Στα ελληνικά σχολεία η «δημοκρατία» σαν λέξη υπάρχει παντού. Υπάρχει στα βιβλία, υπάρχει στις εκθέσεις των μαθη-τών, υπάρχει στο στόμα των φιλολόγων. Στην πράξη, όμως;Πόση δημοκρατία υπάρχει στην καθημερινή ζωή του σχολείου;Όλοι ξέρουμε τι γίνεται όταν ένας μαθητής προσβάλει έναν κα-θηγητή: Τρώει αποβολή. Τι γίνεται, όμως, όταν ένας καθηγητής προσβάλει έναν μαθητή; Τι μπορεί να κάνει ο μαθητής; Τι μπο-ρεί να κάνει το 15μελές (εκτός από το να διοργανώνει εκδρο-μές); Αυτά και άλλα πολλά ήταν τα ερωτήματα που γέννησαντην ανάγκη έκδοσης ενός οδηγού για τα δικαιώματα του μα-θητή.Ο οδηγός περιλαμβάνει ερωτήματα και απαντήσεις πουακούστηκαν στο πανελλήνιο συνέδριο «Ξεστραβώσου! Μάθετα δικαιώματά σου» (Αθήνα, 7-8-9 Δεκεμβρίου 2012). Πολύτιμηπηγή ήταν και η στήλη «Ξεστραβώσου!» του περιοδικού «Sch-ooligans» (www.theschooligans.gr) που έχει δεχθεί εκατοντά-δες επιστολές από μαθητές για παραβίαση των δικαιωμάτωντους.Είναι προφανές ότι ένας μικρός χρηστικός οδηγός δενμπορεί να συμπεριλάβει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Είναιόμως ένα πρώτο βήμα για να ενημερωθούν οι μαθητές για ταδικαιώματα που τους δίνει ο νόμος και για τους τρόπους να ταδιεκδικούν. Και, όπως εύκολα θα διαπιστώσει κανείς, το πρό-βλημα (και) στα ελληνικά σχολεία δεν είναι συνήθως ο νόμοςαλλά η μη εφαρμογή του.Schooligans* Ο παρών οδηγός συντάχθηκε με βάση την εκπαιδευτική νομοθεσία, όπωςισχύει μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Ευχαριστούμε την σχολική σύμβουλοΦιλολόγων Πειραιά, κα. Χρυσάνθη Κουμπάρου, για τις πολύτιμες συμβουλέςκαι τον Δημήτρη Μαστόρο για τα σκίτσα, τα οποία είχε σχεδιάσει ως μαθη-τής για το περιοδικό «Schooligans».9
5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΟΤΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ1. Διαμαρτύρεσαι προφορικά στον άμεσα εμπλεκόμενο καθηγητή μόνοςσου (ή/και μαζί με τον πρόεδρο του 5μελους του τμήματος) και επικαλείσαι τονσχετικό νόμο.2. Μαζί με τον πρόεδρο του τμήματος και με το προεδρείο του 15μελούςαναφέρεις το περιστατικό στον διευθυντή του σχολείου.3. Ο κηδεμόνας σου κάνει γραπτή αναφορά στον διευθυντή του σχολείουόπου περιγράφει το περιστατικό με λεπτομέρειες, αποφεύγοντας να κάνει χαρα-κτηρισμούς ή προσωπικές εκτιμήσεις (βλ. υπόδειγμα αναφοράς στην επόμενησελίδα). Ζητάει απαραίτητα αριθμό πρωτοκόλλου και κοινοποιεί τη γραπτή ανα-φορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.4. Αν περάσουν 10 εργάσιμες μέρες χωρίς να υπάρξει απάντηση στην κα-ταγγελία από το σχολείο ή από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τότεο κηδεμόνας σου στέλνει νέα αναφορά με συστημένο γράμμα στην ΠεριφερειακήΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής μεταυτόχρονη κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Προσωπικού Δευ-τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Ε’ Πειθαρχικών Θεμάτων). Μαζί επισυνάπτεικαι την προηγούμενη αναφορά που είχε στείλει στον διευθυντή του σχολείου.5. Αν το θέμα είναι σοβαρό και δε λυθεί ούτε τότε, απευθύνεστε σε δικηγόροή στον Συνήγορο του Παιδιού (www.0-18.gr, τηλ.: 213-1306703).10
