλογα τη στιγμή και τα όρια των άλλων κάποιες φορές ειναι εφικτή, και κάποιες όχι.

 1. Αν δεν επιβάλλω όρια στο παιδί, πώς θα μάθει να ακολουθεί κανόνες στη ζωή του;

Συχνή ανησυχία γονιών, αλλά παράλληλα τελείως αβάσιμη. Τι φοβάστε, ότι το παιδί θα γίνει 40 χρονών και θα θέλει να ανεβαίνει στους πάγκους;

Ο βρεφικός, νηπιακός, παιδικος εγκέφαλος εξελίσσεται. Πριν την ηλικία των τεσσάρων, και την ολοκλήρωση του προμετωπιαίου λοβού, η έννοια του κανονα ειναι αναπτυξιακά ασύμβατη με το τι μπορεί να συλλάβει το νηπιάκι. Μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνεται πώς λειτουργούν τα πράγματα, και κυρίως, το γιατί. Το ‘γιατί’ είναι θεμελιώδες. Μόνο αν το παιδί (μέσω αυτοπροσδιορισμού—βλέπετε πάλι κείμενο Κατερίνας Τατσοπούλου) κατανοησει εμπειρικά και ολοκληρωμένα αίτια-αιτιατά και τους κώδικες της φύσης (όσο κι αν έχουν αναπλαστεί από την κοινωνία), θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά. Αν μη τι άλλο, η επιβολή μόνιμων ορίων αναστέλλει τη φυσική αυτή εξέλιξη.

Θα παραφράσω επίσης τον αγαπητό παιδίατρο Κάρλος Γκονζάλες που προειδοποιεί τους γονείς να μην βιάζονται να επιβάλλουν όρια στα νήπιά τους, γιατί έτσι κι αλλιώς το παιδι, και ως αυριανός ενήλικας, θα είναι από τα πράγματα αναγκασμένος να ακολουθεί ‘κανόνες’. Η πρόωρη έκθεση σε αυτούς δεν εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη συμμόρφωση, αλλά αναίτια καταπίεση σε μια ηλικία που απαιτεί όσο περισσότερη ελευθερία γίνεται. Και θα χρησιμοποιήσω και το ακόλουθο επιχείρημα του γιατρού, που είναι πραγματικά απόλυτα επιτυχές: Αν το παιδί σας ζητάει κάτι επίμονα στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείτε να το αντέξετε οικονομικά, μην το πάρετε. Αν ζητάει κάτι βλαβερό για την υγεία του, εντάξει, μην το πάρετε. Αλλά μην του στερήσετε κάτι ‘για να μη γίνει κακομαθημένο’, γιατί είναι κακεντρέχεια.

 1. Και με τα θέματα ασφαλείας τι γίνεται;

Η ασφάλεια και υγεία του παιδιού είναι απόλυτη ευθύνη του γονιού. Ζητήματα όπως το καρεκλάκι του αυτοκινήτου, η ζώνη, το να τρώει τρία κομμάτια τούρτα σε καθημερινή βάση ή να βλέπει πέντε ώρες τηλεόραση δεν αφορούν το όριο ως κοινωνική σύμβαση, αλλά την απόλυτη γονεϊκή ευθύνη. Κάποια πράγματα απλά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Αυτό όμως δε σημαίνει πως ανακοινώνουμε αυθαίρετα αποφάσεις υπό το πρίσμα του ‘γιατί το λέω εγώ’. Εξηγούμε, αναλύουμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, αλλά εμμένουμε.

Lina Varotsis  Από ενσυναίσθηση

Παιδί: Κρίσεις Θυμού ή αλλιώς “tantrums” και τρόπος αντιμετώπισης.

https://rotasapantaw.wordpress.com/2015/12/23/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%82-tantrums-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/

Παιδί: Κρίσεις Θυμού ή αλλιώς “tantrums” και τρόπος αντιμετώπισης.

Οι τεχνικές που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν να ηρεμήσετε το παιδί σας.
Να έχετε απλή και ήρεμη συμπεριφορά ή να παρέχετε μια απλή επιλογή.Για παράδειγμα αν το παιδί σας αναστατώνεται όταν είναι να ντυθεί, ρωτήστε το αν προτιμάει να φορέσει το μπλε ή το καφέ παντελόνι του.
Η απόσπαση προσοχής είναι μια καλή τεχνική (για τις πολύ μικρές ηλικίες). Κινητοποιεί το σύστημα «αναζήτησης» στο εγκεφαλικό στέλεχος και κάνει το παιδί να ενδιαφέρεται για κάτι. Μπορεί να υπερνικήσει με φυσικό τρόπο τα συστήματα θυμού ή δυσφορίας. Προκαλεί, επίσης, την αύξηση των επιπέδων της ντοπαμίνης κι έτσι μειώνεται το άγχος και προκαλείται ενδιαφέρον και κινητοποίηση.(4)
Να κρατάτε το παιδί σας τρυφερά. Κάποιες φορές βοηθάει πραγματικά να κρατάτε αγκαλιά ένα παιδί που βρίσκεται σε κρίση, αλλά, πρέπει να νιώθετε ηρεμία και να βρίσκεστε υπό έλεγχο κι εσείς. Η προσέγγιση στο δικό σας ήρεμο σώμα κάνει το αναστατωμένο σώμα του παιδιού σας να επανέρχεται σε ισορροπία και οδηγεί στην έκκριση οκυτοκίνης και οπιοειδών,τα οποία αποτελούν φυσικά ηρεμιστικά. Να λέτε απλές φράσεις όπως: «Ξέρω, ξέρω» ή «καταλαβαίνω» ( οι λέξεις από μόνες τους δεν έχουν την επίδραση της σωματικής προσέγγισης πάντως). Αν έχουν κινητοποιηθεί τα συστήματα και του θυμού και της δυσφορίας και πετάει πράγματα τριγύρω στο δωμάτιο ή χτυπάει ή δαγκώνει θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποια τεχνική κρατήματος.
Μερικές φορές τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια και ηρεμία αν απλά κάθεστε κάτω δίπλα τους και τους μιλάτε γλυκά και ήπια. Μερικά παιδιά το προτιμούν από το κράτημα γιατί αισθάνονται ότι είναι ελεύθερα να κινηθούν.
Μην χρησιμοποιείτε το time-out κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Δε θα εγκαταλείπατε την καλύτερή σας φίλη και δε θα τη στέλνατε σε ένα δωμάτιο για time-out ενώ εκείνη θα έκλαιγε πεσμένη στο πάτωμα, άρα σίγουρα αυτή η τεχνική είναι τελείως ακατάλληλη για τα παιδιά τα οποία έχουν λιγότερες συναισθηματικές διεξόδους από τους ενήλικες. Το να χρησιμοποιεί κανείς το time-out σε ένα παιδί που έχει μια κρίση θυμού σημαίνει ότι το αφήνει να χάσει τη ζωτική ευκαιρία να ρυθμίσει τη δυσφορία και την οργή του και να δημιουργήσει αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου του στρες στον εγκέφαλό του.
Μην αφήνετε το παιδί μόνο του σε ένα δωμάτιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης θυμού. Παρά το ότι το παιδί μπορεί να σταματήσει να κλαίει φωναχτά, μπορεί να συνεχίσει το κλάμα εσωτερικά -κάτι το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών είναι πιο ανησυχητικό( 5,6). Ενώ το κανονικό κλάμα που εξωτερικεύεται είναι ένα κάλεσμα για βοήθεια, το σιωπηλό, εσωτερικό κλάμα είναι ένδειξη ότι το παιδί έχει χάσει την πίστη ότι θα έρθει βοήθεια. Σε κάποιους ανθρώπους, αυτή η τραγική απώλεια πίστης μπορεί να παραμείνει για όλη τους τη ζωή.
Να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι οι κρίσεις είναι αυθεντικές. Ένα δίχρονο που στριγγλίζει επειδή το αδερφάκι του του άρπαξε το αυτοκινητάκι του δεν κάνει απλά φασαρία. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η αίσθηση απώλειας δραστηριοποιεί τα κέντρα πόνου στον εγκέφαλο προκαλώντας μια πτώση των οπιοειδών η οποία οδηγεί σε αγωνία(7). Καθώς τα μικρά παιδιά βρίσκονται στον κόσμο μόνο λίγα χρόνια, δεν έχουν μια ξεκάθαρη άποψη της ζωής. Ως ενήλικες έχουμε την εμπειρία ώστε να κατανοήσουμε ότι η απώλεια ενός παιδικού αυτοκινήτου είναι επουσιώδης. Αλλά για το μικρό παιδί αυτή η απώλεια μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Αν ένα παιδί τιμωρείται επαναλαμβανόμενα για κρίσεις θυμού που κινητοποιούνται από θλίψη (η θλίψη συχνά περιλαμβάνει και θυμό) αυτό που μαθαίνει είναι : «Η μαμά δεν μπορεί να καταλάβει ή να διαχειριστεί τη θλίψη μου». Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να «κλείσει τον διακόπτη» των συναισθημάτων που προκαλούν θλίψη γιατί δεν είναι ασφαλές να τα βιώνει. Και αυτό έχει συνέπειες στον τρόπο που το παιδί θα διαχειριστεί τα συναισθήματά του στην ενήλικη ζωή του
Τί συμβαίνει όμως, στον εγκέφαλό του, όταν το παιδί πάθει μια κρίση θυμου?
(Το άρθρο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο The Science of Parenting: How today’s brain research can help you raise happy, emotionally balanced children της Margot Sunderland )
Τα συστήματα που σχετίζονται με τον θυμό, τον φόβο και τον αποχωρισμό είναι ήδη ανεπτυγμένα όταν γεννιέται ένα βρέφος προκειμένου να υποστηρίξουν τη δυνατότητα επιβίωσής του. Είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να προφυλάσσουν τα παιδιά από τους «εχθρούς» και να τα κρατούν κοντά στη μητέρα τους. Οι πιθανοί κίνδυνοι στη σύγχρονη εποχή είναι τελείως διαφορετικοί, κι όμως, καθημερινά ένα ή περισσότερα γεγονότα μπορούν να κινητοποιήσουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα συστήματα στον βρεφικό εγκέφαλο. Για παράδειγμα, το σύστημα του φόβου μπορεί να κινητοποιηθεί όταν χτυπάει απότομα μια πόρτα ή το σύστημα που σχετίζεται με τον θυμό μπορεί να κινητοποιηθεί όταν προσπαθείτε να ντύσετε το παιδί ή το σύστημα του αποχωρισμού όταν βγαίνετε από το δωμάτιο. Τα βρέφη αναστατώνονται από όλα αυτά γιατί υπάρχει ελάχιστη ανώτερη εγκεφαλική λειτουργία ώστε να μπορέσουν να σκεφτούν, να βρουν τη λογική εξήγηση και να ηρεμήσουν.
Έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσετε αυτές τις λειτουργίες του βρεφικού εγκεφάλου προκειμένου να αντιμετωπίσετε ένα μωρό ή ένα παιδί που βρίσκεται σε υπερένταση. Σας έχει ανάγκη για να ηρεμήσει. Με τη δική σας σταθερή ανταπόκριση και παρουσία οι μετωπιαίοι λοβοί του παιδιού σας θα αρχίσουν να δημιουργούν τις απαραίτητες εγκεφαλικές συνδέσεις που με την πάροδο του χρόνου θα το βοηθήσουν να ελέγχει αυτά τα σημάδια κινδύνου που του στέλνει το πιο πρωτόγονο μέρος του εγκεφάλου του, το εγκεφαλικό στέλεχος.
Μια κρίση θυμού σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα από τα συστήματα που προαναφέρθηκαν (θυμού, φόβου, αποχωρισμού) στο εγκεφαλικό στέλεχος του παιδιού σας δραστηριοποιήθηκαν πολύ έντονα. Ως αποτέλεσμα, το παιδί θα παρουσιάζει πολύ υψηλά επίπεδα στρεσογόνων χημικών στο σώμα και στον εγκέφαλό του.
Οι κρίσεις θυμού συμβαίνουν επειδή οι απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ του εγκεφαλικού στελέχους και των ανώτερων τμημάτων του εγκεφάλου δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Αυτές οι συνδέσεις είναι απαραίτητες προκειμένου το παιδί να μπορεί να διαχειρίζεται τα πολύ έντονα συναισθήματά του. Ο ρόλος σας ως γονέα είναι να χαλαρώνετε και να παρηγορείτε το παιδί σας καθώς βιώνει αυτές τις τεράστιες ορμονικές «καταιγίδες» στο μυαλό και στο σώμα του. Αν θυμώσετε με ένα παιδί που βιώνει μια κρίση θυμού μπορεί να σταματήσει να κλαίει, αλλά αυτό μπορεί ταυτοχρόνως να σημαίνει ότι στον εγκέφαλό του ενεργοποιήθηκε το σύστημα του φόβου, παρακάμπτοντας το σύστημα του αποχωρισμού. Ή ότι απλώς κλαίει σιωπηλά οπότε η κορτιζόλη θα έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως έχει αποδείξει το σύνολο της έρευνας για τον εγκέφαλο, η δυσφορία και η στενοχώρια που δεν αντιμετωπίζονται αφήνουν το παιδί με τοξικά επίπεδα στρεσογόνων ορμονών να διαπερνούν τον εγκέφαλό του.
Τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν ή να ακούσουν καλά όταν βιώνουν μια κρίση
Οι δραματικές αλλαγές σε εγκέφαλο και σώμα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης υπονομεύουν τις νοητικές λειτουργίες της σκέψης και τα λεκτικά κέντρα του εγκεφάλου που ελέγχουν την αντίληψη και την έκφραση του λόγου του παιδιού σας. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο να το κατανοήσετε γιατί το να προσπαθήσετε να μιλήσετε στο παιδί σας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή να περιμένετε αυτό να μιλήσει είναι σπατάλη χρόνου. Το μόνο που μπορεί εκείνη την ώρα να κάνει είναι να εκτονώνει τα συναισθήματά του.
Μια κρίση θυμού απαιτεί ήρεμο χειρισμό
Είναι σημαντικό να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την κρίση θυμού του παιδιού σας και να αντιμετωπίσετε τον πόνο, την αίσθηση απώλειας, την τεράστια απογοήτευσή του με κατανόηση και ενσυναίσθηση. Αν το κάνετε, τότε θα βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει τα ζωτικά συστήματα ελέγχου του στρες στον κυρίως εγκέφαλό του. Το να θυμώνετε συστηματικά όταν το παιδί σας βιώνει μια κρίση μπορεί να οδηγήσει το παιδί να μην αναπτύξει ποτέ αποτελεσματικούς ανασταλτικούς μηχανισμούς στον κυρίως εγκέφαλο. Φανταστείτε έναν άντρα που χάνει συχνά την ψυχραιμία του σε ένα εστιατόριο, ή κλωτσάει ένα μηχάνημα που δε λειτουργεί -στην παιδική του ηλικία μπορεί να μην έλαβε βοήθεια και κατανόηση από τους γονείς του κατά τη διάρκεια των εκάστοτε κρίσεών του.(1,2,3)
Η ρύθμιση της δυσφορίας είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν και να κάνουν όλοι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι όσοι/ες φροντίζουν το παιδί
Αν δεν ανταποκρινόμαστε στις αυθεντικές κρίσεις θυμού των παιδιών και αντ’αυτού υιοθετούμε μια σταθερή στάση απέναντι σε όλες τις κρίσεις χάνουμε μια ευκαιρία ζωτικής σημασίας να βοηθήσουμε το παιδί μας να διαμορφώσει τον εγκέφαλό του υγιώς. Είναι πολύ καθησυχαστικό για ένα παιδί να ξέρει ότι ένας ενήλικας μπορεί να κατανοήσει και να ηρεμήσει τα εξαιρετικά έντονα και δυσάρεστα συναισθήματά που καταλαμβάνουν το μυαλό και το σώμα του. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό για ένα παιδί όταν νιώθει τρομερό συναισθηματικό πόνο να βλέπει ότι οι γονείς του θυμώνουν ή το αφήνουν μόνο του.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΡΗΓΙΝΙΩΤΗ

@@@@@

Ενσυναίσθηση: η αγνωστη δύναμη της επικοινωνίας

 

περί…ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

Ενσυναίσθηση: η αγνωστη δύναμη της επικοινωνίας

Ενσυναίσθηση είναι η συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άτομο. Η αναγνώριση και η κατανόηση της θέσης, του συναισθήματος, των σκέψεων ή της κατάστασης κάποιου άλλου. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση μπορεί να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί και να αισθανθεί αυτό που αισθάνεται ένα άλλο άτομο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, να κατανοήσει τη συμπεριφορά του και να αναγνωρίσει τα κίνητρά της. Να δει δηλαδή τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Πρόκειται, εν ολίγοις, για ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Για μια ικανότητα που, αν και όλοι διαθέτουμε, την αγνοούμε. Γι’ αυτό και παραμένει αναξιοποίητη.

Εργαλείο της επιστήμης

Η ενσυναίσθηση αρχικά αναπτύχθηκε ως εργαλείο της Ψυχοθεραπείας. Σύντομα όμως οι δυνατότητές της αναγνωρίστηκαν σε όλες τις μορφές των διαπροσωπικών σχέσεων, σε κάθε κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει αυτόν που βρίσκεται απέναντί του.

Η έννοια της ενσυναίσθησης αρχίζει με την αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων. Θα ήταν πιο εύκολο να αντιληφθούμε τα συναισθήματα των άλλων αν εκείνοι απλά μας τα έλεγαν, αν βέβαια τα γνώριζαν. Επειδή όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν, πρέπει εμείς να τους ρωτήσουμε, να καταλάβουμε τα υπονοούμενά τους, να μαντέψουμε και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη μη λεκτική επικοινωνία τους. Οι εκφραστικοί άνθρωποι γίνονται κατανοητοί πιο εύκολα, επειδή τα μάτια και οι εκφράσεις του προσώπου τους μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς αισθάνονται.

Πλεονεκτήματα

Η ενσυναίσθηση φέρνει τους ανθρώπους κοντά, τους βοηθά να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται αμοιβαίος σεβασμός. Όταν κάποιος ακούει με ενσυναίσθηση δεν ακούει απλά το συνομιλητή του. Κάνει κάτι περισσότερο: αντιδρά σε αυτόν με τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Μπορεί έτσι να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει το μήνυμα του συνομιλητή του, δίνοντας συνάμα την πιο κατάλληλη απάντηση. Η απάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο της επικοινωνίας.

