Διαχείρηση χρόνου σε pdf 

http://www.icbs.gr/Innet/UsersFiles/students/tutor_notes/postgraduate/Stage_2/Dalakoura/2011-2012/LPD/Time%20management.pdf

  Γιατί η επιχείρηση να επενδύσει σε ένα σεμινάριο  διαχείρισης χρόνου;
Μια επιχείρηση που λειτουργεί στο πλαίσιο σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων αντιλαμβάνεται ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι «αναλώσιμοι». Η υπερφόρτωση, η πίεση αλλά και η έλλειψη του κατάλληλου γνωστικού και ψυχικού υπόβαθρου, μπορεί να αποβεί καταστροφική συνθήκη για την συνολική απόδοση του προσωπικού αλλά και για την συνεργασία μιας ολόκληρης ομάδας ή τμήματος. Το κόστος από την κακοδιαχείριση του χρόνου, την απογοήτευση και την επαγγελματική εξουθένωση προλαμβάνεται μέσα από προγράμματα ομαδικής βιωματικής εκπαίδευσης και ενίσχυσης της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των στελεχών, δίνοντας τους εμπειρίες μιας σύγχρονης προσέγγισης της εργασίας. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χειρίζονται σωστά τα εργαλεία βελτίωσης της παραγωγικότητας και κυρίως της απόδοσής των ιδίων και της ομάδας τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  • Θα εντοπίζουν μέσω διαγνωστικών Εργαλείων τις περιοχές βελτίωσης στη Διαχείριση του Χρόνου, του Stress και της Παραγωγικότητας.
  • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ειδικές Λίστες Ελέγχου ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, το Coaching, τη Διαχείριση του Stress, την λήψη αποφάσεων κλπ. προκειμένου να βελτιώσουν την Παραγωγικότητά τους.

. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
– Η Διαχείριση του stress: Πώς εντοπίζονται τα αίτια και πώς θεραπεύονται
– Πρακτικές Ασκήσεις Απαλλαγής από το Stress
– H Φιλοσοφία Win – Win και η Διαχείριση των Συγκρούσεων
–  Πώς αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα
– Πως γίνεται η ανάθεση Εργασιών και πως παρακολουθείται
– Πώς αντιμετωπίζεται η σπατάλη του Χρόνου
– Αυτοαξιολόγηση και Βελτίωση στην κατανομή του Εργασιακού Χρόνου
– Πώς το Coaching συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της Παραγωγικότητας και την απαλλαγή από το stress
– Η Επικέντρωση σε ένα πράγμα κάθε φορά
– Η αναζήτηση του ριζικού αιτίου των προβλημάτων, συντελεί στην αυξημένη Παραγωγικότητα

– Διαχωρισμός σε Επείγοντα – Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα – Σημαντικά Μη Επείγοντα