Θετικά συναισθήματα και ψυχική υγεία
Λ
ιγότερες
πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη,
υποχονδρίαση,
αγχώδη διαταραχή και
φοβίες
Λ
ιγότερο
πιθανόν να κάνουν κατάχρηση
εξαρτησιογόνων
ουσιών.
Α
ποτελεσματικότερη
διαχείριση του πένθους και της
απώλειας
Τ
α
μειωμένα επίπεδα θετικού συναισθήματος αυξάνουν
την πιθανότητα εγκληματικής συμπεριφοράς στους
εφήβους.
Ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα
Ένας στους δύο Έλληνες έχουν συμπτώματα κατάθλιψης
Ένας
στους τέσσερις έχουν και κατάθλιψη και άγχος
Ένας
στους τρεις έχει άγχος
Από
κείνους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την κρίση (47% του
πληθυσμού) το 59% εμφανίζει κατάθλιψη και το 50,7
εμφανίζει
άγχος
στρες.
Οι
γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από ό,τι οι άντρες
Στους
νέους εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης με
άμεσες συνέπειες στην παραγωγικότητα και την απόδοσή
τους.
Ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα
Ένας στους δύο Έλληνες έχουν συμπτώματα κατάθλιψης
Ένας
στους τέσσερις έχουν και κατάθλιψη και άγχος
Ένας
στους τρεις έχει άγχος
Από
κείνους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την κρίση (47% του
πληθυσμού) το 59% εμφανίζει κατάθλιψη και το 50,7
εμφανίζει
άγχος
στρες
Οι
γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από ό,τι οι άντρες
Στους
νέους εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης με
άμεσες συνέπειες στην παραγωγικότητα και την απόδοσή
τους
Ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα
Εκείνοι που βιώνουν πιο πολλά θετικά συναισθήματα
έχουν λιγότερη
κατάθλιψη και άγχος. Παρότι
ζουν στο
ίδιο
περιβάλλον
, βιώνοντας θετικά συναισθήματα
προστατεύονται από την κατάθλιψη.
Έχουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα εκείνοι που
βιώνουν θετικά συναισθήματα και έχουν μάθει να τα
αναγνωρίζουν
και στο περιβάλλον τους, ακόμη κι αν οι
ίδιοι ζουν αρνητικά γεγονότα.
Η βίωση θετικών συναισθημάτων είναι δυνατή,
ανεξάρτητα από το
εξωτερικό περιβάλλον
, όταν οι
άνθρωποι:
Αναγνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να νιώθουν θετικά
συναισθήματα
Αναγνωρίζουν τα θετικά συναισθήματα στην καθημερινότητά
τους
Μαθαίνουν να «γεννούν» θετικά συναισθήματα
Γνωρίζουν τον εαυτό τους, τις προσωπικές τους αξίες και
πώς να δημιουργούν θετικά συναισθήματα
Δίνουν νόημα στη ζωή τους
Θετικά συναισθήματα στη σημερινή
Ελλάδα: ναι, αλλά πως;
Εκπαίδευση, επιμονή και προπόνηση
Εκμαθημένη αισιοδοξία
Αναγνώριση του θετικού
Ποιος είναι ο ρόλος μου;
Ποιος είμαι;
Το προσωπικό ‘ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ’
Θετικά συναισθήματα στη σημερινή
Ελλάδα: ναι, αλλά πως;
Κοινωνικοί δεσμοί
Αλληλοβοήθεια
Ευγνωμοσύνη
Συγχώρεση
Αντί επιλόγου…
Συνειδητοποίηση
Γνώση
Προτεραιότητες στις δράσεις
Νοηματοδότηση
Επιλογή δραστηριοτήτων
Αλλαγή στάσης
αντιμετώπισης
Διαφορετική προσέγγιση
Αναγνώριση προσωπικών αξιών
Εσωτερικός τουρισμός
Food for thought
Τα θετικά συναισθήματα είναι το ω3 της ψυχής.
Τα
θετικά συναισθήματα
είναι
μεταδοτικά.
Τα
θετικά συναισθήματα μας κάνουν
καλό.
Η
βίωση θετικών συναισθημάτων
μαθαίνεται…
Ωστόσο,
η διαδικασία μάθησης είναι σαν πρόγραμμα διατροφής.
Είναι δύσκολη, επίπονη, θέλει πειθαρχία και κίνητρο,
και γίνεται ευκολότερη με τον
χρόνο…