Ενεργοποίηση

Ακούγοντας με ενσυναίσθηση, ο ακροατής λέει στο συνομιλητή του «Καταλαβαίνω το πρόβλημά σας και πώς αισθάνεστε γι’ αυτό, με ενδιαφέρει αυτό που λέτε και δεν σας κρίνω». Ο ακροατής μεταφέρει αυτό το μήνυμα μέσω λεκτικής αλλά και μη λεκτικής επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο ο ακροατής ενθαρρύνει το συνομιλητή του να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς να φοβάται ότι εκείνος θα τον διακόψει, θα τον κρίνει ή θα του υποδείξει τι να κάνει. Δεν είναι ούτε απαραίτητο αλλά, και σε μερικές περιπτώσεις, ούτε και επιθυμητό ο ακροατής να συμφωνεί με το συνομιλητή του. Είναι αρκετό να μεταφερθεί στο συνομιλητή το μήνυμα «Σας καταλαβαίνω και θέλω να σας βοηθήσω να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας». Η πρακτική χρήση μιας τόσο σύνθετης έννοιας απαιτεί την ανάλυσή της στα πιο απλά στοιχεία της.
Για να είναι κάποιος καλός ακροατής, πρέπει να αφήνει το συνομιλητή του να καθοδηγεί τη συζήτηση. Να τον ακούει με προσοχή και να μην τον διακόπτει, προσφέροντας παράλληλα λεκτικές και μη λεκτικές ενδείξεις ότι τον παρακολουθεί.
Ο ακροατής πρέπει πρώτα να εντοπίσει τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο συνομιλητής του. Στη συνέχεια, χρειάζεται να παρατηρεί προσεκτικά τις μικρές αλλαγές της συμπεριφοράς του. Οι πιο προφανείς βρίσκονται στην έκφραση του προσώπου. Όσον αφορά στη λεκτική επικοινωνία, η συναισθηματική κατάσταση φαίνεται όχι μόνο από το περιεχόμενο των λόγων αλλά και από την ένταση της φωνής και τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων, ιδίως εκείνων που είναι φορτισμένες συναισθηματικά.
Οι πολλές ερωτήσεις από την πλευρά του ακροατή δεν βοηθούν, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος η συμπεριφορά αυτή να εκληφθεί σαν ανάκριση από το συνομιλητή του. Οι τυποποιημένες φράσεις επίσης, όπως «δεν πειράζει» ή «όλα θα περάσουν», δεν προάγουν την επικοινωνία. Τελείως άχρηστες επίσης είναι οι αυτοαναφορικές περιγραφές όπως «θυμάμαι που αυτό συνέβη και σ’ εμένα» ή «κάτι παρόμοιο έχει συμβεί σε ένα συγγενή μου», καθώς και η αλλαγή του θέματος.
Για να μην πνιγεί από το συναίσθημα του συνομιλητή του, ο ακροατής πρέπει να απομακρύνεται περιοδικά από το συναισθηματικό επίπεδο της επικοινωνίας. Σαν να μπαίνει μέσα στο νερό, να δοκιμάζει τη θερμοκρασία και μετά να βγαίνει έξω για να μπορέσει να σκεφτεί λογικά. Όλοι χρειαζόμαστε το χρόνο μας. Ο ακροατής μας, εν προκειμένω, οφείλει λίγο χρόνο στον εαυτό του, για να φανταστεί πώς αισθάνεται ο συνομιλητής του.Είναι χρήσιμο να μεταφέρει ο ακροατής στο συνομιλητή του τα μηνύματα που παίρνει από αυτόν. Πρέπει να αναγνωρίσει τα ισχυρά συναισθήματα που αντιλαμβάνεται, όπως φόβο, θυμό, πένθος, απογοήτευση. Στη συνέχεια, πρέπει να τα μεταφέρει στο συνομιλητή του με ανοιχτές φράσεις όπως «φαντάζομαι ότι είστε…» ή «μου ακούγεται ότι έχετε θυμώσει για…». Με αυτό τον τρόπο μπορεί να βεβαιωθεί ότι δεν έχει παρερμηνεύσει τα μηνύματα που πήρε και παράλληλα εμπνέει εμπιστοσύνη στο συνομιλητή του ως προς το γεγονός ότι έχει γίνει κατανοητός και ότι ο ίδιος (ο ακροατής) καταβάλλει ειλικρινή προσπάθεια να τον κα τανοήσει. Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη του συνομιλητή προς τον ακροατή του.
Στη συνέχεια, ο ακροατής μπορεί να εξηγήσει το λόγο που δημιουργήθηκε αυτό το συναίσθημα, όπως «αισθάνεστε έτσι επειδή πιστεύετε ότι σας φέρθηκαν χωρίς σεβασμό». Διαπίστωση που δεν συνεπάγεται αναγκαστικά συμφωνία με το συμπέρασμα του συνομιλητή του. Σε αυτό το στάδιο ο ακροατής πρέπει να αποφύγει με κάθε τρόπο να κρίνει το συνομιλητή του. Αν το πιστεύει, μπορεί να προσφέρει την υποστήριξη και τη συνεργασία του.

Η ενσυναίσθηση παρέχει την ικανή και αναγκαία συνθήκη για:

Δημιουργία εμπιστοσύνης και σεβασμού
Έκφραση συναισθημάτων
Μείωση της έντασης
Εμφάνιση πληροφοριών
Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, που ευνοεί την επίλυση προβλημάτων
Ανάπτυξη της ανεκτικότητας στο διαφορετικό, στις απόψεις των άλλων, έστω κι αν δεν συμπίπτουν με τις δικές μας

Τι δεν ειναι η ενσυναίσθηση
Αν και είναι παρεμφερής, η έννοια «συμπάσχω» δεν είναι συνώνυμη της ενσυναίσθησης. Ένα άτομο μπορεί να συμπάσχει βιώνοντας, για παράδειγμα, τον ψυχικό πόνο του άλλου, αλλά μπορεί κάλλιστα να μην αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα που προκαλούν αυτόν τον πόνο ή απορρέουν από αυτόν. Αντίθετα, ένα άτομο που διακρίνεται για την ενσυναίσθησή του μπορεί πιο εύκολα και να συμπάσχει την ίδια στιγμή, βιώνοντας όχι μόνο τα συναισθήματα αλλά και την ψυχική οδύνη που σχετίζεται με αυτά.
Η ενσυναίσθηση δεν είναι έκφραση καλοσύνης. Μπορεί κάποιος να δείχνει γενικά καλοσύνη προς τους άλλους, χωρίς όμως να κάνει την προσπάθεια να καταλάβει τα συναισθήματά τους. Η ενσυναίσθηση μπορεί να μας βοηθήσει να αιτιολογήσουμε όχι όμως και να δικαιολογήσουμε τις πράξεις των άλλων. Προσπαθώντας να βιώσουμε τα συναισθήματα του άλλου μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδηγήθηκε σε συγκεκριμένες πράξεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτές τις πράξεις.
Ας υποθέσουμε ότι βλέπουμε έναν άπορο να κάνει μια βίαιη πράξη για να μπορέσει να τραφεί. Μπορούμε να βιώσουμε την απελπισία του και, κατ’ επέκταση, να καταλάβουμε τα κίνητρά του, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να σκεφτούμε ότι αυτό το άτομο θα μπορούσε να εξετάσει και άλλες, όχι βίαιες, εναλλακτικές λύσεις.(πηγή: http://www.scienceillustrated.gr/site/empathy/ )
——————————————————————————————————————

Διαβαστε επίσης:

“Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η μητέρα που εξοργίζεται με το γιο της επειδή τελευταία στιγμή της λέει ότι δεν θέλει να πάει στο θέατρο (με θέμα έναν μυθικό ήρωα της Αρχαίας Ελλάδας) για το οποίο είχαν ήδη συζητήσει εδώ και καιρό και είχαν προαγοράσει τα εισιτήρια. Η μητέρα, θεωρώντας ότι πρόκειται για παραξενιά και καπρίτσιο του παιδιού προσπαθεί να συγκρατήσει τα νεύρα της και να εφαρμόσει όσα της έχουν υποδείξει για την επιβολή ορίων. Εάν όμως, συζητούσε λίγο με το παιδί, εάν έδειχνε ενσυναίσθηση αγνοώντας τη δική της συναισθηματική ορμή, τότε ίσως καταλάβαινε ότι ο 4χρονος γιος της είχε τρομάξει με όσα άκουσε για τα μυθικά τέρατα και απλώς… φοβόταν.
Δείχνοντας ενσυναίσθηση, οι γονείς όχι μόνο αποφεύγουν τα λάθη, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να μάθουν στα παιδιά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αξιοποιούν τις στιγμές εκείνες που το παιδί μιλά για το πώς νιώθει για να δείξουν ενσυναίσθηση (δηλαδή να το ακούσουν ενεργά και μπουν στη θέση του), για να το βοηθήσουν να χειριστεί τα συναισθήματά του και να επιλύσει τα προβλήματά του.”

πηγή: http://www.letsfamily.gr/el/sections/243/articles/ensynaisthisi-i-agnosti-dynami-ton-goneon-vinteo
————————————————————————————————————————–

Ψυχολογία και Ενσυναίσθηση

Ενσυναίσθηση
Ο Fairbairn (2002) περιέγραψε τη διαφορά μεταξύ συμπάθειας (sympathy) και ενσυναίσθησης (empathy) ως εξής:
Όπως η ικανότητα να αισθάνεται κανείς συμπάθεια, έτσι και η ικανότητα της συναισθηματικής ταύτισης είναι ένδειξη ανθρωπιάς και γι’ αυτό συχνά οι δύο έννοιες συγχέονται. Η συμπάθεια είναι μια συναισθηματική αντίδραση, άμεση και μη ελεγχόμενη, η οποία κατακλύζει το άτομο όταν αυτό φαντάζεται τον εαυτό του στη θέση στην οποία βρίσκεται κάποιος άλλος. Για το λόγο αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της παροχής φροντίδας ή να αμβλύνει ηθικές δράσεις. Η ενσυναίσθηση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια ικανότητα που μαθαίνεται ή μια στάση ζωής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια να έρθει κανείς σε επαφή, να επικοινωνήσει και να κατανοήσει τους άλλους, αναφορικά με καταστάσεις τις οποίες βιώνει το άτομο καθώς και τις εμπειρίες ή τα συναισθήματα που έχει. Η ενσυναίσθηση, επομένως, δεν είναι μια υπόθεση «όλα ή τίποτε» και υπάρχει σε κάθε άτομο. Επιπλέον, ένα άτομο μπορεί να θεωρείται ότι έχει περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγμένη ενσυναίσθηση και να έχει την τάση να χρησιμοποιεί την ικανότητά του αυτή – ανάλογα, για παράδειγμα, με το αν αισθάνεται ευθύνη έναντι των άλλων ατόμων.
Η ενσυναίσθηση μπορεί να εκφραστεί με όρους χαράς, λύπης, ενθουσιασμού, μιζέριας, σύγχυσης και πόνου. Στα πλαίσια εργασίας που περιλαμβάνει την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, η ενσυναίσθηση επιτρέπει σε προσωπικό και σε ασθενείς να δουλεύουν από κοινού. Συχνά περιγράφεται ως «η ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο με τα μάτια του άλλου», κάτι που υπονοεί ότι πρόκειται απλά για την ανάπτυξη της ικανότητας να φαντάζεσαι αυτό που κάποιος σκέφτεται και νιώθει σε μια δεδομένη κατάσταση. Πρόκειται για μια προσπάθεια να κατανοεί κανείς, να βιώνει, να αισθάνεται πράγματα με τον ίδιο τρόπο που το κατορθώνει ένα άλλο άτομο.

πηγή: http://gr.scips.eu/subjects_and_challenges/psychology/psy_empathy_gr.html

@@@@@@

3 τεχνικές-παιχνίδια διαχείρισης θυμού για τα παιδιά

 

Η διαχείριση του θυμού στα παιδιά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε μια πιεστική περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, οι γονείς έχουν όλο και λιγότερη υπομονή και πολλές φορές ξεσπούν σε φωνές κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Γι αυτό συγκεντρώσαμε 3 παιχνίδια/τεχνικές που μπορούν να σας διευκολύνουν στη διαχείριση και έκφραση του θυμού του παιδιού σας.
1) Η τεχνική της μικρής χελώνας
Σκοπός μιας διδασκαλίας για τη διαχείριση του θυμού στα παιδιά είναι να μάθουν να ελέγχουν το θυμό και τα αρνητικά τους συναισθήματα και μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η κατάκτηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δηλαδή το παιδί να μάθει να ρυθμίζει την συμπεριφορά του αλλά και το θυμικό του, χωρίς τη βοήθεια κάποιου μεγάλου: εκπαιδευτικού ή γονέα.
Η τεχνική της Εναλλακτικής Αντίδρασης ή αλλιώς τεχνική της Μικρής Χελώνας ανήκει στην ψυχολογική κατεύθυνση του Γνωστικού-Συμπεριφορισμού και θεωρείται αρκετά αποτελεσματική για τη διδασκαλία ελέγχου του θυμού και της επιθετικότητας στα μικρά παιδιά.
Σε πρώτη φάση, το παιδί διδάσκεται από τον δάσκαλο ή τον ειδικό την εναλλακτική αντίδραση της μικρής χελώνας όταν η ίδια βρίσκεται σε κατάσταση που προκαλεί ένταση. Το παιδί ακούει από τον ενήλικα την ιστορία της μικρής χελώνας:
«Το μικρό χελωνάκι, κάθε φορά που πήγαινε στο σχολείο έμπλεκε σε καβγάδες με τα άλλα μικρά χελωνάκια, που το πείραζαν και το χτυπούσαν. Ο δάσκαλος το τιμωρούσε. Μια μέρα συνάντησε τη μεγάλη χελώνα, η οποία του είπε πως η απάντηση στο πρόβλημά του ήταν το καβούκι του. Το συμβούλευσε να κρύβεται στο καβούκι του κάθε φορά που θύμωνε, μέχρι να αισθανθεί καλύτερα. Το χελωνάκι εφάρμοσε τη συμβουλή της χελώνας, και όλα βελτιώθηκαν: σταμάτησε τους καβγάδες, ο δάσκαλος δεν το μάλωνε πια και άρχισε να του αρέσει το σχολείο«.
Αφού το παιδί διαβάσει ή ακούσει την ιστορία, στη συνέχεια διδάσκεται από τον ενήλικα εναλλακτικές αντιδράσεις που το ίδιο θα κλιθεί να εφαρμόσει σε περιπτώσεις που νιώσει όπως το χελωνάκι. Το παιδί εξασκείται στις παρακάτω ασκήσεις:
να μαζεύει κοντά στο σώμα του τα χέρια και τα πόδια,
να ακουμπά το κεφάλι του στο θρανίο,
να φανταστεί πως είναι το χελωνάκι που κρύβεται μέσα στο καβούκι του και να σκεπάζει το κεφάλι με τους βραγχίονες ή τις παλάμες του,
να χαλαρώνει τους μύες του σώματός του και να παραμείνει στην ίδια θέση για λίγο.
Αφού το παιδί εξασκηθεί αρκετές φορές στην άσκηση αυτή, στη συνέχεια ο ειδικός του μαθαίνει μυοχαλαρωτικές ασκήσεις. Έτσι το παιδί σιγά σιγά κατακτά την ικανότητα να αντιμετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις, καταστάσεις συγκρούσεων και έντασης, καθώς και να διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα, το φόβο, το θυμό και την οργή του.
2) Ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί
Τα παιδιά μπορούν να βιώσουν θλίψη, θυμό, άγχος, όπως και οι ενήλικες. Μπορεί τα αίτια των συναισθημάτων αυτών που νιώθουν οι μικροί μας φίλοι να μην είναι τόσο σημαντικά για μας, όμως η ένταση είναι εξίσου μεγάλη. Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποφορτιστούν με ένα απλό παιχνιδάκι-παραμύθι ( Γεωργιάδου, Ν., (2010), Θεραπευτικά Παιχνίδια, Εκδόσεις Οξυγόνο, Αθήνα.)
Σας παρουσιάζω λοιπόν το παραμύθι-παιχνίδι «Ο πράσινος δράκος και το μαγικό κουτί»:
Υλικά:
ένα κουτί,
μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές,
χαρτιά.
Οδηγίες:
Ξεκινήστε με το παραμύθι του δράκου:
«Κάποτε σε ένα πανέμορφο δάσος ζούσε ένας πράσινος, μεγάλος δράκος. Κάθε πρωί που ξυπνούσε έβλεπε τα δέντρα του δάσους, έπαιρνε βαθιές αναπνοές και ένιωθε ευτυχισμένος! Το δάσος ήταν τόσο όμορφο που γρήγορα απέκτησε τεράστια φήμη, με αποτέλεσμα να έρχονται από παντού ζώα να μείνουν εκεί. Από τότε ο δράκος έχασε την ησυχία του. Και όχι τίποτα άλλο, άρχιζε να νευριάζει εύκολα και να θυμώνει. Την πρώτη φορά που θύμωσε ήταν επειδή τα σκιουράκια μάζεψαν βελανίδια και τα αφήσανε παντού στο έδαφος. Πήγε ο δράκος να κάνει τον περίπατό του, τα πάτησε και άρχισε να χοροπηδά από τον πόνο.
Θύμωσε τόσο πολύ που από το στόμα του βγήκε φωτιά. Το αποτέλεσμα ήταν να καεί το δέντρο δίπλα του, αλλά και η γλώσσα του. Για μέρες δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει ούτε να φάει. Μόλις συνήλθε, συνέβη κάτι άλλο που τον έκανε να θυμώσει. Ένας λαγός έφαγε καρότα και πέταξε τα κοτσάνια έξω από την σπηλιά του δράκου. Ξαναθύμωσε ο πράσινος δράκος, έβγαλε φωτιά από το στόμα του, έκαψε δυο δέντρα αυτή την φορά και έκανε μεγαλύτερη ζημιά στην γλώσσα του. Όσο για την γλώσσα του, είχε γεμίσει φουσκάλες και τον έκανε να τρώει μόνο γιαούρτι και να μιλάει …πθεβδά!
Μια μέρα ήρθε στο δάσος ένα ξωτικό που μόλις είδε την μεγάλη καταστροφή, έψαξε να βρει τι έφταιγε. Δεν άργησε να βρει τον δράκο να θυμώνει και να βγάζει φωτιά από το στόμα του, όταν ένας τυφλοπόντικας είχε γεμίσει τον τόπο με τρύπες. Τότε το ξωτικό πήγε κοντά και του έδωσε το «μαγικό κουτί». Από εκείνη την ημέρα ο δράκος όχι μόνο δεν θύμωνε, αλλά και σταμάτησε να βγάζει φωτιές και να καίει τα δέντρα. Σήμερα το δάσος έχει γίνει καταπράσινο, όπως παλιά».
Τι ήταν όμως το μαγικό κουτί; Ήταν ένα χρωματιστό κουτί που μέσα σε αυτό ο δράκος έγραφε ό,τι τον θύμωνε.
Βάλτε τα παιδιά να φτιάξουν ένα κουτί με την δική τους προσωπική σφραγίδα. Κάθε παιδί έχει το δικό του κουτί. Στην συνέχεια βάλτε τα να γράψουν τι τα κάνει να θυμώνουν. Αν είναι μικρά, μπορούν να ζωγραφίσουν ή να γράψετε εσείς. Καθετί που γράφεται μπαίνει στο μαγικό κουτί και μετά γίνεται μια συζήτηση για το τι μπορεί να κάνει το παιδί όταν του συμβαίνει αυτό.
3) «Η ηρεμία θα βοηθήσει»
(Παιχνίδι για ανάκτηση του χαμένου ελέγχου και των έντονων αντιδράσεων θυμού)
Υλικά:
Ένα γυάλινο βάζο με καπάκι
Άμμο θαλάσσης
Κομφετί ή αλουμινόχαρτο σε πολύ μικρά κομματάκια
Δυο φλιτζάνια νερό
Δυο κουταλιές λάδι
Βάλτε την άμμο και το κομφετί σε ένα βάζο. Προσθέστε το νερό και το λάδι και κλείστε καλά το καπάκι. Δείξτε το βάζο στα παιδιά και πείτε:
«Ας φανταστούμε πως ένας άνθρωπος ζει σε ένα καταπράσινο δάσος. Παντού ακούγονται πουλιά να τραγουδάνε και ο αέρας μυρίζει θυμάρι και χόρτο. Ο άνθρωπος αυτός (δείτε ξανά το βάζο) ζούσε σε ένα σπίτι φτιαγμένο από ξύλα και κλαδιά δέντρων. Κάθε μέρα έβγαινε από το σπίτι του και πήγαινε να μαζέψει χόρτα και φρούτα για να φάει. Τα βράδια έπαιρνε ένα μικρό μαχαίρι και σκάλιζε πάνω ξύλινα αγάλματα, που τα πουλούσε στην πόλη.
Μια μέρα έγινε κάτι τρομερό! Την ώρα που μάζευε φράουλες ξέσπασε η δυνατότερη καταιγίδα του κόσμου. Αμέσως άρχισε να τρέχει προς το σπίτι του για να κρυφτεί. Όταν έφτασε εκεί, όμως, ανακάλυψε πως το σπίτι του δεν υπήρχε πια. Η δυνατή καταιγίδα είχε καταστρέψει τα πάντα και στην θέση του σπιτιού υπήρχε τώρα ένας σωρός από ξύλα και κλαδιά.
Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Τόσο πολύ αναστατώθηκε που δεν ήξερε τι να κάνει (ανακατέψτε το βάζο δυνατά έτσι ώστε να αναμειχθούν όλα τα υλικά). Όλα τα έβλεπε θολά. Από την θολούρα ξέχασε πως μπορούσε να σκαλίζει όμορφα αγάλματα και κρύφτηκε σε μια σπηλιά και δεν ξαναέβγαινε. Όταν περάσανε, όμως, μερικές μέρες θυμήθηκε πως μπορούσε να φτιάχνει αγάλματα, έψαξε και βρήκε τα καλύτερα κούτσουρα και άρχιζε να τα σκαλίζει. Έβαλε τα δυνατά του και έφτιαξε τα πιο όμορφα γλυπτά, τα οποία και πούλησε και σύντομα έφτιαξε ένα σπίτι από πέτρες που δεν το χαλούσε καμιά καταιγίδα. Τώρα (στο βάζο), το χιόνι είχε κάτσει στον πάτο και όλα είναι καθαρά και ξάστερα».
Εξηγήστε στα παιδιά πως όταν ζούμε κάτι άσχημο, όταν κάτι μας ταρακουνάει μέσα μας, τα βλέπουμε όλα θολά και δεν αναγνωρίζουμε τις δυνατότητές μας. Όταν όμως ηρεμήσουμε, μπορούμε εύκολα να δούμε τα προτερήματά μας και τα καλά που συμβαίνουν γύρω μας.
Πηγές:
eidikospaidagogos.gr
anaptyxikaikinisi.gr
psychologized.blogspot.gr
psychology-specialeducation.blogspot.gr

