Όλα είναι στη μετριότητα τελικά!
Δεν την θέλω την μετριότητα!
Θέλω το απόλυτο..,θέλω το τέλειο!
Γιατί είμαστε πλασμένοι για το τέλειο!

Βουλα Γκάντσιου Συλλογή  2013