Read more: http://enallaktikidrasi.com/2015/09/texnikes-diaxeirisis-thumou-gia-ta-paidia/#ixzz3r5weTpYa

@@@@@@@

 

Υπάρχει καλύτερη λύση από την τιμωρία: Ασχοληθείτε μόλις 5 λεπτά!

 

Μια μαμά περιγράφει πώς την κομβική στιγμή που ετοιμαζόταν να μαλώσει την 2,5 ετών κόρη της για μία αταξία, αποφάσισε να αφιερώσει μόλις 5 λεπτά για να ενδώσει στην στιγμιαία επιθυμία της μικρής και τι κέρδισε τελικά από αυτή τη μέθοδο. Ένα διαφωτιστικό κείμενο που αποδεικνύει πως υπάρχει πάντα καλύτερη λύση από την τιμωρία!

Το σκηνικό: Δούλευα απορροφημένη στον υπολογιστή, στο σπίτι, όταν η 2,5 ετών κόρη μου πλησίασε το γραφείο και άρπαξε μία στοίβα με φωτογραφίες που απερίσκεπτα είχα αφήσει στην εξωτερική γωνία του γραφείου. Οι φωτογραφίες ήταν από μία σχολική εκδήλωση της μεγαλύτερης κόρης μου, μας τις είχε στείλει η μαμά μιας φίλης της, και θα ήταν αρκετά δύσκολο να τις εμφανίσουμε ξανά αν τις χάναμε.

Δεδομένου του ηλικιακού σταδίου της κόρης μου -στο οποίο «κοιτάζω» φωτογραφίες σημαίνει τις διπλώνω, τις τσαλακώνω, τις σκίζω, τις ζωγραφίζω κ.ο.κ.- αντέδρασα από φόβο μην πάθουν κάτι και σηκώθηκα απότομα από το γραφείο για να τις διασώσω από το μικρό μου τερατάκι.
Εκείνη, μόλις διαισθάνθηκε ότι ετοιμαζόμουν να ματαιώσω την επιθυμία της, άρχισε να τρέχει προς την άλλη άκρη του σπιτιού. Όταν την έπιασα και την στρίμωξα, γονάτισε με την πλάτη στον τοίχο. Έδειχνε να μην πιστεύει ότι η έντονη επιθυμία της και μόνο θα μπορούσε να με αποτρέψει από το να χρησιμοποιήσω τον όγκο και την δύναμή μου για να της αποσπάσω τις φωτογραφίες.
Και προφανώς είχε δίκιο.

Σταμάτησα και το σκέφτηκα. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή ήταν να πάρω τις φωτογραφίες από τα χέρια της, για να επιστρέψω στην δουλειά μου. Δεν είχα χρόνο για τέτοιες χαζομάρες!
Μετά, όμως, την κοίταξα. Φουντωμένη και προκλητική, αλλά ταυτόχρονα ευάλωτη και φοβισμένη. Στιγμιαία κάτι ταρακουνήθηκε μέσα μου και την είδα καλύτερα. Κοίταξα πέρα από την περιφρόνησή της, στην ομορφιά της φλόγας της! Και παραδόθηκα. Όχι στην επιθυμία της, αλλά στην βούληση της ίδιας της Ζωής, η οποία ήταν και είναι τόσο ακμαία μέσα της! Το σώμα μου χαλάρωσε, το μυαλό μου «ξεκόλλησε», η καρδιά μου άνοιξε και μία απλή λύση εμφανίστηκε μπροστά μου, σαν φυλλαράκι που το έφερε ο άνεμος.

«Θέλεις να δούμε μαζί αυτές τις φωτογραφίες;»
Κούνησε θετικά το κεφάλι, καθώς η ένταση εμφανώς άδειαζε από το σώμα της και πρόθυμα μου έδωσε την στοίβα με τις φωτογραφίες. Γονάτισα και κάθισα στο πάτωμα και εκείνη στάθηκε όρθια δίπλα μου, καθώς ξεφύλλιζα τις φωτογραφίες. Με ρώτησε «τι είναι αυτό;» γύρω στις 50 φορές και απάντησα, και τις 50.

Κάποια στιγμή παρατήρησα μια τούφα από τα μαλλιά της να ακουμπά τον ώμο μου, καθώς μιλούσα. Συνειδητοποίησα ότι αν είχα λειτουργήσει διαφορετικά, αυτή τη στιγμή θα άκουγα το κλάμα και τις φωνές της.

Σε μόλις 5 λεπτά ήμουν ξανά πίσω στο γραφείο μου… Μόλις 5 λεπτά!
Πέντε λεπτά παράδοσης στην Αγάπη που απέτρεψε ένας-Θεός-ξέρει-πόσα δάκρυα και πόση έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της.
Τα πέντε αυτά λεπτά μου εξασφάλισαν ένα ολόκληρο απόγευμα ψυχικής ηρεμίας και ζεστασιάς στην καρδιά.
Πηγήhttp://www.healingeffect.gr/2015/11/5.html?m=1

=”Μεγαλώνοντας ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση” />
τρόπος που βλέπει το παιδί σας τον εαυτό του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα πορεία του. Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στους «επιτυχημένους» και στους «αποτυχημένους» της ζωής δεν είναι άλλη από μία λέξη: Αυτοπεποίθηση.


Όλοι ξέρουμε πως η υψηλή αυτοεκτίμηση αποτελεί ένα βασικό «συστατικό» για μια επιτυχημένη ζωή. Ο βασικός κορμός της συγκροτείται από πολύ μικρή ηλικία, με βάση τα μηνύματα που έχουμε λάβει ως παιδιά από τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής μας, αλλά και από τις εμπειρίες μας γενικότερα. Εννοείται βέβαια πως ως γονείς δε μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα βλέπει, ακούει ή σκέφτεται το παιδί μας, μπορούμε όμως να «παρέμβουμε» θετικά στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης του. Οι βασικοί θεμέλιοι λίθοι γι’ αυτό το σημαντικό έργο είναι η αγάπη, η αποδοχή αλλά και η δυνατότητα που δίνουμε στο παιδί για να ανακαλύψει τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά του. Αν εμείς δεν κατανοήσουμε το παιδί μας, δεν υποστηρίξουμε τις επιλογές και τις αναζητήσεις του, δεν το παροτρύνουμε να πάρει πρωτοβουλίες, τότε ίσως να μην ανακαλύψει ποτέ τι πραγματικά τις δυνατότητες του, ή τι το κάνει ευτυχισμένο.  Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στο παιδί ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αξία της προσπάθειας. Άσχετα με το αποτέλεσμα -επιτυχημένο ή μη- θα έχει πετύχει μόνο και μόνο επειδή προσπάθησε αρκετά για κάτι. Για παράδειγμα, όταν δένει τα κορδόνια του και εισπράττει τον έπαινο των γονιών του, είναι σίγουρο ότι θα τολμήσει και θα προσπαθήσει να κατακτήσει περισσότερες δεξιότητες. Αν όμως δεχτεί κριτική για τον τρόπο που τα έδεσε ή αδιαφορία για το αποτέλεσμα, τότε θα νιώσει αίσθημα αποτυχίας ή ανικανότητας και θα διστάσει να προσπαθήσει για νέα πράγματα. «Αν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να μάθουν οι γονείς είναι ότι ποτέ δεν βάζουμε ετικέτες σ’ ένα παιδί και δεν κριτικάρουμε το ίδιο αλλά τις πράξεις του», επισημαίνει η ψυχολόγος Αναστασία Φρόντζου-Χρηστίδη. «Δεν πρέπει λέμε «είσαι κακό παιδί», αλλά «αυτό που έκανες ήταν κακό». Ακόμα καλύτερα, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε θετικούς χαρακτηρισμούς «αυτό που έκανες δεν ήταν καλό».
 
Κάντε το να νιώσει σιγουριά
– Τα παιδιά που τιμωρούνται, επιπλήττονται ή δέχονται αυστηρή κριτική μαθαίνουν να αισθάνονται ενοχικά και καταλήγουν ανίκανα να πάρουν πρωτοβουλίες.
– «Τι, τέσσερα λάθη στη ορθογραφία;», «Πάλι σε νίκησε ο Νίκος;» είναι εκφράσεις που γκρεμίζουν τηναυτοπεποίθηση του παιδιού. Είναι προτιμότερο να το βοηθάτε να δέχεται τις αποτυχίες του, παρά να τις τονίζετε. Προτιμήστε εκφράσεις όπως:
«Δεν πειράζει, προσπάθησε την επόμενη φορά περισσότερο και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις» ή «Και τι έγινε που σε νίκησε ο Νίκος; Την επόμενη φορά, που θα είσαι σε καλύτερη φόρμα, θα τον κερδίσεις εσύ».
– Κατά την ένταξή τους στη μικρή κοινωνία του παιδικού σταθμού, τα παιδιά αρχίζουν τις αντιπαραθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την φάση να τους δώσετε την απαραίτητη στήριξη ώστε να αποκτήσουν κοινωνική συμπεριφορά, να μάθουν να κάνουν συμβιβασμούς, να είναι γενναιόδωρα, συμπονετικά και να χτίζουν ξανά γέφυρες επικοινωνίας μετά από κάθε αντιπαράθεση.
– Δώστε  προσοχή και δείξτε ενδιαφέρον κάθε φορά που το παιδί θέλει να σας μιλήσει και ενθαρρύνετέ το να εκφράζει τις απόψεις του.
– Αναθέστε στο παιδί σας διάφορες αρμοδιότητες ανάλογες με την ηλικία του. Έτσι  του δείχνετε ότι το εμπιστεύεστε και το θεωρείτε  ικανό και υπεύθυνο μέλος της οικογένειας.
– Προτρέψτε το να πειραματιστεί με διάφορα χόμπι και δραστηριότητες, ώστε να ανακαλύψει τις πραγματικές του δεξιότητες.
– Θέστε όρια και καθοδηγήστε το. Είναι πολύ ωραίο να του δείχνετε σεβασμό και εμπιστοσύνη, αλλά χρειάζεται παράλληλα και την ωριμότητα των ενηλίκων για να αποκτήσει υπεύθυνη συμπεριφορά.
 
Φράσεις που τους κάνουν καλό
-«Μη στεναχωριέσαι, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε».
-«Είμαι πολύ περήφανη για σένα».
-«Δεν πειράζει αν κλάψεις, θα νιώσεις καλύτερα».
-«Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος, όλοι μας κάνουμε».
-«Είναι πολύ έξυπνο αυτό που σκέφτηκες».
-«Σε αγαπώ γι’ αυτό που είσαι».
-«Θα σε αγαπώ ό,τι κι αν κάνεις».
-«Μπράβο, μη σταματάς, θα τα καταφέρεις».
-«Δεν πειράζει, αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια».
Φράσεις που πληγώνουν
-«Είσαι τόσο χαζό».
-«Αν δεν έκανες του κεφαλιού σου, θα τα είχες καταφέρει».
-«Γιατί δεν μπορείς να γίνεις τόσο καλός σαν τον…».
-«Μακάρι να μην είχα παιδιά».
-«Δες τι άφησα πίσω για χάρη σου. Και τι κέρδισα;».
-«Είσαι ψεύτης!».
-«Μην είσαι ανόητος. Δεν πρέπει να φοβάσαι».
-«Περίμενε να γυρίσει ο πατέρας σου στο σπίτι και θα δεις».
-«Αν δεν με ακούσεις, θα χτυπάς το κεφάλι σου».
-«Είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις».
-«Μην κλαις! Οι άντρες δεν κλαίνε».
Παιδιά που έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους
 • Είναι υπερήφανα για τις επιτυχίες τους.
 • Είναι ανεξάρτητα και αναλαμβάνουν ευχαρίστως ευθύνες.
 • Μπορούν να διαχειρίζονται τις απογοητεύσεις.
 • Διαθέτουν αποφασιστικότητα και είναι ανοιχτά στις προκλήσεις.
 • Μπορούν να ζητάνε βοήθεια.
 • Είναι σίγουρα για τον εαυτό τους και επινοητικά.
 • Μπορούν να μιλούν για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.
 • Κάνουν σωστές επιλογές φίλων.
Παιδιά που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους
 • Νιώθουν αδύναμα, αγχώνονται εύκολα και είναι υπερευαίσθητα.
 • Χρειάζονται πάντα επιβεβαίωση.
 • Για κάθε αποτυχία αναζητούν ευθύνες στους άλλους.
 • Εξαρτώνται από τους άλλους και προσηλώνονται σε αυτούς.
 • Είναι συχνά υπερκινητικά.
 • Μονίμως διηγούνται μεγαλειώδεις εμπειρίες.
 • Έχουν προβλήματα στη σχέση τους με τους άλλους.
 • Ακολουθούν τα άκρα. Είτε γίνονται εσωστρεφή είτε επιθετικά.
 • Συμπεριφέρονται παθητικά.
 • Χαρακτηρίζονται από τους άλλους ως «το θύμα»
Από τη Νινέττα Φαφούτη
Με τη συνεργασία της Αναστασίας Φρόντζου-Χρηστίδη(σύμβουλος σχέσεων παιδιού & οικογένειας).

Advertisements

@@@@@@

Πως μεγαλώνουμε ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση

 

Ο τρόπος που βλέπει το παιδί σας τον εαυτό του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα πορεία του. Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στους «επιτυχημένους» και στους «αποτυχημένους» της ζωής δεν είναι άλλη από μία λέξη: Αυτοπεποίθηση. Όλοι ξέρουμε πως η υψηλή αυτοεκτίμηση αποτελεί ένα βασικό «συστατικό» για μια επιτυχημένη ζωή. Ο βασικός κορμός της συγκροτείται από πολύ μικρή ηλικία, με βάση τα μηνύματα που έχουμε λάβει ως παιδιά από τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής μας, αλλά και από τις εμπειρίες μας γενικότερα. Εννοείται βέβαια πως ως γονείς δε μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα βλέπει, ακούει ή σκέφτεται το παιδί μας, μπορούμε όμως να «παρέμβουμε» θετικά στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης του. Οι βασικοί θεμέλιοι λίθοι γι’ αυτό το σημαντικό έργο είναι η αγάπη, η αποδοχή αλλά και η δυνατότητα που δίνουμε στο παιδί για να ανακαλύψει τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά του. Αν εμείς δεν κατανοήσουμε το παιδί μας, δεν υποστηρίξουμε τις επιλογές και τις αναζητήσεις του, δεν το παροτρύνουμε να πάρει πρωτοβουλίες, τότε ίσως να μην ανακαλύψει ποτέ τι πραγματικά τις δυνατότητες του, ή τι το κάνει ευτυχισμένο. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στο παιδί ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αξία της προσπάθειας. Άσχετα με το αποτέλεσμα -επιτυχημένο ή μη- θα έχει πετύχει μόνο και μόνο επειδή προσπάθησε αρκετά για κάτι. Για παράδειγμα, όταν δένει τα κορδόνια του και εισπράττει τον έπαινο των γονιών του, είναι σίγουρο ότι θα τολμήσει και θα προσπαθήσει να κατακτήσει περισσότερες δεξιότητες. Αν όμως δεχτεί κριτική για τον τρόπο που τα έδεσε ή αδιαφορία για το αποτέλεσμα, τότε θα νιώσει αίσθημα αποτυχίας ή ανικανότητας και θα διστάσει να προσπαθήσει για νέα πράγματα. «Αν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να μάθουν οι γονείς είναι ότι ποτέ δεν βάζουμε ετικέτες σ’ ένα παιδί και δεν κριτικάρουμε το ίδιο αλλά τις πράξεις του», επισημαίνει η ψυχολόγος Αναστασία Φρόντζου-Χρηστίδη. «Δεν πρέπει λέμε «είσαι κακό παιδί», αλλά «αυτό που έκανες ήταν κακό». Ακόμα καλύτερα, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε θετικούς χαρακτηρισμούς «αυτό που έκανες δεν ήταν καλό». Κάντε το να νιώσει σιγουριά – Τα παιδιά που τιμωρούνται, επιπλήττονται ή δέχονται αυστηρή κριτική μαθαίνουν να αισθάνονται ενοχικά και καταλήγουν ανίκανα να πάρουν πρωτοβουλίες. – «Τι, τέσσερα λάθη στη ορθογραφία;», «Πάλι σε νίκησε ο Νίκος;» είναι εκφράσεις που γκρεμίζουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Είναι προτιμότερο να το βοηθάτε να δέχεται τις αποτυχίες του, παρά να τις τονίζετε. Προτιμήστε εκφράσεις όπως: «Δεν πειράζει, προσπάθησε την επόμενη φορά περισσότερο και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις» ή «Και τι έγινε που σε νίκησε ο Νίκος; Την επόμενη φορά, που θα είσαι σε καλύτερη φόρμα, θα τον κερδίσεις εσύ». – Κατά την ένταξή τους στη μικρή κοινωνία του παιδικού σταθμού, τα παιδιά αρχίζουν τις αντιπαραθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την φάση να τους δώσετε την απαραίτητη στήριξη ώστε να αποκτήσουν κοινωνική συμπεριφορά, να μάθουν να κάνουν συμβιβασμούς, να είναι γενναιόδωρα, συμπονετικά και να χτίζουν ξανά γέφυρες επικοινωνίας μετά από κάθε αντιπαράθεση. – Δώστε προσοχή και δείξτε ενδιαφέρον κάθε φορά που το παιδί θέλει να σας μιλήσει και ενθαρρύνετέ το να εκφράζει τις απόψεις του. – Αναθέστε στο παιδί σας διάφορες αρμοδιότητες ανάλογες με την ηλικία του. Έτσι του δείχνετε ότι το εμπιστεύεστε και το θεωρείτε ικανό και υπεύθυνο μέλος της οικογένειας. – Προτρέψτε το να πειραματιστεί με διάφορα χόμπι και δραστηριότητες, ώστε να ανακαλύψει τις πραγματικές του δεξιότητες. – Θέστε όρια και καθοδηγήστε το. Είναι πολύ ωραίο να του δείχνετε σεβασμό και εμπιστοσύνη, αλλά χρειάζεται παράλληλα και την ωριμότητα των ενηλίκων για να αποκτήσει υπεύθυνη συμπεριφορά. Φράσεις που τους κάνουν καλό -«Μη στεναχωριέσαι, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε». -«Είμαι πολύ περήφανη για σένα». -«Δεν πειράζει αν κλάψεις, θα νιώσεις καλύτερα». -«Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος, όλοι μας κάνουμε». -«Είναι πολύ έξυπνο αυτό που σκέφτηκες». -«Σε αγαπώ γι’ αυτό που είσαι». -«Θα σε αγαπώ ό,τι κι αν κάνεις». -«Μπράβο, μη σταματάς, θα τα καταφέρεις». -«Δεν πειράζει, αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια». Φράσεις που πληγώνουν -«Είσαι τόσο χαζό». -«Αν δεν έκανες του κεφαλιού σου, θα τα είχες καταφέρει». -«Γιατί δεν μπορείς να γίνεις τόσο καλός σαν τον…». -«Μακάρι να μην είχα παιδιά». -«Δες τι άφησα πίσω για χάρη σου. Και τι κέρδισα;». -«Είσαι ψεύτης!». -«Μην είσαι ανόητος. Δεν πρέπει να φοβάσαι». -«Περίμενε να γυρίσει ο πατέρας σου στο σπίτι και θα δεις». -«Αν δεν με ακούσεις, θα χτυπάς το κεφάλι σου». -«Είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις». -«Μην κλαις! Οι άντρες δεν κλαίνε». Παιδιά που έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους Είναι υπερήφανα για τις επιτυχίες τους. Είναι ανεξάρτητα και αναλαμβάνουν ευχαρίστως ευθύνες. Μπορούν να διαχειρίζονται τις απογοητεύσεις. Διαθέτουν αποφασιστικότητα και είναι ανοιχτά στις προκλήσεις. Μπορούν να ζητάνε βοήθεια. Είναι σίγουρα για τον εαυτό τους και επινοητικά. Μπορούν να μιλούν για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Κάνουν σωστές επιλογές φίλων. Παιδιά που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους Νιώθουν αδύναμα, αγχώνονται εύκολα και είναι υπερευαίσθητα. Χρειάζονται πάντα επιβεβαίωση. Για κάθε αποτυχία αναζητούν ευθύνες στους άλλους. Εξαρτώνται από τους άλλους και προσηλώνονται σε αυτούς. Είναι συχνά υπερκινητικά. Μονίμως διηγούνται μεγαλειώδεις εμπειρίες. Έχουν προβλήματα στη σχέση τους με τους άλλους. Ακολουθούν τα άκρα. Είτε γίνονται εσωστρεφή είτε επιθετικά. Συμπεριφέρονται παθητικά. Χαρακτηρίζονται από τους άλλους ως «το θύμα»
Με τη συνεργασία της Αναστασίας Φρόντζου-Χρηστίδη (σύμβουλος σχέσεων παιδιού & οικογένειας).

imommy.gr

http://www.ipaideia.gr

Advertisements

Πως βιώνουν οι μητέρες τις νέες μεθόδους διαπαιδαγώγησης  ; Είμαι μητέρα, δεν είμαι τέλεια και κανείς δεν θα με κάνει να νιώσω ενοχές!

Είμαι μητέρα, δεν είμαι τέλεια και κανείς δεν θα με κάνει να νιώσω ενοχές!

 

Είμαι μητέρα, δεν είμαι τέλεια και κανείς δεν θα με κάνει να νιώσω ενοχές! Σήμερα θα ήθελα ν’ ασχοληθώ με τις μητέρες ! Σ’ αυτήν την ομάδα ο σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε ευτυχισμένα και ελεύθερα παιδιά! Αυτό όμως μπορούμε να το καταφέρουμε, αν είμαστε εμείς ελεύθεροι και απαλλαγμένοι από θυμό και μίσος για τους γονείς μας. Πως μπορούμε να μεγαλώσουμε χωρίς βία τα παιδιά μας, αν έχουμε βιώσει δύσκολα παιδικά χρόνια, αν η μητέρα και ο πατέρας μας πίστευαν ότι, με το ξύλο και τις τιμωρίες θα μας μάθουν να τους υπακούμε; Αν έχουμε μεγαλώσει με τις μεθόδους της προηγούμενης γενιάς που τα στερεότυπα ήταν ότι, τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους μεγαλύτερους σε ότι κι αν έλεγαν χωρίς αντίρρηση, την ίδια μέθοδος θα εφαρμόσουμε στα παιδιά μας. Οι γονείς είχαν τον απόλυτο έλεγχο και έλεγαν ότι , ” αν δεν ακούς θα σε τιμωρήσω, αν δεν φας θα σ’ αφήσω νηστικό μέχρι να φας το φαγητό που δεν σου αρέσει, θα κάνεις αυτό που σου είπα , γιατί έτσι θέλω εγώ ” και άλλα τέτοια που μας γέμιζαν με θυμό και μίσος για αυτούς. Πως λοιπόν μπορεί μια μάνα ή ένας πατέρας που πληγώθηκε ψυχικά να μπορέσει να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του έτσι ώστε, να γίνουν ελεύθεροι και χαρούμενοι άνθρωποι ; Ένας εξίσου σημαντικός λόγος που μια μάνα δεν είναι ήρεμη για να ανταπεξέλθει στο ρόλο της , είναι αν δεν έχει καλή σχέση με τον σύντροφό της! Ένα ζευγάρι που μαλώνει, που δεν ξέρει να διαχειριστεί τις συγκρούσεις κοντά στα παιδιά, έτσι έμαθε να λύνει τα θέματα του από τους δικούς του γονείς. Επίσης αν η μητέρα έχει οργή για τον σύντροφό της και το αντίθετο πως θα μπορεί να είναι καλή και ήρεμη, ώστε να μην εκτονώνει τα νεύρα της στο παιδί της; Ας αναλάβουν οι γονείς την ευθύνη και ας μάθουν να είναι σωστοί ως γονείς αν δεν μπορούν να είναι σωστοί σύντροφοι. Η καλύτερη αντιμετώπιση για να απαλλαχθούμε από το κακό παρελθόν που κουβαλάμε είναι η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία. Αν δεν έχουμε το χρόνο και το χρήμα, για να ψυχαναλυθούμε, μπορούμε να είμαστε θετικοί και να έχουμε ανοιχτό μυαλό ώστε να μελετήσουμε βιβλία παιδοψυχολογίας με τις νέες μεθόδους διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν πολλοί γονείς και παιδαγωγοί ! Θα χρειαστεί ν’ αρνηθούμε την τιμωρία ως μέθοδο διαπαιδαγώγησης όπως και τα χαστουκάκια και ξυλιές στον ποπό, λίγο τράβηγμα μαλλιών και κάπου-κάπου τράβηγμα αυτιών! Μη γελιέστε, βία είναι και αυτά που τα θεωρείτε ανώδυνα. Είναι χρήσιμο να μπαίνουμε στη θέση των παιδιών μας και να τα μεγαλώνουμε με ενσυναίσθηση. Άρθρο της Βούλας Γκάντσιου
Για την ομάδα Θετική Διαπαιδαγώγηση https://www.facebook.com/groups/413784475468424/files/
Πως βιώνουν οι μητέρες τις νέες μεθόδους διαπαιδαγώγησης
Καθημερινά, βλέπω κάποιες μητέρες ή διαβάζω μέσα στις ομάδες πόσο δύσκολα βιώνουν την μητρότητα. Ένας ρόλος που θα μας γέμιζε χαρά και ευτυχία, μας γεμίζει ενοχικά συναισθήματα, θυμό, θλίψη. Έλλειψη χρόνου για τον εαυτό μας, αγώνα δρόμου, για να τα προλάβουμε όλα. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τρόπους που δεν μας μεγάλωσαν εμάς. Να μάθουμε νέες ορολογίες που ακούμε για πρώτη φορά, μεθόδους διαπαιδαγώγησης που δεν είχαμε τις γνώσεις να εφαρμόσουμε.
Ξενύχτια για να θηλάσουμε μέχρι το παιδί να σταματήσει μόνο του τον θηλασμό, κλάμα γιατί οι ρόγες πονούσαν από τα δαγκώματα του, αλλά εμείς εκεί πεισματικά να προσφέρουμε το στήθος μας, για να μην έχουμε τύψεις. Αν κάποιες μητέρες θήλασαν τα παιδιά τους μέχρι τα 5 τους χρόνια, καλά έκαναν και τα θήλασαν. Θα ήταν καλύτερα να θηλάσουμε για όσο διάστημα θα το θέλαμε και θα το ευχαριστιόμασταν και τα δύο μέλη. Ο θηλασμός είναι χαρά, δόσιμο, επικοινωνία. Παύει, όμως, να’ναι όλ’αυτά, αν πονάμε, αν θυμώνουμε, αν σφίγγουμε τα δόντια, για να τα καταφέρουμε. Αν μετά ξεσπάμε και κλαίμε.
Πολύ φοβάμαι ότι χάλασαν σχέσεις ζευγαριών όταν δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να κοιμόμαστε με τα παιδιά μας στο ίδιο κρεβάτι, ούτε τα δωμάτια είναι άδεια από έπιπλα για να ρίξουμε κάτω ένα μεγάλο στρώμα ώστε να χωρέσουμε οι γονείς με τα 2-3 παιδιά. Έτσι η μητέρα κοιμάται με τα παιδιά και ο πατέρας δεν χωράει και φεύγει σε άλλο δωμάτιο. Αυτό όμως δεν το γνώριζαν οι γονείς ούτε το είδαν να συμβαίνει στους δικούς τους γονείς, ούτε στους φίλους τους και έτσι έχουν να διαχειριστούν το νέο τρόπο συγκοίμησης με τα παιδιά τους, αλλά και τους φίλους να τους μιλούν, για τη σχέση τους που θα περάσει κρίση.
ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΜΕΓΑΛΏΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΏΓΗΣΗΣ.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συναισθηματικός δεσμός μεταξύ των γονιών με τα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό να καλύπτουμε τις βασικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών μας και να μην τα μεγαλώσουμε παιδοκεντρικά.
ΘΑ’ΛΕΓΑ ΌΤΙ ΌΛ’ΑΥΤΆ ΘΑ’ΝΑΙ ΚΑΛΌ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΊΝΟΥΝ ΑΒΊΑΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΈΧΟΥΜΕ ΤΟ ΆΓΧΟΣ Ν’ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΆΣΑΜΕ ΩΣ ΤΙΣ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΕΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΏΓΗΣΗΣ.
Το τονίζω αυτό. Γιατί αν προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με το μάνιουαλ στο χέρι γρήγορα θα απογοητευτούμε και θα τα παρατήσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι αν μας κυριεύσει το άγχος, θα έχει αντίθετα αποτελέσματα απ’ ότι επιθυμούμε να έχει η θετική διαπαιδαγώγηση. Θα κουραστούμε. Θα θυμώσουμε και το άγχος θα το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Με αποτέλεσμα να έχουν εκνευρισμό, ανασφάλεια και θα αντιδράσουν με επιθετικότητα.
Το καλύτερο θα’ναι να χαλαρώσουμε και να’μαστε ήρεμες και με χαμόγελο για να μπορέσουμε με κατανόηση κι αγάπη να μεγαλώσουμε χαρούμενα κι ελεύθερα παιδιά. Η ενσυναίσθηση που ακούμε συχνά, δεν είναι μέθοδος διαπαιδαγώγησης, αλλά ικανότητα που θα’ναι καλό να’χουμε όλοι οι γονείς για να κατανοούμε τα συναισθήματα των παιδιών μας και να μπαίνουμε στη θέση τους.
ΤΌΤΕ ΘΑ’ΤΑΝ ΠΙΟ ΑΠΛΆ ΝΑ ΜΕΓΑΛΏΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ, ΑΝ, ΑΠΛΆ, ΜΠΑΊΝΑΜΕ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΟΎΣΑΜΕ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΞΟΥΣΊΑΣ.
Το άρθο το έγραψε η Γκάντσιου Βούλα
Για την ομάδα Θετική Διαπαιδαγώγηση https://www.facebook.com/groups/413

Life coaching (προσωπική οργάνωση & συμβουλευτική)

Βούλα Γκάντσιουhttp://www.shape.gr/psixologia/apoktise-aftopepithisi/pws-tha-meiwsw-to-kapnisma-kakes-synhtheies/

· To life coaching (προσωπική οργάνωση & συμβουλευτική) είναι μια μέθοδος που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘80 στις ΗΠΑ και γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο και αφορά στην προσωπική ενδυνάμωση του ατόμου και στην επίτευξη ατομικών στόχων. Είναι αλήθεια ότι όλοι, κάποιες φορές στη ζωή μας χρειαζόμαστε «ξεκαθάρισμα» ή/και «τακτοποίηση» κάποιων πραγμάτων μέσα μας, θέλουμε δηλαδή να βάλουμε τις σκέψεις, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες μας σε μια τάξη, να χαράξουμε ίσως μια νέα πορεία, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, πιο θετικά και δημιουργικά, να αποκρυσταλλώσουμε τους στόχους μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Το life coaching δεν είναι ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Είναι μια πρακτική προσέγγιση που δανείζεται γνώσεις και αρχές από διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως η κοινωνική ψυχολογία, η ανθρωπολογία, το management και ο Νευρο-γλωσσικός προγραμματισμός (NLP) και τις ενσωματώνει σε μια «εργαλειοθήκη» τεχνικών που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να (ξανα)ανακαλύψει το δημιουργικό του εαυτό, να ξαναβρεί το πάθος και τον ενθουσιασμό του, έτσι ώστε να «κάνει πράγματα», να ενεργοποιηθεί δηλαδή δυναμικά προς την κατεύθυνση των «θέλω» του, είτε στον προσωπικό, είτε στον επαγγελματικό βίο. Έτσι λοιπόν το life coaching μπορεί να βοηθήσει κάποιον-α σε θέματα προσωπικά (επικοινωνία -επιρροή, βελτίωση σχέσεων, αντιμετώπιση αντιξοοτήτων, αρμονικότερη ζωή) και επαγγελματικά (καριέρα, επαγγελματικές αλλαγές, νέα ξεκινήματα). Η βασική ιδέα είναι ότι όταν ερχόμαστε σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας και αυτά που αληθινά ποθούμε, συμφιλιωνόμαστε με τα διάφορα μέρη μας, αγαπούμε περισσότερο τον εαυτό μας, σκεφτόμαστε θετικότερα και επίσης, έχουμε την κατάλληλη υποστήριξη -ενθάρρυνση, τότε βρίσκουμε τη δύναμη που χρειάζεται, για να κάνουμε σημαντικές αλλαγές, βήματα μπροστά, έτσι ώστε να πετύχουμε περισσότερα και να ζήσουμε μια πιο «γεμάτη», ομορφότερη ζωή!

Δομή προγράμματος: Το πρόγραμμα «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ / LIFE COACHING» περιλαμβάνει μια σειρά 16 μαθημάτων που μπορούν να παρακολουθηθούν είτε στο σύνολό τους, είτε μεμονωμένα (να επιλέξετε δηλαδή τα μαθήματα που θεωρείτε πιο χρήσιμα για εσάς –σύμφωνα με τις ανάγκες σας). Το πλήρες πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2-3 μήνες συνεργασίας (κάνουμε 1-2 μαθήματα / συνεδρίες την εβδομάδα, διάρκειας 1-1½ ώρα η καθεμία).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ι. Βασικά μαθήματα
1. Γνωριμία με το life coaching –τι είναι, πως λειτουργεί
2. Περιοχές της ζωής σου που θα ήθελες να αλλάξεις
3. Στοχοθέτηση / ανάγκες, επιθυμίες και προτεραιότητες
4. Σκέψεις, συναισθήματα και πεποιθήσεις / σημασία & διαχείριση
5. Καταστρώνοντας ένα προσωπικό πλάνο δράσης (action plan)
6. Εμπόδια της επιτυχίας / προετοιμασία μέτρων αντιμετώπισης
7. Ασκήσεις ενδυνάμωσης και οραματισμού επιτυχίας με βάση τον NLP
8. Μέτρηση αποτελεσμάτων / σημασία του feedback (αναπληροφόρηση)

II. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
9. Ενεργητική ακρόαση & ενσυναίσθηση
10. Διεκδικητικότητα και οριοθέτηση
11. Φροντίδα του εαυτού / σημασία, τρόποι
12. Αποτελεσματική οργάνωση & διαχείριση χρόνου

III. Ειδικά θέματα
13. Πως να γίνεσαι ελκυστικός-ή στο άλλο φύλο
14. Τύποι προσωπικοτήτων και πως να τους αναγνωρίζεις
15. Ο νόμος της έλξης & ο «μαγνήτης της επιτυχίας»
16. Ο νόμος της αγάπης και της ευγνωμοσύνης

Πληροφορίες Συμμετοχής:
Κόστος ανά συμμετέχοντα (group 4-8 ατόμων): 20 Ευρώ / μάθημα + ΦΠΑ (23%).
Ατομικά –ιδιαίτερο μάθημα: κατόπιν συμφωνίας.
(στα ιδιαίτερα μαθήματα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Skype).
Για εταιρίες: το πρόγραμμα μπορεί να γίνει στο χώρο σας κατόπιν συνεννοήσεως.

 

Πώς θα κόψω τις κακές συνήθειες; Η life coach δίνει τα 7 βήματα ακόμα και για να κόψεις το κάπνισμα

8 μύθοι για τη Μοντεσσοριανή μέθοδο

Μοντεσσοριανή μέθοδος

8 Myth (1)Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί μύθοι για την εκπαίδευση Μοντεσσόρι. Συναντώ συχνά ανθρώπους που μετά από διάβασμα κάποιων πληροφοριών από το Διαδίκτυο παρανόησαν τη μέθοδο. Έτσι σήμερα θέλω να συζητήσω διάφορους μύθους που ακούω πολύ συχνά.

Ήθελα να γράψω γι ‘αυτό εδώ και πολύ καιρό, αλλά η τελευταία αφορμή ήταν η τηλεοπτική εκπομπή που παρακολούθησα πρόσφατα. Έτσι, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες σε τηλεοπτικές εκπομπές για το σύστημα Μοντεσσόρι εδώ, οπότε όταν είδα ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση Μοντεσσόρι, ήμουν με μάτια και αυτιά ανοιχτά για να το παρακολουθήσω! Είναι μια ενα πολύ δημοφιλές show στην Ουκρανία,  όπου μαγειρεύουν, καθαρίζουν, επιλέγουν καλύτερα και υγιεινά προϊόντα στα καταστήματα, μιλούν για γονείς, δίνουν συμβουλές μόδας και ούτω καθεξής. Έχουν πάντα έναν ειδικό-επισκέπτη που ξέρει καλύτερα για το θέμα. Η εκπομπή χαίρει άκρας εκτίμησης. Έτσι εκείνη τη στιγμή μιλούσαν για τον τρόπο Μοντεσσόρι στην εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό που έδειξαν ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα, αφού ο «ειδικός» δεν ήξερε τίποτα για το σύστημα και έδινε αυτές τις αληθινές πληροφορίες σε ένα τέτοιο τεράστιο ακροατήριο που το παρακολουθούσε! Φαντάζεστε? Δεν ήταν Μοντεσσοριανός παιδαγωγός ή εκπαιδευμένος στο Μοντεσσόρι, απλά ένας ψυχολόγος. Τώρα αμφιβάλλω και για τους άλλους εμπειρογνώμονες που πολλοί από εμάς ακούγαμε με προσοχή, για θέματα όπως τα βιολογικά λαχανικά και ποια φιλικά προς το περιβάλλον οικιακά καθαριστικά πρέπει να επιλέξουμε ή επιπλέον πώς να φτιάχνουμε οικιακά προϊόντα για τη φροντίδα του εαυτού τους.

Δεν θέλω να ακούγεται σαν ένα “κατηγορητήριο”, γι ‘αυτό και εδώ παραθέτω τις κύριες αρχές Montessori σύμφωνα με τα λόγια τους:

1. Ζώνη παιδικού δωματίου. Υπάρχουν 4 ζώνες με ειδικά παιχνίδια – γλώσσα (γράμματα και αλφάβητο), μαθηματικά (αριθμοί), διαστημική ζώνη (μαλακά παιχνίδια, γεωγραφική σφαίρα) και ευαίσθητη ζώνη (κύβοι για κατασκευή, πράγματα που αγγίζουν). Δεν υπάρχει ζώνη κίνησης. Παρατηρώντας το πού παίζουν τα παιδιά και ποια ζώνη επιλέγουν μπορούμε να προβλέψουμε το μελλοντικό τους επάγγελμα!
2. Τα παραμύθια δεν επιτρέπονται
3. Τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών πρέπει να εκπαιδεύονται από κοινού (δεν καθορίζονται ηλικίες)
4. Ξεχάστε τις απαγορεύσεις και τα όρια για το παιδί
5. Μην επιπλήττετε
6. Μην επαινείτε
7. Μην επικρίνετε
8, Μη δίνετε ερεθίσματα

Ω, ήμουν τόσο θυμωμένη παρακολουθώντας το. Δεν ξέρω από πού έλαβαν αυτές τις πληροφορίες.

Αλλά αυτό δεν είναι η μέθοδος MONTESSORI!

Είναι τόσο λυπηρό για τους ανθρώπους που το παρακολουθούσαν και σκέφτηκαν ότι η μέθοδος Μοντεσσόριi είναι μια τέτοια ανοησία (ότι  θα σκεφτόμουν μετά από την παρακολούθηση αν δεν ήξερα τίποτα για το Μοντεσσόρι) και δεν θα τη χρησιμοποιούσαν ποτέ.

Σας ζητώ λοιπόν να είστε επιλεκτικοί και πάντα να ελέγχετε τις πληροφορίες. Ας συζητήσουμε τώρα τους κύριους μύθους και να διελευκάνουμε την αλήθεια.

1. Το Montessori είναι μόνο για παιδιά με αναπηρίες
Αυτός ο μύθος σχηματίστηκε από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολλά για την ιστορία της παιδαγωγικής Μοντεσσόρι. Ναι, στην αρχή της καριέρας η Δρ Μαρία Μοντεσσόρι εργάστηκε με τέτοια παιδιά για αρκετό καιρό, αλλά στη συνέχεια δούλευε με διαφορετικά παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Θυμάστε ότι η Μαρία ήταν η πρώτη γυναίκα γιατρός στην Ιταλία; Δεν δέχονταν  γυναίκες στο ιατρικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Οι άνδρες σκέφτηκαν ότι ήταν αριβίστρια. Έτσι, όταν ζήτησε να εργαστεί με παιδιά, η κυβέρνηση δεν την πίστευε και την άφηνε να δουλέψει μόνο με παιδιά ειδικών αναγκών, επειδή δεν είχαν καμιά πίστη στην ανάπτυξή τους. Αλλά στο τέλος, τα αποτελέσματα των παιδιών ήταν μια μεγάλη έκπληξη για αυτούς.

Έτσι, ας θυμηθούμε, οτι το 1897 η Μαρία προσχώρησε στο προσωπικό του Πανεπιστημίου της Ρώμης ως εθελοντής βοηθός. Έπρεπε να επισκέπτεται τα άσυλα για τους τρελούς ως μία από τις ευθύνες της. Εκεί μαζί με τους τροφίμους ζούσαν παιδιά ειδικών αναγκών, ανίκανα να λειτουργούν σε σχολεία ή οικογένειες και δεν υπήρχαν άλλες δημόσιες διατάξεις. Αυτά τα παιδιά δεν είχαν τίποτα να κάνουν εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα γι ‘αυτά. Το δωμάτιο όπου περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο ήταν άδειο από παιχνίδια ή άλλα πράγματα.

Παρατηρώντας αυτά τα παιδιά, διέκρινε ότι τα παιδιά συλλέγουν ψίχουλα ψωμιού από το πάτωμα με τα μικρά τους δάχτυλα. Με αυτόν τον τρόπο ανέπτυξαν ασυνείδητα τους μυς των χεριών. Και εδώ κατάλαβε ότι δεν έχει σημασία σε ποιες συνθήκες ζει το παιδί,  είναι η φύση του που τείνει πάντα να αναπτύσσεται Είδε ότι ‘λιμοκτονούσαν’ από εμπειρίες και άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει για να τα βοηθήσει.

Έτσι επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο με την επιθυμία να μελετήσει το νου αντί του σώματος. Έμαθε όλη τη βιβλιογραφία που μπορούσε να βρει για τα παιδιά. Δεν χρησιμοποίησε ιατρικούς τρόπους εργασίας μαζί τους, αλλά παιδαγωγικούς. Ξεκίνησε τη δημιουργία υλικών και ένα περιβάλλον ειδικά για αυτά. Βρήκε κάποια υλικά που δημιουργήθηκαν πριν από άλλους γιατρούς, αλλά τα χρησιμοποίησε με τον άλλον τρόπο. Δίδαξε αυτά τα παιδιά με νέα υλικά. Ειδικές τεχνικές επέτρεψαν στα παιδιά να αισθάνονται αισιόδοξα και επιτυχημένα. Μετά από τη συνεργασία με τη Μαρία, τα παιδιά δεν μπορούσαν μόνο να γράψουν και να διαβάσουν, αλλά πήραν εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις εισόδου στο γυμνάσιο (σχολείο), με επιδόσεις ανώτερες από τα κανονικά παιδιά.

8 myths 2

Αφού παρακολούθησε παιδιά ειδικών αναγκών, κατάλαβε ότι εάν έχουν τέτοια αποτελέσματα, το αποτέλεσμα με άλλα παιδιά θα είναι αρκετές φορές καλύτερο. Μετά από αυτό, ανέπτυξε τη μέθοδο της για να εργαστεί με διαφορετικά παιδιά. Για ορισμένα παιδιά ειδικών αναγκών, υπάρχει τώρα η θεραπεία Μοντεσσόρι, αλλά είναι λίγο διαφορετική από τη γενική μέθοδο Μοντεσσόριi. Πιστεύω ότι το Μοντεσσόρι είναι κατάλληλο για κάθε παιδί όσο κάθε παιδί εργάζεται για να οικοδομήσει τον εαυτό του, μερικά παιδιά απλά πρέπει να εργαστούν περισσότερο και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

 

Η Μαρία πίστευε ότι κάθε παιδί αναπτύσσεται σύμφωνα με τη δική του τάση. Μερικά παιδιά αναπτύσσονται ταχύτερα, και κάποια πιο αργά, αλλά όλα εξελίσσονται! Εάν η κατεύθυνση και η κατεύθυνση της ανάπτυξης είναι ατομικά για κάθε παιδί, δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο είναι τώρα, μια κατάλληλη υποστήριξη θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επομένως, αυτό που βλέπουμε στο αποτέλεσμα είναι ότι οι ιδέες της Μοντεσσόρι είναι κατάλληλες για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το ποια είναι ή πού ζουν.

 

Ενα ειδικά οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για κάθε σχολή Μοντεσσόρι στον κόσμο, ταιριάζει σε κάθε παιδί.

 

 1. Είναι αδύνατο να εργαστείτε με παιδιά διαφορετικής ηλικίας σε μια ομάδα

Οι ομάδες Montessori διαιρούνται κατά ηλικία

 

– κάτω από 1,5

– 1,5-3

– 3-6

– 6-9

– 9-12

 

Πόσο συχνά τώρα έχει το παιδί την εμπειρία της ζωής στην οικογένεια με πολλούς αδελφούς και αδελφές; Δεν είναι τόσο συχνό. Έτσι δεν λαμβάνει την πλήρη κοινωνική εμπειρία. Τέλεια κοινωνικά περιβάλλοντα για το παιδί είναι τα παιδιά με ηλικιακή διαφορά ενός ή δύο ετών. Και η τάξη Μοντεσσόρι είναι μια μεγάλη οικογένεια με πολλά παιδιά διαφορετικής ηλικίας, αλλά όχι τόσο διαφορετικής που είναι αδύνατο να μελετήσουν μαζί. Αυτή η διαφορά συμβάλλει στην αποφυγή πολλών συγκρούσεων που υπάρχουν στις ίδιες ηλικιακές ομάδες. Εκεί τα παιδιά θέλουν να μάθουν ποιος είναι ο αρχηγός. Στις ομάδες μας, έχουμε φυσική ιεραρχία ηλικίας, και το μεγαλύτερο παιδί τείνει να βοηθά, να πατρονάρει και να διδάσκει το μικρότερο. Τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ότι πάντοτε μπορούν να λάβουν βοήθεια από τους παλαιότερους Εδώ έχουμε μια θαυμάσια πρακτική , καθώς το μικρό παιδί με την πάροδο του χρόνου, θα έχει τη θέση των παλαιότερων.

 

 1. Είναι μια σιωπηρή μέθοδος. Η Μαρία έλεγε στους δασκάλους να «μετράνε τα λόγια τους»

Το παιδί ζει σήμερα στον κόσμο του θορύβου – τηλεόραση, ραδιόφωνο, μουσική. Και συχνά μιλάμε πάρα πολύ. Φανταστείτε όταν παίζει το παιδί και η μητέρα είναι στην κουζίνα. Ξεκινάει να λέει στο παιδί τι θα κάνουμε όπως «παίζεις τώρα και μαγειρεύω … τότε ο πατέρας θα έρθει, θα φέρει το καλάθι με τα φρούτα, τότε θα κάνουμε μαρμελάδα. νόστιμη … » Έτσι το παιδί αντιμετωπίζει αυτόν τον μακρύ μονόλογο ως θόρυβο.

 

Συχνά παρατηρώντας το έργο στην ομάδα των μικρών παιδιών με τις μητέρες αναρωτιέμαι πώς οι μητέρες δεν μπορούν να σιωπήσουν ούτε για ένα λεπτό. Το παιδί στοιβάζει την πυραμίδα και η μητέρα υποστηρίζει τη δουλειά του με συνεχείς σχολιασμούς: «Τώρα θα πρέπει να επιλέξεις το μεγαλύτερο μέρος και να βρούμε την τρύπα, τότε θα πρέπει να το βάλεις εδώ, όχι, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο. Τώρα η στοίβα δεν είναι έτσι … Δοκίμασε άλλη μια φορά … Εντάξει, ας επιλέξουμε την επόμενη … «. Συνεχής συζήτηση. Δεν θέλω να προσβάλω κάποιον με οποιονδήποτε τρόπο, απλά σκεφτείτε, το παιδί καταλαβαίνει και ακούει ακόμη και όλα αυτά που ακούει και του λένε; Η απάντηση είναι όχι. Το αντιμετωπίζει ως θόρυβο ή “ήχο φόντου”.

 

Για να αναπτύξουμε την ακρόαση πρέπει να ζήσουμε στη σιωπή (αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου φράσεις).

 

Δεν είναι λογικό φυσικά. Αλλά το παιδί θα σας ακούσει όταν θα κοιτάξετε τα μάτια του και θα πείτε τι θέλετε με σύντομες και απλές λέξεις.

8 myths 3

Παρατηρούσα το έργο της ομάδας των μικρών παιδιών με μαμάδες. Παρακολούθησα μια μαμά και ένα υπέροχο κορίτσι περίπου 1,5 ετών. Είχε ένα κουτάλι. Έκαμε μια σπουδαία δουλειά, πήρε πολύ καλά το κουτάλι. Μεταφορά αντικειμένων από ένα μπολ σε άλλο, φυσικά, οι κινήσεις της δεν ήταν τέλειες, έχασε κάποια φασόλια, αλλά διέκρινα τη επίμονη δουλειά, δεν μπορούσε να το κάνει καλύτερα εκείνη τη στιγμή. Το μόνο πράγμα που τα χάλαγε όλα, ήταν η μητέρα της. Μιλούσε συνεχώς, αγγίζοντας το παιδί και παρεμβαίνοντας στο έργο του, όπως «Ας είμαστε προσεκτικοί, βλέπεις ότι χάνεις τα πράγματα, δώσε μου … Δοκίμασε άλλη μια φορά … Δεν έχεις δει πώς το έκαναν οι άλλοι; Δώσε μου αυτό, θα το μεταφέρω μόνο εκεί … «Και ούτω καθεξής και με διαφορετικά λόγια. Το κορίτσι άρχισε να θυμώνει μετά από κάθε μεταφορά που έριχνε το κουτάλι και να σφίγγει τις γροθιές της. Ένιωσα αυτό που αισθάνθηκε σαν να ήμουν εκείνο το παιδί. Ήμουν θυμωμένη και μέσα μου. Η μητέρα ειλικρινά δεν κατάλαβε γιατί γίνεται νευρική. Φυσικά, αυτή η κατάσταση δεν σχετίζεται μόνο με την ομιλία, αλλά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό.

 

Έτσι, στη μέθοδο Μοντεσσόρι, όταν παρουσιάζουμε το έργο σε ένα παιδί το κάνουμε σχεδόν σιωπηλά και αρκεί για να το καταλάβει και να το κάνει μόνος του. Επιπλέον σχόλια συχνά μπορεί να καταστρέψουν τη συγκέντρωση του παιδιού, να καταστρέψουν τη δουλειά του ή να τον ενοχλήσουν. Αν και έχουμε πολλά έργα που αφορούν τον πολιτισμό και το σύμπαν, όπου μιλάμε πολύ στο παιδί, αλλά αυτός είναι ο στόχος του ίδιου του έργου – να δείξει, να μιλήσει και να συζητήσει . Για τη γλωσσική ανάπτυξη, έχουμε πολλά διαφορετικά υλικά, το μάθημα 3 περιόδων και πολλά άλλα πράγματα.

 

 1. Η περίοδος εργασίας 1,2 ή 3 ωρών σε μια τάξη Μοντεσσόρι μπορεί να είναι εξαντλητική, δύσκολη ή κουραστική για ένα παιδί

Η τάξη Μοντεσσόριi είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Τα έπιπλα είναι φωτεινά και μικρού μεγέθους. Τα υλικά βρίσκονται στα ανοικτά ράφια και ένα παιδί είναι ελεύθερο να τα πάρει. Τα υλικά έχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και καλύπτουν πολλές περιοχές μελέτης. Υπάρχει πολύς χώρος. Τα παιδιά μπορούν να εργαστούν στο τραπέζι ή στο χαλάκι. Μπορούν να σταθούν, να κάθονται ή ακόμα και να ξαπλώνουν  και να εργάζονται. Είναι ελεύθερα να μετακινούνται Μπορούν να εργάζονται σε γραμμή.

 

Έτσι το παιδί επιλέγει το υλικό, το χώρο εργασίας και το πώς να δουλέψει. Ο χρόνος δεν είναι περιορισμένος Μπορεί να εργαστεί με αυτό το υλικό για αρκετά λεπτά ή για ολόκληρη την περίοδο εργασίας. Επιλέγει να εργαστεί μόνο του, με έναν φίλο ή ζητά από τον παιδαγωγό να βοηθήσει.

 

Το παιδί μπορεί ακόμη και να μην δουλέψει αλλά απλά να μετακινηθεί γύρω από την τάξη και να παρατηρήσει το έργο των φίλων του. Μπορεί να ξεκουραστεί στη ζεστή γωνιά ανάγνωσης αναζητώντας μερικά βιβλία.

 

Το παιδί επιλέγει μόνο του το πρόγραμμα εργασίας του και ποτέ δεν θα βλάψει τον τον εαυτό του.

 

 1. Στις τάξεις Montessori, τα παιδιά είναι ελεύθερα να κάνουν ό, τι θέλουν και δεν θα λειτουργήσουν σωστά στα γενικά σχολεία. Δεν θα τηρήσουν τους κανόνες

Η ελευθερία και η χαλαρότητα είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η τάξη Montessori έχει την ελευθερία επιλογής για το παιδί. Μπορεί να επιλέξει εργασία, τόπο, διάρκεια και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά η τάξη Montessori έχει επίσης κανόνες και το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν τα παιδιά είναι αυτοί. Και είναι πολύ εύκολο για τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες.

 

Τρεις βασικοί αυστηροί κανόνες είναι:

 

– δεν μπορείτε να βλάψετε τους άλλους

– δεν μπορείτε να βλάψετε τον εαυτό σας

– δεν μπορείτε να βλάψετε το περιβάλλον

 

Αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι, για παράδειγμα, σχετικά με τη χάρη και την ευγένεια ή την εργασία με αιχμηρά αντικείμενα. Τα παιδιά κατανοούν τους κανόνες, επειδή τους βοηθούν να αισθάνονται άνετα στην τάξη. Υπάρχει ένας κανόνας για να βοηθήσετε τους άλλους και τα παιδιά να το κάνουν επειδή γνωρίζουν ότι αν χρειαστούν βοήθεια, άλλοι θα τους βοηθήσουν.

8 myths 4
Τα παιδιά εργάζονται στη γραμμή με διαφορετικά αντικείμενα

 

Έτσι, η τάξη Montessori έχει ελευθερία εντός των ορίων.

 

Όταν τα παιδιά θα μεταβούν στο συμβατικό σχολείο θα καταλάβουν ότι αυτός ο χώρος έχει επίσης κανόνες. Γνωρίζουν ότι οι κανόνες είναι σημαντικοί και καλοί που τους βοηθούν να αισθάνονται καλά και άνετα και να εργάζονται σε ενα φιλικό και με σεβασμό περιβάλλον.

 

 1. Τα παιδιά δεν παίζουν στα σχολεία Μοντεσσόρι

Κατ’ αρχήν ας καταλάβουμε ποιο ήταν το ίδιο το έργο του παιχνιδιού στα μάτια της Μαρίας Μοντεσσόρι. Δεν ήταν εναντίον του, πρότεινε απλά μια διαφορετική μορφή. Λέει ότι το παιδί στέλνεται στον κόσμο των παιχνιδιών και απομακρύνεται από τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εσωτερική του ανάπτυξη. Οι άνθρωποι εδώ μπορούν να πούμε ότι το παιχνίδι είναι ο κύριος τύπος δραστηριότητας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά κατέστη το κύριο είδος δραστηριότητας για τα παιδιά όταν έβγαιναν από τη συνηθισμένη και κανονική ζωή των γονιών και των ενηλίκων. Έτσι, όταν τα παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία βοσκούσαν τα πρόβατα και τις χήνες, ασχολούνταν με την κηπουρική, την οικιακές εργασίες και την ανατροφή των μικρών αδελφών τους, δεν έπρεπε να παίζουν σαν να βοσκούν τα πρόβατα, σα να είναι κηπουροί, ή σα να κάνουν οικιακές εργασίες και σα να μεγαλώνουν τους μικρούς τους αδελφούς και αδελφές. Έτσι, στην εκπαίδευση Montessori τείνουμε να φέρνουμε το παιδί στην κανονική ζωή της οικογένειας. Δεν αγοράζουμε στα παιδιά ένα ψεύτικο μαχαιροπίρουνο, διαθέτουμε τον παιδικό χώρο της κουζίνας όπου μπορεί να αποθηκεύσει τα δικά του μαχαιροπίρουνα, όπου θα υπάρχει το πραγματικό του μαχαίρι και η ποδιά. Και εδώ θα κάνει σάντουιτς και τσάι για τον εαυτό του και την οικογένειά του ή θα βοηθήσει τη μητέρα να μαγειρέψει. Έτσι προσπαθούμε να γεμίσουμε τον κόσμο του παιδιού με την πραγματική ζωή.

 

Ένας από τους Μοντεσσοριανούς παιδαγωγούς έκανε ένα πείραμα. Εκτός από την αίθουσα Μοντεσσόρι είχε δημιουργήσει μια αίθουσα παιχνιδιών όπου τα παιδιά μπορούν να πάνε ελεύθερα, ήταν γεμάτη από παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων όπως για παράδειγμα γιατρούς. Πρώτον, αυτό το δωμάτιο ήταν πολύ δημοφιλές, ήταν κάτι καινούργιο. Αλλά σε μισό χρόνο ο δάσκαλος παρατήρησε ότι τα παιδιά δεν εγκαταλείπουν την τάξη Μοντεσσόρι για να παίξουν με τα παιχνίδια. Προτιμούν να παραμείνουν στην τάξη Montessori για πάντα και επιλέγουν υλικά Μοντεσσόρι. Έτσι έκλεισε αυτό το δωμάτιο επειδή δεν είχε νόημα όλο αυτό.

 

Αλλά παρατηρήστε, δεν αποκλείουμε το παιχνίδι, αν το παιδί το χρειάζεται θα του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στο σπίτι.

 

 1. Η φιλοσοφία Montessori είναι ενάντια στα παραμύθια

Την εποχή της Μαρίας Μοντεσσόρι, τα παραμύθια στην Ιταλία ήταν πολύ σκληρά και βάρβαρα. Σπάνια είχαν καλές απολήξεις. Η Μαρία δεν της άρεσαν και νόμιζε ότι δεν είναι κατάλληλα για παιδιά. Και συμφωνώ με αυτό. Προτίμησε να λέει στα παιδιά ενδιαφέρουσες ιστορίες για ανακαλύψεις ή μυστικά του σύμπαντος. Επιπλέον, το επιχείρημά της ήταν ότι το παιδί δεν θα έπρεπε να ζει σε μια φαντασίωση για πολύ καιρό, έτσι όλες οι ιστορίες της ήταν για πραγματικά αλλά συναρπαστικά και ενδιαφέροντα πράγματα στον κόσμο, για ανακαλύψεις και ταξίδια. Συχνά απαντούσε στις ερωτήσεις των παιδιών με μια μορφή μιας συναρπαστικής ιστορίας.

 

Επομένως, η εκπαίδευση Μοντεσσόρι δεν είναι ενάντια στα παραμύθια, τα έχουμε συχνά στις τάξεις μας, απλά δεν έχουμε πάρα πολλά από αυτά. Επιλέγουμε προσεκτικά βιβλία για τα παιδιά μας. Πάντα εξηγώ στα παιδιά ότι αυτό που μόλις διαβάσαμε είναι ένα παραμύθι, αυτοί οι ήρωες δεν είναι πραγματικοί και δεν ζουν στον κόσμο μας, ζουν μόνο στις ιστορίες. Για τα μικρότερα παιδιά, προτείνουμε περισσότερα πραγματιστικά βιβλία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαβάσουμε στα παιδιά μας εγκυκλοπαίδειες ή επιστημονικά βιβλία.

 

Λέω στα παιδιά ότι οι ιστορίες, γενικά, είναι πολύ καλές, είναι η μορφή τέχνης κάποιου έθνους ή το έργο τέχνης κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.

 

Εδώ μιλάω για την ηλικία 0-6. Κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας είναι δύσκολο για το παιδί να διακρίνει τη φαντασία από την πραγματικότητα. Γι ‘αυτό και χρησιμοποιούμε αυτό το είδος βιβλίων. Από τα 6 χρόνια αρχίζουμε να διαβάζουμε περισσότερες φανταστικές ιστορίες γιατί σε αυτήν την ηλικία το παιδί αρχίζει να διαφοροποιεί το πραγματικό από το μη πραγματικό.

Επίσης, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ φαντασίας και μυθοπλασίας. Υπάρχουν πολλές υπέροχες ιστορίες που δεν ενσωματώνουν μαγικά ή υπερφυσικά πράγματα, αλλά εξακολουθούν να είναι υπέροχες.

Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα του παραμυθιού που μόλις διάβασα για να αποδείξω ότι δεν είναι όλες οι ιστορίες κατάλληλες για παιδιά. Αυτή είναι μια ρωσική λαϊκή ιστορία.

                                                                  Η μοιρολογίστρa

8 myth 5

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν γέρος και γριά. Η γυναίκα πέθανε. Ο γέρος ήταν πολύ λυπημένος, οπότε πήγε να ψάξει για μια μοιρολογίστρα. Στο δρόμο του, συνάντησε μια αρκούδα. Η αρκούδα ρώτησε:

– Πού πηγαίνεις?

– Ψάχνω για μια μοιρολογίστρα. Η γριά πέθανε.

– Πάρε εμένα.

– Μπορες να μοιρολογίσεις;;

Η Αρκούδα:

– Ουαααα …

– Σταμάτα. Δεν μπορείς. Η φωνή σου είναι άθλια.

Ο γέρος περπάτησε περισσότερο. Συναντήθηκε με την Αλεπού. Η Αλεπού ρώτησε:

– Πού πηγαίνεις?

– Ψάχνω για μια μοιρολογίστρα. Η γριά πέθανε.

– Πάρε εμένα.

– Μπορες να μοιρολογίσεις; Πες μου.

Η Αλεπού μοιρολόγησε: :

“Ο αγρότης – είχε γυναίκα. Σηκωνόταν το πρωί, μαγειρεύοντας και καθαρίζοντας για τον σύζυγό της…”

Ο γέρος απάντησε:

– Ελα μαζί μου. Εισαι εξαιρετική.

Την έφερε στο σπίτι και την έβαλε κοντά στα πόδια της. Άρχισε να μοιρολογεί και ο άνδρας πήγε να φτιάξει ένα φέρετρο. Όταν ο άντρας επέστρεψε, δεν υπήρχε γριά, ούτε η αλεπού στο σπίτι. Η αλεπού έφαγε τα πάντα και είχε φύγει. Ο γέρος ούρλιαξε και άρχισε να ζει μόνος του.

Ανατριχιαστικό, έτσι δεν είναι;

 

 1. Η εκπαίδευση Μοντεσσόρι δεν ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα

Εδώ έχω πολλά σημεία για να συζητήσω:

 1. Ναι, το παιδί δεν επιτρέπεται να χτίσει ένα σπίτι χρησιμοποιώντας τα καφέ σκαλοπάτια, εφόσον ο σκοπός του υλικού είναι να κατανοήσει την αρμονία, να μάθει για τις ιδιότητες των αντικειμένων. Εδώ πολλοί γονείς μπορούν να  αντιταχθούν λέγοντας ότι δεν αφήνουμε τα παιδιά να είναι δημιουργικά. Αλλά κοιτάξτε, έχετε μια χτένα για τα μαλλιά και ένα δημιουργικό άτομο μπορεί να εφεύρει 10 μη τυποποιημένους τρόπους για να τη χρησιμοποιήσει .  Ισως το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την κηπουρική, για παράδειγμα, φανταστείτε αυτές τις μικροσκοπικές ευθείες σειρές για φύτευση σπόρων. Αλλά χρησιμοποιούμε τη χτένα μαλλιών μόνο για να χτενίζουμε τα μαλλιά γιατί απλά είναι ο στόχος αυτού του πράγματος. Το ίδιο ισχύει και με το υλικό.

 

Επίσης όταν το παιδί καταλάβει την αρμονία πίσω από τα καφέ σκαλοπάτια, μπορεί να χτίσει διαφορετικά σχέδια μαζί τους. Και με αυτή τη γνώση που έχει τώρα δεν θα είναι κάποιο γκαράζ αυτοκινήτων, αλλά κάποιο πρωτότυπο διακοσμητικό. Στη συνέχεια, τα παιδιά συνθέτουν διάφορα υλικά σε μια εργασία (όπως ο ροζ πύργος, οι κόκκινες ράβδοι, οι κύλινδροι με κουμπιά) και δημιουργούν κάτι υπέροχο από αυτά. Αυτό δεν είναι δημιουργικότητα;

2.Η Μαρία Μοντεσσόρι είχε χτίσει το σύστημά της σε επιστημονική βάση και αντιλαμβανόταν τη φαντασία ως μια σοβαρή γνωστική λειτουργία που αναπτύσσεται βήμα-βήμα από τα εύκολα επίπεδα στα πιο δύσκολα. Σκέφτηκε ότι τα αναπτυγμένα αισθητηριακά ιδεώδη (όπως η κατανόηση της μορφής, του μεγέθους, του χρώματος, του βάρους, του ύψους) είναι η βάση για τη φαντασία.

 

 1. Και το τελευταίο σημείο, αλλά σίγουρα όχι το λιγότερο σημαντικό. Το θέμα είναι ότι η κατανόηση της τέχνης από την Μαρία Μοντεσσόρι ήταν κάπως διαφορετική. Δεν μπορούσε να πει ότι κάποια χαοτική χρήση χρωμάτων δακτυλικών αποτυπωμάτων που δημιουργήθηκαν από ένα μικρό παιδί είναι αριστούργημα τέχνης (σημείωση: η μέθοδος Μοντεσσόρι δεν είναι ενάντια στα χρωματικά δάχτυλα, ενώ με τα μικρότερα παιδιά απλώς αποδίδουμε περισσότερο την αισθητική εμπειρία, εισάγοντας εργαλεία τέχνης και ενθαρρύνοντας εργασία με αυτό αργότερα). Ένιωθε την τέχνη ως μια νέα δημιουργία αφού έχουμε κατακτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες. Επιπλέον κάθε κομμάτι τέχνης πρέπει να απηχεί (αποτελεί) κάποια ιδέα! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στα σχολεία Μοντεσσόρι  υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις που διδάσκουν στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν ψαλίδια, πώς να καθαρίζουν το πινέλο, πώς να κόβουν, πώς να χρησιμοποιούν τα δάχτυλα. Αρχικά διδάσκουμε την ικανότητα και στη συνέχεια δημιουργούμε κάτι καινούργιο με τη βοήθειά της! Αυτά τα προκαταρκτικά έργα επίσης βοηθούν να αποφύγετε τη διακοπή του παιδιού όταν κάνει λάθη, όπως ξεχνώντας να καθαρίσει το πινέλο ή κάτι τέτοιο. Τα παιδιά βήμα-βήμα κινούνται για να κατακτήσουν τις δεξιότητες. Έτσι, υπάρχουν πολλά έργα που σχετίζονται με την τέχνη στα ράφια της τάξης Μοντεσσόρι, συζητάμε ζωγραφική με τα παιδιά, κοιτάζουμε καλλιτέχνες, αγγίζουμε πραγματικούς πίνακες ζωγραφικής, μαθαίνουμε κινήματα τέχνης.

8 myths 7

Εδώ είναι ένα παράδειγμα των έργων τέχνης,Τα υλικά είναι καθαρά και απλά. Σε αυτό το ιστολόγιο, μπορείτε επίσης να διαβάσετε μια καταπληκτική θέση σχετικά με την εναλλαγή υλικών τέχνης στο σπίτι.

 

http://ibelieveinmontessori.blogspot.gr/2015/04/8-myths-about-montessori-method.html

Κατερίνα Καμπράλ

https://montessorianikinotita.wordpress.com/2017/10/24/8-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF/

Συμβουλευτική Προσωπικής Ανάπτυξης

Υπάρχει μια αφρικάνικη φυλή, η οποία έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έθιμο. Όταν κάποιος από την φυλή κάνει κάτι άσχημο, μαζεύονται όλοι στο κέντρο του χωριού, τον περικυκλώνουν και για δύο μέρες θυμούνται όλα τα καλά που έχει κάνει και τον ευχαριστούν γι αυτά.
Οι άνθρωποι αυτής της φυλής πιστεύουν ότι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο αυτό καλοί, ότι όλοι θέλουμε αγάπη, ευτυχία, ειρήνη και ασφάλεια, αλλά μερικές φορές στην επιδίωξη αυτών των αξιών κάνουμε λάθη.
Η φυλή βλέπει αυτά τα λάθη σαν μια κραυγή για βοήθεια. Γι’ αυτό ενώνουν τις προσπάθειες τους για να βοηθήσουν τον αδερφό τους να ανακτήσει την αληθινή του φύση και να του υπενθυμίσουν ποιος είναι πραγματικά!

Πως να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας

Πως να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας

Ο όρος αυτοεκτίμηση είναι ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο, καθώς συντελεί στην εξασφάλιση της ψυχικής μας ισορροπίας.
Η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας διαμορφώνει τα ενδιαφέροντα, τις προσπάθειες και τις κινήσεις μας. Συνεπώς, η στάση μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους καθορίζεται από την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας.

Τι είναι η αυτοεκτίμηση;

Είναι η συναίσθηση της ικανότητάς μας να ανταποκρινόμαστε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και η επίγνωση της σημαντικότητάς μας ως ιδιαίτερο & ξεχωριστό πρόσωπο.

Από πότε αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση;

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι μια συνεχής διαδικασία που ξεκινά από τη βρεφική κιόλας ηλικία κι εξελίσσεται στην παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης διαδραματίζει αρχικά η οικογένεια. Έπεται το σχολείο και οι ομάδες συνομήλικων.

Το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού. Το βρέφος ξεχωρίζει πλέον τον εαυτό του από τη μητέρα του ως μια οντότητα αυτόνομη, η οποία μπορεί να λειτουργεί ακόμα κι όταν η μητέρα του είναι απούσα. Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του βρέφους οικοδομούν την αρχική του αυτοεκτίμηση.

Επόμενος σημαντικός σταθμός στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης αποτελεί η παιδική ηλικία, όπου ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αίσθηση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων που θα το οδηγήσουν σταδιακά προς την αυτονομία.

Στην εφηβεία, αξίζει να διαφοροποιήσουμε τη χαμηλή αυτοεκτίμηση από τις φυσιολογικές ανασφάλειες & αμφιβολίες των εφήβων, στην προσπάθεια αναζήτησης προσωπικής ταυτότητας.

Χαρακτηριστικά παιδιών με χαμηλή αυτοεκτίμηση

 • Αυτοαναφορά με αρνητικούς χαρακτηρισμούς.
 • Εστιασμός στην αρνητική διάθεση.
 • Ενάσκηση σκληρής κριτικής.
 • Φτωχές σχολικές επιδόσεις.
 • Κοινωνικές δυσκολίες.
 • Δυσκολία στην προσαρμογή.
 • Αποφυγή προκλήσεων & ανάληψη ευθυνών.
 • Κοινωνικές δυσκολίες.
 • Αίσθηση αδυναμίας, υπερευαισθησίας, υπερβολικού άγχους.
 • Υποχωρητικότητα, παθητικότητα, ανάγκη επιβεβαίωσης.
 • Χαμηλή ανοχή στη ματαίωση.
 • Αναπάντεχες εκρηκτικές συμπεριφορές.
 • Υιοθέτηση παραβατικών συμπεριφορών.

Χαρακτηριστικά παιδιών με υψηλή αυτοεκτίμηση

 • Χαρά στην επαφή με τους άλλους.
 • Μπορούν να ζητάνε βοήθεια.
 • Εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις, τις σκέψεις & τα συναισθήματά τους.
 • Άνεση σε ατομικές & ομαδικές δραστηριότητες.
 • Αναλαμβάνουν ρίσκα  & έχουν καλή προσαρμοστικότητα.
 • Αντέχουν την «αποτυχία».
 • Επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
 • Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με σθένος & πείσμα, προσπαθώντας να βρουν λύσεις.
 • Διαθέτουν αποφασιστικότητα & είναι ανοιχτά στις προκλήσεις.
 • Αναλαμβάνουν την ευθύνη τους.
 • Αισθάνονται ασφαλή.
 • Είναι ευτυχισμένα.

Ιδέες & τρόποι για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού μας:

 • Δώστε επιλογές.
 • Κρατήστε τους φόβους σας «υπό έλεγχο» & μη γίνεστε υπερπροστατευτικοί.
 • Θέστε όρια και καθοδηγήστε το.
 • Δώστε του υπευθυνότητες και συμπεριλάβετέ το σε καθημερινές απλές οικογενειακές αποφάσεις.
 • Μάθετε στο παιδί ότι κανείς δεν είναι τέλειος.
 • Μην το συγκρίνετε.
 • Νιώστε υπερήφανοι γι’ αυτό & βοηθήστε το να νιώθει μοναδικός, χωρίς όμως να υπερβάλλετε και στα λεγόμενά σας.
 • Εμπιστευτείτε το.
 • Ενισχύστε τα ταλέντα του.
 • Αποφύγετε τα αρνητικά σχόλια για την επίδοσή του.
 • Ενθαρρύνετε, όταν δυσκολεύεται.
 • Χαρακτηρίστε τη συμπεριφορά του κι όχι το ίδιο το παιδί.
 • Δώστε προσοχή στα λεγόμενά του και ενθαρρύνετέ το να εκφράζει τις απόψεις του.
 • Προτρέψτε το να πειραματιστεί με διάφορα χόμπι και δραστηριότητες.
 • Διευκολύνετε τη δημιουργία κοινωνικών/φιλικών σχέσεων.

Θυμηθείτε ότι

Εσείς, ως γονείς, αποτελείτε τη βασική του αναφορά και είστε ό, τι πολυτιμότερο έχει στη ζωή του. Επομένως, η δική σας συμπεριφορά είναι πολύ σημαντική για την διαμόρφωση της δικής του, για την καλλιέργεια του συναισθήματός του και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Ας βοηθήσουμε το παιδί μας να δεχθεί τα προτερήματα και τις αδυναμίες του, να ανακαλύψει τη μοναδικότητά του και να την αγαπήσει!

Συγγραφή άρθρου:

Βίκυ Τσατσανύφου
Ψυχολόγος – Οικογενειακή Θεραπεύτρια

https://www.e-psychology.gr/children-teens-family/2838-enisxisi-aftoektimisis-paidion.html

https://rotasapantaw.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

Διεκδικητικότητα: Ο Δρόμος για τον Αυτοσεβασμό μας

Η διεκδικητικότητα έχει πολλά πρόσωπα. Είναι η ικανότητα να εκφράζουμε ελεύθερα τα συναισθήματά μας και τις απόψεις μας. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας με τόλμη και αυτοπεποίθηση. Να κάνουμε επιλογές και να επιμένουμε σ’ αυτές.

Να διαφωνούμε ανοιχτά.
Να αλλάζουμε γνώμη ή τη συμπεριφορά μας.
Να ζητάμε να αλλάξουν οι άλλοι την προβληματική συμπεριφορά τους.
Να συναναστρεφόμαστε με άλλους και να παίρνουμε θετική ανταπόκριση.

Ο διεκδικητικός τρόπος επικοινωνίας είναι σημαντικός γιατί:

Βελτιώνει την ποιότητα των σχέσεων.

 • Οι υγιείς σχέσεις βασίζονται στην επικοινωνία που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό παρά τις πιθανές διαφωνίες. Οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για την ευημερία μας
 • δημιουργεί τη βάση για ένα κλίμα συμφιλίωσης και μας επιτρέπει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας χωρίς να καταπατάμε τα δικαιώματα των άλλων.
 • προωθεί την αλληλοκατανόηση και δεν αφήνει χώρο για παρερμηνείες, καθώς επικοινωνούμε τις προθέσεις μας πιο ξεκάθαρα

Ενισχύει την αυτοπεποίθηση.

 • εκφράζουμε τον εαυτό μας άμεσα, αποτελεσματικά.

Αρκετές φορές νιώθουμε αμήχανοι με τους άλλους ανθρώπους, απογοητευόμαστε, νιώθουμε πως μας εκμεταλλεύτηκαν, μας εξαπάτησαν, μας απέκλεισαν από κάτι.

Και πολύ συχνά επίσης δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα νόμιμα δικαιώματά μας, για τις ανάγκες μας. Και τότε λέμε στον εαυτό μας «φοβάμαι πως δεν θα με πάρουν στα σοβαρά», «δεν θα αλλάξει τίποτα», «δεν μπορώ να διεκδικήσω κάποια πράγματα». Αισθανόμαστε ασήμαντοι να επιφέρουμε αλλαγές στην ίδια μας τη ζωή το οποίο συνεπάγεται χαμηλή αυτοεκτίμηση.

 • Διαπραγματευόμαστε εποικοδομητικά με αυτούς που μας απογοητεύουν

Μέσα από την προσωπική μας εξέλιξη και ωρίμανση, αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ποιότητας των σχέσεων που έχουμε με τους άλλους. Αντί να παίρνουμε το ρόλο του μάρτυρα που υποφέρει σιωπηλά, μιλάμε για λογαριασμό μας. Κατονομάζουμε τι θα θέλαμε να κάνουμε ή να έχουμε. Αυτό μας δίνει την αίσθηση της αυτεπάρκειας και ενισχύει την αυτοαξία μας.

 • Αναλύουμε διεκδικητικά μια κατάσταση, βρίσκουμε μια λογική λύση, επιλέγουμε μια διεκδικητική γλώσσα

Αξιολογούμε και εντοπίζουμε καταστάσεις στις οποίες η αλλαγή είναι σημαντικός αλλά και ρεαλιστικός στόχος. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όχι μόνο με διεκδικητική γλώσσα, αλλά και με σταθερό τόνο της φωνής, στάση σώματος που εκπέμπει σιγουριά.

Μειώνει το στρες

Η αδυναμία να επιλύσουμε διαπροσωπικές συγκρούσεις μας προκαλεί αρκετό στρες. Ο διεκδικητικός τρόπος επικοινωνίας παρέχει τον κατάλληλο τρόπο πώς να διαφωνούμε ανοιχτά, πώς να εκφράζουμε πιο εύκολα τις επιθυμίες μας ή αυτά που δεν μας αρέσουν. Καθώς μαθαίνουμε να ζητάμε αυτό που θέλουμε, να λέμε όχι, αυξάνεται η αίσθηση ελέγχου στις καταστάσεις της ζωής μας και στις σχέσεις μας.

Πως επιδρά η έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς;

Όρια

Η έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς συνδέεται με δυσκολίες του ατόμου στην εγκαθίδρυση των προσωπικών του ορίων. Συχνά το άτομο αυτό αγνοεί τις προσωπικές του επιθυμίες, συνήθως επειδή αισθάνεται πως δεν του αξίζει να τις ικανοποιήσει.

Αποφυγή

Το άτομο αντιμετωπίζει τη ζωή με μια διαρκή στάση αποφυγής, φεύγοντας διαρκώς από οτιδήποτε τον κάνει να νιώσει άσχημα αντί να ακούει και να ικανοποιεί τις πραγματικές του ανάγκες και αξίες του εαυτού του.

Θυμός

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω αισθάνεται έντονο θυμό που μπορεί να βρει την έκφρασή του μέσω της παθητικής επιθετικότητας ή μέσω εκρήξεων οργής.

Ποια είναι τα εμπόδια και οι παράγοντες που κάνουν δύσκολη τη διαδικασία της διεκδίκησης;

Δυσλειτουργικοί τύποι επικοινωνίας

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η διεκδικητικότητα θα τους μετατρέψει σε αγενείς και επιθετικούς, σε ανθρώπους που διαρκώς παραπονιούνται. Η διεκδικητικότητα ωστόσο διαφοροποιείται από την επιθετικότητα ή την παθητικότητα.

Το άτομο που είναι επιθετικό διεκδικεί τα δικαιώματά του αγνοώντας τα συναισθήματα των άλλων. Δεν σέβεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Αντίθετα, το διεκδικητικό άτομο αποφεύγει την επίθεση γιατί μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά του πιο εύκολα. Υπερασπίζεται το συμφέρον του σταθερά, αποφασιστικά, χωρίς να εκραγεί. Ισορροπεί τη δύναμη ανάμεσα στις δυο πλευρές ώστε να επιλυθεί η σύγκρουση.

Ο παθητικός τύπος συμπεριφοράς αφορά στην τάση κάποιου να θεωρεί έγκυρες μόνο τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων. Το άτομο δυσκολεύεται να εκφράσει τα αληθινά του συναισθήματα και τις απόψεις του. Αποφεύγοντας την αντιπαράθεση, σπάνια βιώνει απόρριψη. Ωστόσο ακολουθεί τις επιλογές των άλλων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην επίτευξη των δικών του στόχων. Αυτό μπορεί να του προκαλέσει απέχθεια για τον εαυτό του και ενοχές.

Από την άλλη, κάποια άτομα προσπαθούν να πετύχουν αυτό που θέλουν μέσω της παθητικής επιθετικότητας. Ο προβληματικός αυτός τρόπος επικοινωνίας αποτελεί το έμβλημα της ανεπάρκειας γιατί είναι η μόνη μορφή επιθετικότητας που έχει απομείνει στο άτομο που νιώθει αβοήθητο. Το άτομο μπορεί να τιμωρεί τον άλλον μέσω της σιωπής. Μπορεί να εφαρμόζει μια ποικιλία ευρηματικών μεθόδων, πχ. ‘ξεχνά’ να αγοράσει αυτό που του ζήτησαν, υπονομεύει τη σχέση του κάνοντας τον ‘δύσκολο’, αποσύρεται, χειραγωγεί τον άλλον ώστε να νιώσει ένοχος.

Παράλογες σκέψεις για τις συνέπειες της διεκδικητικότητας

Οι μη διεκδικητικοί άνθρωποι έχουν την τάση να υπερεκτιμούν την πιθανότητα της αποτυχίας και το κόστος της. Ή μπορεί να φοβούνται τις αντιδράσεις των άλλων, μια σύγκρουση, ακόμα και τη διάλυση της σχέσης.

Αρνητική εικόνα για τον εαυτό

Το άτομο που έχει λειτουργήσει μη διεκδικητικά για πολύ καιρό δεν εκτιμά τον εαυτό του. Η αρνητική εικόνα του εαυτού επηρεάζει τις φιλοδοξίες του ατόμου, τις ελπίδες του, τις πράξεις του. Η αποτίμηση της αυτοαξίας αποκτιέται από τη γνώμη των άλλων: η χαμηλή αυτοεκτίμηση επηρεάζει τις δηλώσεις προς εαυτό «δεν αξίζω τίποτα». Αυτό οδηγεί σε ηττοπαθή συμπεριφορά (συμπεριφορά που υπονομεύει τον ίδιο τον εαυτό και προδιαθέτει στην αποτυχία) που με τη σειρά της προκαλεί αρνητική αντίδραση από τους άλλους. Αυτό ενισχύει την αυτοκριτική στάση και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Φόβος για την αντιπαράθεση / συγκρούσεις

Το άτομο μπορεί να έχει ένα ιστορικό από αρνητικές εμπειρίες: στο παρελθόν προσπάθησε να είναι διεκδικητικός και απέτυχε. Ή μπορεί να μην ξέρει πώς να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις. Η εκπαίδευση για την απόκτηση διεκδικητικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, όπως πώς να παραπονεθεί, πώς να ζητήσει μια αλλαγή συμπεριφοράς, ποια στάση σώματος να έχει, πώς να κάνει βλεμματική επαφή.

Ενισχύστε λοιπόν τη διεκδικητικότητά σας

 • ασκώντας τα προσωπικά σας δικαιώματα, παίρνοντας υπόψιν τις ανάγκες του άλλου. Σκοπός είναι η αμοιβαία ικανοποίηση. Κι όχι να βγείτε από πάνω ή να κατατροπώσετε τον άλλον. Εστιάστε στο πρόβλημα όχι στο άτομο.
 • πείτε όχι χωρίς ενοχές. Μην αφήνετε τους άλλους να σας εκμεταλλεύονται. Μπορείτε να ζητήσετε να σας φέρονται δίκαια .
 • εκφράστε τη διαφωνία σας χωρίς άγχος, ενεργητικά, άμεσα.
 • να επιμένετε. Αν έχετε ένα παράπονο που έχει λογική βάση, συνεχίστε να το θέτετε ακόμα κι αν η άλλη πλευρά αντιστέκεται, μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.
 • μην επιχειρηματολογείτε για κάθε τι που λέτε. Αποφεύγετε να δικαιολογείτε κάθε άποψη που εκφράζετε. Βασικό στοιχείο της μη διεκδικητικότητας είναι η εσωτερική σας αίσθηση να εξηγήσετε στον άλλον, και να φροντίσετε τις ανάγκες του. Έχετε το δικαίωμα να πείτε ‘γιατί έτσι νιώθω’ και να είναι η απόλυτη δικαιολογία.
 • εκφράστε τις επιθυμίες σας με άνεση, αυθορμητισμό, παρά σε ουδέτερο ύφος.
 • χρησιμοποιείστε τις φράσεις ‘νιώθω’, ‘σκέφτομαι’, ‘νομίζω’ όποτε είναι απαραίτητο.
 • όταν πετυχαίνετε κάτι ή κάνετε κάτι ενδιαφέρον μοιραστείτε το με φίλους .
 • να είστε φιλικοί, χαμογελάστε σε ανθρώπους που θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα
 • δεχτείτε κομπλιμέντα και ανταμείψτε το άτομο που σας κάνει φιλοφρόνηση.
 • μιλήστε και με τις εκφράσεις του προσώπου σας, τον τόνο της φωνής σας. Διατηρείτε βλεμματική επαφή.
 • διαφωνήστε ήπια όταν θέλετε. Μην κάνετε πως συμφωνείτε για να ηρεμήσετε τα πνεύματα. Σηκώστε τα φρύδια σας, κάντε μια γκριμάτσα, αλλάξτε θέμα συζήτησης.
 • ζητήστε διευκρινίσεις για κάτι που δεν κατανοείτε. Αντί να αποχωρήσετε μπερδεμένοι ζητήστε να σας επαναλάβουν τις οδηγίες
 • εξασκηθείτε σε μικρές διεκδικήσεις ώστε στη συνέχεια να προετοιμάσετε τον εαυτό σας για μεγαλύτερες διεκδικήσεις

Έχουμε το βασικό δικαίωμα να διορθώσουμε προβληματικές καταστάσεις. Και η διεκδικητική προσέγγιση είναι αυτή που έχει τη δύναμη να επηρεάσει και να αλλάξει τη συμπεριφορά των άλλων. Να διευκολύνει την κατανόηση των αναγκών μας και να μας οδηγήσει σε μια πιο ειλικρινή σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Συγγραφή άρθρου:

Δήμητρα Τσώλα – Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Συνεργάτης του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου – Πολυχώρου Animus Corpus

https://www.e-psychology.gr/selfhelp/2989

https://rotasapantaw.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=9890&action=edit

Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας: Ανάλυση και θεραπευτική προσέγγιση|

Ναρκισσιστής είναι κάποιος που έχει θάψει την έκφραση του πραγματικού του εαυτού ως απάντηση σε πρόσφατα τραύματα και την έχει αντικαταστήσει με έναν υψηλά ανεπτυγμένο και ικανοποιητικό εαυτό.


Στον πίνακα του John William Waterhouse, “Echo and Narcissus”, αντικατοπτρίζεται η εικόνα του Νάρκισσου και της ερωμένης του Ηχούς. Ο Νάρκισσος ασχολούταν διαρκώς με τη θέαση της σωματικής του διάπλασης στον ποταμό, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους που τον περιστοίχιζαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να  κριθεί ακόμη και ηθικός αυτουργός για την αυτοκτονία ενός νεαρού που είχε εμπλακεί συναισθηματικά μαζί του. Ο Νάρκισσος μένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια θέση αντανάκλασης του εαυτού του, μαράζωσε και τελικά πέθανε.

narrk

Όπως γράφει ο Stephen Johnson: ναρκισσιστής είναι κάποιος που έχει θάψει την έκφραση του πραγματικού του εαυτού ως απάντηση σε πρόσφατα τραύματα και την έχει αντικαταστήσει με έναν υψηλά ανεπτυγμένο και ικανοποιητικό εαυτό. Αυτή η διαφοροποιημένη με τον πραγματικό εαυτό περσόνα, συχνά εμφανίζεται ως μεγαλειώδης απέναντι στους άλλους και έντονα ματαιόδοξη. Στην υψηλά ατομικιστική και καθοδηγούμενη από εξωγενή κίνητρα κοινωνία μας, μέτριες έως υψηλές μορφές ναρκισσισμού, όχι απλά δε θεωρούνται διαβρωτικές, αλλά μάλιστα τείνουν να ενθαρρύνονται.

Ο Freud, θεώρησε το ναρκισσισμό ως ένα στάδιο ανάπτυξης που είτε οδηγούσε τελικά στη λιβιδινική εμπλοκή (κάθεξη- διαδικασία αφομοίωσης) με τους άλλους και το αντικείμενο αγάπης, είτε σηματοδοτούσε μία επιστροφή στη ναρκισσιστική libido, από την κάθεξη δηλαδή, πάλι πίσω στο «Εγώ». Ο Fenichel (1945), ήταν ένας από τους προγενέστερους αναλυτές που έδωσε έμφαση σε συναισθήματα κενότητας και μικρότητας σε ασθενείς, σε αντίθεση με την υπεραξιολόγηση του εαυτού και την περιφρόνηση των άλλων, όπως είχαν τονίσει οι Freud και Reich.

Αργότερα ο Kernberg (19775), υπογράμμισε την κλινική σημασία του ασυνήθιστου βαθμού αυτό-αναφοράς των ναρκισσιστών ασθενών, τονίζοντας επίσης την αντίφαση ανάμεσα στη διογκωμένη αυτό-εικόνα και στην υψηλή τους ανάγκη για αγάπη και θαυμασμό. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με τη διαταραχή, όπως οι ρηχές συναισθηματικές τους ζωές, η εμπάθεια και η μειωμένη ευχαρίστηση της ζωής.

Περιέγραψε πως οι ναρκισσιστές ασθενείς νιώθουν αδύναμοι και βαριούνται όταν το εξωγενές «γκλίτερ» ξεβάφεται και όταν καμία νέα πηγή δε θρέφει την αυτό-αναφορικότητά τους. Ζηλεύουν τους άλλους, τείνουν να εξιδανικεύουν κάποιους ανθρώπους από τους οποίους περιμένουν τη ναρκισσιστική τους ανατροφοδότηση και συνηθίζουν να υποτιμούν και να απειλούν με περιφρόνηση όλους εκείνους από τους οποίους δεν περιμένουν τίποτα (συνήθως τα πρώτερα είδωλά τους).

Ο Kernberg (1975) παρατήρησε επίσης ότι οι ναρκισσιστές ασθενείς συχνά αποτυγχάνουν να αναπτύξουν την ικανότητα να βασίζονται και να εμπιστεύονται άλλους, σε αντίθεση με τις προφανείς ενδείξεις της εξάρτησής τους. Εάν απορριφθούν, αυτοί οι ασθενείς νιώθουν μίσος όσο πέφτουν και υποτιμούν τα πρώτερα ινδάλματά τους. Μπορεί επίσης να χάσουν το ενδιαφέρον τους στους ανθρώπους που τους κοίταξαν με υπεροψία, και να προσβληθούν όταν ακόμη και  άνθρωποι που πια δεν τους ενδιαφέρουν, αναπτύσσουν διαφορετικά ενδιαφέροντα ή άλλες πηγές θαυμασμού. Εξάλλου, η πρωταρχική φύση της σύναψης δεσμού τους είναι η ναρκισσιστική εκμετάλλευση , η οποία βασίζεται στην ανάγκη για θαυμασμό. Επίσης, τείνουν να βιώνουν κενότητα ως την αμυντική υποτίμηση του θυμού ή της ζήλιας, την οποία ο Kernberg συχνά συνέδεε με τις αντικειμενοτρόπες σχέσεις.

Οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες μπορεί να γίνονται ορατές ως ηγέτες στη δουλειά τους και στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή σε δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, η προσεκτική παρατήρηση της παραγωγικότητας τους μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα δώσει στοιχεία ρηχότητας και εκκεντρικότητας στη δουλειά τους, λόγω έλλειψης βάθους το οποίο τελικά αποκαλύπτει την κενότητα που κρύβεται πίσω από το «γκλίττερ». Αρκετά συχνά, αυτοί αποτελούν τις «υποσχόμενες διάνοιες» όπου αργότερα εκπλήσσουν τους άλλους ανθρώπους από την κοινοτοπία της εξέλιξής τους. (Kernberg, 1975).

 

Αφετηρία και συσχέτιση της ναρκισσιστικής διαταραχής

Ένα πιθανό σενάριο ανάλυσης της δυναμικής της οικογένειας που μπορεί να οδηγεί στη ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας του παιδιού είναι εκείνο του «μικρού άντρα». Το σενάριο αυτό είναι η παραλλαγή του βασικού ρόλου που οδηγεί σε ναρκισσιστικά ζητήματα. Συνήθιζε να εμφανίζεται πρωταρχικά στους άντρες, αλλά όσο η ισότητα του φύλου άρχισε να εξελίσσεται, ξεκίνησε να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στις γυναίκες. Οι συγκρούσεις του ρόλου του φύλου, αποτελούν ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης.

Σε αυτή την περίπτωση, η μητέρα που μπορεί να έχει διδαχθεί ως παιδί να είναι εξαρτημένη από τους άντρες και να διαφοροποιείται από αυτούς στη λήψη θεμελιωδών αποφάσεων, παντρεύεται έναν άντρα, ο οποίος είναι κατά κάποιο λόγο ανεπαρκής. Μπορεί να τον περιγράφει ως εκείνο τον άνδρα που «δεν είναι ποτέ εκεί για εκείνη». Μπορεί να αδυνατεί να παρέχει πράγματα στην οικογένειά του, λόγω απροθυμίας να εργαστεί σκληρά, μπορεί να ερωτοτροπεί κατά συρροήν με άλλα άτομα ή μπορεί απλά να εγκαταλείπει ολόκληρη την οικογένεια.

Τότε, προφανώς η μητέρα στρέφεται στο γιο της για να τη φροντίσει με όλους τους τρόπους που ο πατέρας αδυνατεί να το κάνει. Ωστόσο, ο γιος αποτυγχάνει να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο για δύο λόγους. Πρώτον, είναι πιθανόν πολύ μικρός και απλά του λείπουν οι δυνατότητες να τη φροντίσει, πιθανώς απλά χρειάζεται η μητέρα του να φροντίζει εκείνον. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, η μητέρα φαίνεται να απορρίπτει τις προσπάθειές του να τη φροντίσει και να τις ανατρέπει. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι διότι δεν είναι πραγματικά ή δεν θέλει πραγματικά να είναι, όσο εξαρτημένη φαίνεται να είναι από εκείνον. Όσο περισσότερο ο γιος της προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της, τόσο η μητέρα τείνει να τον ευνουχίζει.

Το διπλό μήνυμα σε αυτή την κατάσταση, είναι ότι η μητέρα θα χτίσει το «Εγώ» του γιου της σε πρώτο πλάνο (το οποίο θα οδηγήσει στην προφανή μεγαλομανία του), όμως ύστερα τον ευνουχίζει μεταφορικά. Λειτουργεί με έναν τρόπο που οι θεραπευτές συχνά αποκαλούν «το άτομο που ζητάει βοήθεια και την αρνείται».

 

Η θεραπεία της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας.

Πέραν της φαρμακοθεραπείας που μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, εστιάζει στη θεραπεία γύρω από την ομιλία, ή αλλιώς στην ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να μάθει να συνδέεται καλύτερα με τους άλλους στις πιο προσωπικές του σχέσεις, να τις αντιλαμβάνεται ως απολαυστικές και επιβραβευτικές, να κατανοεί τα αίτια των συναισθημάτων που το οδηγούν στον ανταγωνισμό και στο να μην εμπιστεύεται τους άλλους καθώς επίσης και στο να απεχθάνεται τον εαυτό και τους άλλους.

Επειδή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξουν, η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου εστιάζεται προκειμένου το άτομο να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού και να μαθαίνει να αποδέχεται και να διατηρεί αληθινές προσωπικές σχέσεις και τη συνεργασία με τους συναδέλφους του, να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τον ανταγωνισμό, ώστε να αναπτύξει τη δυναμική να ανέχεται την κριτική και τις αποτυχίες.

Επίσης, να αυξάνει την ικανότητά του να κατανοεί και να ελέγχει τα συναισθήματά του, να καταλαβαίνει και να αποδέχεται τα αποτελέσματα των θεμάτων του που συνδέονται με την αυτοεκτίμησή του και τέλος να αφήνει τη θέληση για τους μη επιτεύξιμους στόχους και τις εξιδανικευμένες συνθήκες και να κερδίζει την αποδοχή του τι μπορεί να είναι επιτεύξιμο και του τι δύναται το ίδιο το άτομο να καταφέρει.


Συγγραφέας: Μάιρα Ζαρέντη, Ψυχολόγος ΕΚΠΑ

Πηγές:

 • Silverstein M.L. (2007), Disorders of the self: A personality-guided approach, (pp. 27-51). Washington, DC, US: American Psychological Association
 • Allen D. M. , The Family Dynamics of Narcissistic Personality Disorder and of Psychosomatic Illnesses,
 • Psychology Today
 • Mayo Clinic Staff, treatments and drugs for narcissistic personality disorder
 https://www.psychologynow.gr/psychic-health/psychopathology/3045-narkissistiki-diataraxi-prosopikotitas-analysi-kai-therapeftiki-proseggisi-maira-zarenti.html

Πώς να φτιάξουμε το παιδικό δωμάτιο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία Μοντεσσόρι

Παιδικό δωμάτιο
Μπορεί η διακόσμηση ενός παιδικού δωματίου να έχει και παιδαγωγική χροιά και να βοηθάει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του παιδιού;

ΝΑΙ, φυσικά και μπορεί!

Είναι η πρόταση της Μοντεσοριανής φιλοσοφίας. Μια παιδαγωγική που βοηθάει τα παιδιά να μεγαλώσουν και ν’αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, προσφέροντάς τους ένα περιβάλλον το οποίο σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της παιδικής τους ηλικίας.

Η σωστή οργάνωση, όχι μόνο του παιδικού δωματίου, αλλά και όλου του σπιτιού μέσα στην μοντεσοριανή φιλοσοφία, είναι καθοριστικός παράγοντας που:
– βοηθάει την αυτονομία,
– διεγείρει την συγκέντρωση κι
– επιτρέπει στο παιδί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.

Ένα μοντεσσοριανό βρεφικό δωμάτιο συνήθως περιέχει:

– Ένα κρεβάτι χαμηλό. Ένα στρώμα στο πάτωμα, ίσως, χωρίς περιοριστικά κάγκελα, όπου το παιδί θα μπορεί να πηγαίνει μόνο του όταν αισθάνεται κουρασμένο. Και να σηκώνεται με ασφάλεια όταν ξυπνά. Με σκεπάσματα, απλά, που να μπορεί εύκολα να στρώσει μόνο του, είναι ότι ακριβώς χρειάζεται ένα μικρό παιδί στο δωμάτιό του. Η μοντεσοριανή Φιλοσοφία στηρίζεται στην αρχή «βοήθησε με να το κάνω μόνος μου». Το παραδοσιακό κρεβατάκι με τα κάγκελα δεν υιοθετείται απ’την μοντεσοριανή φιλοσοφία γιατί στερεί απ’τα παιδιά την αυτονομία κι αυτενέργεια. Ενώ τα κάγκελα περιορίζουν το οπτικό πεδίο του παιδιού.

– Τα έπιπλα και τα υλικά ιδανικά θα πρέπει να είναι φυσικά, ιδανικά βιολογικά χωρίς χημικές και τοξικές ουσίες. Τα ράφια και τα έπιπλα θα πρέπει να είναι χαμηλά στο ύψος του παιδιού. 

– Η περιοχή γύρω απ’το κρεβάτι θα πρέπει να’ναι ασφαλής για ν’αποφευχθούν μικροατυχήματα εάν το παιδί πέσει απ’το στρώμα. Το στρώμα αν και χαμηλό δεν θα χτυπήσει σοβαρά. Σίγουρα, όμως, ένα χαλί (για την κόρη μου χρησιμοποιούσα μια προβιά) και το κρεβάτι τοποθετημένο σε μια γωνιά του τοίχου βοηθάνε στην αυτονομία του. Και ταυτόχρονα τα παιδιά δεν κινδυνεύουν καθόλου.

– Ένας καθρέπτης οριζόντιος συνήθως τοποθετείται στον τοίχο δίπλα στο κρεβάτι έτσι ώστε το μωρό να καθρεπτίζεται καθώς κινείται. Το καθρέφτισμα βοηθάει στον συντονισμό των κινήσεων, στην μάθηση και την γνωριμία με τον εαυτό και στην παρατήρηση.

– Καδράκια με φωτογραφίες διακοσμούν τους τοίχους πάντα στο ύψος του μωρού, γι αν μπορεί να τα βλέπει.

– Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι ασφαλές στο να κινηθεί το παιδί σε όλον τον χώρο ελευθέρα, χωρίς περιορισμούς. Στερεώστε σωστά την πόρτα του δωματίου έτσι ώστε να μένει πάντα ανοιχτή. Έτσι, το μωρό κινείται ελεύθερα σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

– Κάτι εύθραυστο. Το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί και να φροντίζει ευαίσθητα αντικείμενα, όταν υπάρχει κάτι εύθραυστο, κάτι πολύτιμο, μέσα στο δωμάτιό του. Φυλαγμένο, ίσως, σε ένα μικρό κουτί, τοποθετημένο σε σημείο που υποδηλώνει την προσοχή που δίνουμε σε αυτό. Μαζί, αργά, σε μια τελετή, θα δημιουργήσουμε την εμπειρία του ότι παίρνω το κουτί. Το ανοίγω προσεκτικά, κάθομαι, παρατηρώ, φροντίζω κάτι ευαίσθητο. Κι αν θέλει να το φάει ή να το πετάξει, το μαζεύουμε προσεκτικά, εξηγώντας πως:
– Τώρα αυτό πάει στη θέση του, θα σου το δείξω πάλι όταν θα είσαι έτοιμος…

Το δωμάτιο θα ήταν καλό να είναι τακτοποιημένο, κάθε πράγμα να έχει την θέση του.

Τα παιδιά για να αναπτυχθούν σωστά σύμφωνα με την μοντεσοριανή φιλοσοφία έχουν ανάγκη από τάξη και σταθερότητα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να φτιάξετε τα πάντα σε μια μέρα, αλλά σιγά-σιγά. Και φυσικά να διαλέξετε τα στοιχεία που σας βολεύουν περισσότερο.

Παπαδοπούλου Μαρία, νηπιαγωγός

Μπιφτέκια λαχανικών χωρίς λάδι, Πατατοσαλάτα, ρεβυθοκεφτέδες

Πως να φτιάξεις νηστίσιμα μπιφτέκια λαχανικών χωρίς λάδι

Τα υλικά που θα χρειαστείς:

 • 4 πατάτες
 • 2 καρότα
 • 2 κρεμμύδια
 • 1 κούπα αρακά
 • 1 κούπα καλαμπόκι
 • λίγο δυόσμο
 • αλάτι, πιπέρι
 • κύμινο
 • τριμμένη φρυγανιά

Εκτέλεση:

karota gia sintagi mpifteki laxanikwn patates sto saki, sintagi gia mpifteki laxanikwn

Πλύνε καλά τα καρότα και τις πατάτες και καθάρισε τα από την φλούδα. Σε μια κατσαρόλα με νερό ρίξε τα είτε ολόκληρα, είτε σε κομματάκια για να βράσουν. Βράσε τα μέχρι να μαλακώσουν και να μπορούν να λιώνουν με την πίεση από το πιρούνι. Μην ξεχάσεις να προσθέσεις αλάτι στο νερό!

arakas uliko gia mpiftekia laxanikwn spyria apo kalampoki yliko gia mpifteki laxanikwn

Παράλληλα σε μια άλλη κατσαρόλα βράσε τον αρακά και το καλαμπόκι. Επειδή θέλουμε να κρατάν λίγο το καλαμπόκι και ο αρακάς, αντί να λιώνουν, για αυτό δεν τα βράζουμε όλα μαζί. Στην περίπτωση που έχεις καλαμπόκι σε κονσέρβα, τότε απλά βράσε μόνο τον αρακά.

Δες επίσης: Εύκολη νηστίσιμη συνταγή για ριζότο θαλασσινών!

kommena kremmydia, yliko gia mpifteki laxanikwn patates kai karota sto blender ediva.gr trimmeni frigania se sakoulakiklwnarakia dyosmou se mpollaki

Αφού έχουν βράσει όλα, με ένα μπλέντερ χειρός ή στο μούλτι, κάνε πουρέ τις πατάτες και τα καρότα. Πρόσθεσε ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον αρακά, το καλαμπόκι και την τριμμένη φρυγανιά και ζύμωσε απαλά. Στο τέλος πρόσθεσε και λίγο δυόσμο, αλάτι, πιπέρι.

mpifteki laxanikwn sto fourno panw se ladokolla etoima gia psisimo

Σε ένα ρηχό ταψί στρώσε μια λαδόκολλα στον πάτο του και ξεκίνα να πλάθεις τα μπιφτέκια. Αν δεις ότι είναι μαλακά πολύ, πρόσθεσε λίγη ακόμα φρυγανιά. Βάλε τα να ψηθούν στον φούρνο στους 200 και στο γκριλ για περίπου 30 λεπτά. Μόλις δεις ότι έχουν πάρει ένα ωραίο κοκκινωπό χρώμα, είναι έτοιμα!

Για σένα που νηστεύης όλη την Σαρακοστή δες και νηστίσιμη συνταγή για μεθυσμένο χταποδάκι στη χύτρα!

Το καλοκαίρι θέλουμε να τρώμε ελαφριά ειδικά το βράδυ. Κάθε φορά όμως η ίδια ερώτηση. Τι να φάμε πάλι σήμερα; Μια ιδανική λύση είναι να κάνετε πατατοσαλάτα! Γίνεται εύκολα, γρήγορα, μπορείτε να βάλετε ότι υλικά θέλετε μέσα και κυρίως είναι πεντανόστιμη και δροσιστική!

Η πατάτα είναι πλούσια σε άμυλο κι αποτελεί πηγή πολλών θρεπτικών στοιχείων. Σπάνια συναντάς κάποιον στον οποίο δεν αρέσουν οι πατάτες και κυρίως οι τηγανιτές. Εάν θες να σταματήσεις τα τηγανιτά αλλά δεν μπορείς να πεις αντίο στις τηγανιτές πατάτες, δες εδώ πως να φτιάχνεις πατάτες σαν τηγανιτές στην λαδόκολλα, το ίδιο νόστιμες χωρίς ίχνος λάδι!

 

Πεντανόστιμη Πατατοσαλάτα

Υλικά που θα χρειαστούμε:

 • 1 κιλό πατάτες, περίπου όλες όμοιες στο μέγεθος
 • αλάτι, πιπέρι
 • 1 κρεμμυδάκι φρέσκο,ψιλοκομμένο
 • 5 μικρές φέτες χοντρές σαλάμι πάριζα
 • 3-4 αγγουράκια τουρσί ψιλοκομμένα
 • λίγο ξύδι
 • 2 κουταλιές γιαούρτι
 • 1 μικρό βαζάκι μαγιονέζα

Πλένετε τις πατάτες πολύ καλά και τις βάζετε με το φλοιό σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό. Προσθέτετε αλάτι, βάζετε το μάτι στην δυνατή φωτιά και βράζετε για 30-40 λεπτά. Για να δείτε εάν έβρασαν, τρυπήστε τες με ένα πιρούνι. Έπειτα, βάλτε τες στο σουρωτήρι κι βάλτε τες στην άκρη.

Αφήνετε τις πατάτες να κρυώσουν εντελώς, τις καθαρίζετε, τις κόβετε σε μικρούς κύβους και τις αλατοπιπερώνετε. Σ΄ένα μπολ ανακατεύετε το κρεμμύδι, το σαλάμι κομμένο σε κύβους, το αγγουράκι και το ξύδι και τα προσθέτετε στις πατάτες. Σ’ένα πιάτο ανακατεύετε τη μαγιονέζα με το γιαούρτι. Ανακατεύετε όλα τα υλικά μαζί ελαφρά με μία ξύλινη κουτάλα και προσφέρετε τη σαλάτα κρύα. Όσο πιο πολύ μένει στο ψυγείο τόσο πιο νόστιμη γίνεται!

 

Νόστιμη συνταγή για ρεβυθοκεφτέδες

efkoli sintagi gia revithokeftedes sto fourno ediva.gr

Τα υλικά που θα χρειαστείς:

 • 400γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ)
 • 1 αυγό
 • μισή κούπα τριμμένη φρυγανιά (στο περίπου)
 • μαϊντανό
 • δυόσμο
 • μισή κούπα τριμμένο τυρί
 • αλάτι, πιπέρι
 • λίγο νερό

Εκτέλεση:

mpol me revithia

Βάλε τα ρεβύθια από το προηγούμενο βράδυ σε ένα μεγάλο μπολ με νερό και άφησε τα να μουλιάσουν. Την επόμενη μέρα, βάλε τα στην κατσαρόλα για να βράσουν περίπου 90 λεπτά- εκτός αν χρησιμοποιείς χύτρα ταχύτητας που θέλει λιγότερο. Αφού βράσουν, στράγγισε τα και άφησε τα λίγο να κρυώσουν.

Δες επίσης: Νόστιμο ελιόψωμο εύκολα & γρήγορα!

avgo gia revithokeftedes klonaraki diosmou matsaki maintanou mpolakia me alati kai piperi trimmeni frigania trimmeno tiri

Βάλε στο μπλέντερ τα ρεβύθια, το αυγό, τη φρυγανιά, το τριμμένο τυρί, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, το αλάτι και το πιπέρι και πολτοποίησε τα. Πρόσθεσε και λίγο νερό για να γίνει πιο μαλακή η ζύμη. Αφού τα χτυπήσεις και τα ρεβύθια είναι πλέον πουρές, ρίξε τη ζύμη σε ένα μπολ. Ζύμωσε καλά μέχρι να πάρει μια υφή σαν τον ζυμωμένο κιμά.

Δες επίσης: Εύκολη & νόστιμη συνταγή για γαριδοκεφτέδες!

revithokeftedes zimwmeni gia fourno

Ξεκίνα να πλάθεις σε κεφτέδες ή μικρά κεφτεδάκια. Ψήσε τα στον φούρνο για 25 λεπτά. Στα μισά του χρόνου γύρισε τα ανάποδα για να ψηθούν καλά και από τις δυο πλευρές. Οι ρεβυθοκεφτέδες σου είναι έτοιμοι να σερβιριστούν. Σέρβιρε με σως από γιαούρτι ή και μουστάρδα.

Tips:

Μπορείς να βάλεις ό,τι μυρωδικό σου αρέσει εσένα πέρα από τον δυόσμο. Επίσης μπορείς να προσθέσεις και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και λίγο σκόρδο- απλά θα γίνουν πιο βαριοί οι κεφτέδες. Τέλος αν δε θέλεις να έχει μέσα τυριά μπορείς να παραλείψεις το τριμμένο τυρί και να τα κάνεις με τα υπόλοιπα υλικά! Δες επίσης πως να φτιάξεις μια εύκολη & γρήγορη σαλάτα του σεφ!

https://www.ediva.gr/eykoli-syntagi-gia-revythokeftedes-sto-fourno/