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣΑ ν α φ ο ρ άΊλιον, 27/04/2012Αρ. Πρωτοκόλου: _______Από: Νικόλαο Γκίκα, Προς: 35ο Γυμνάσιο Ιλίουκηδεμόνα του μαθητή Ιωάννη Γκίκα Α. Παπανδρέου 37,της τάξης Γ2 ΤΚ 15180, Ίλιον,Χαλκίδος 12, ΤΚ 15180, Ίλιον Υπ’ όψιν Διευθυντήκυρίου Γεωργίου ΠαπαδόπουλουΚοινοποίηση: Διευθυντή Β/θμιας ΕκπαίδευσηςΓ΄ Αθήνας, Θηβών 401, ΑιγάλεωΘέμα: «Παράνομη έρευνα σε προσωπικά αντικείμενα του γιου μου»Περιγραφή περιστατικού: Στις 10 Απριλίου 2012 ο γιος μου, Ιωάννης Γκίκας, μαθητής της Γ’ Γυ-μνασίου στο Γ2 τμήμα του 35ου Γυμνασίου Ιλίου, υπέστη έναν δημόσιο εξευτελισμό κατά την ώρατων Μαθηματικών. Ο καθηγητής του κ. Παναγιώτης Μπάκας είδε την ώρα της παράδοσης τον γιομου να γελάει με τον διπλανό του και να γράφουν κάτι σ’ ένα χαρτί. Μόλις τα παιδιά είδαν τον καθη-γητή να τους πλησιάζει, ο γιος μου έβαλε το σημείωμα στην τσάντα του. Ο κ. Μπάκας άρχισε να ωρύε-ται, να ζητάει να δει το σημείωμα και μετά την άρνηση του γιου μου, του πήρε την τσάντα, την άνοιξεκαι άρχισε να την ψάχνει μόνος του. Στις διαμαρτυρίες του γιου μου ότι «δεν έχετε το δικαίωμα να τοκάνετε αυτό», του απάντησε «μην αντιμιλάς γιατί θα μπλέξεις χειρότερα!». Αφού βρήκε το σημείωμα,πήγε στην έδρα και άρχισε να το διαβάζει δυνατά μπροστά σε όλη την τάξη! Το σημείωμα αφορούσεσχόλια των δύο παιδιών για μία κοπέλα της τάξης και η ανάγνωσή του, όπως αντιλαμβάνεστε, έφερεσε πολύ άσχημη θέση ψυχολογικά και τα δύο αγόρια και την κοπέλα. Μετά απ’ αυτό ειρωνεύτηκετον γιο μου ότι «αντί να προσέχεις στο μάθημα, κάθεσαι και γκομενίζεις…» και αφού πέταξε το σημεί-ωμα στα σκουπίδια, συνέχισε το μάθημα κανονικά.Νομοθεσία: Σύμφωνα με τη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», άρθρο 16, «Κανέναπαιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική τουζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολώντης τιμής και της υπόληψής του». Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δικαίωμαέρευνας σε προσωπικά αντικείμενα πολιτών έχει μόνο η αστυνομία και μόνο όταν υπάρχει υπόνοιατέλεσης κάποιου ποινικού αδικήματος.Εγώ ως κηδεμόνας, δε θα είχα κανένα πρόβλημα να δεχθώ την τιμωρία του γιου μου με επίπληξη ήωριαία αποβολή επειδή έκανε φασαρία την ώρα του μαθήματος, όπως προβλέπει η σχολική νομοθε-σία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχθώ μια προσβολή της προσωπικότητάς του όπωςαυτή που υπέστη.Αίτημα: Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ να διερευνήσετε το περιστατικό και τη συμπεριφοράτου ως άνω καθηγητή, καθώς η έρευνα στην τσάντα του γιου μου αποτελεί, όχι μόνο αντιπαιδαγωγική,αλλά και παράνομη πράξη, και στη συνέχεια να με ενημερώσετε σχετικά.Με εκτίμησηΝικόλαος Γκίκας(υπογραφή)
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1. Επιτρέπεται ο καθηγητής να με προσβάλλει (π.χ. να με βρίσει);Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση να σέβεται την προσωπικότητα των μα-θητών και να αποφεύγει τις έντονες επιπλήξεις. Σύμφωνα με το Συμβούλιοτης Επικρατείας η συμπεριφορά αυτή συνιστά αναξιοπρεπή διαγωγή εντόςτης υπηρεσίας (ΣτΕ 3463/75).Υπ. Απόφαση 18726/22-2-1978«Οι καθηγητές οφείλουν σεβασμό στην προσωπικότητα των μαθητών και πρέπεινα αποφεύγουν τις έντονες επιπλήξεις μπροστά σε άλλους συμμαθητές τους, ιδι-αίτερα δε τις σωματικές κυρώσεις»Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο36, παρ. 4«(Οι καθηγητές) συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητάτους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δη-μοκρατική συμπεριφορά»Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107«1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…)ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπη-ρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους»2. Επιτρέπεται ο καθηγητής να με χτυπήσει;Όχι, η σωματική ποινή απαγορεύεται ρητά, τόσο από την εκπαιδευτική νο-μοθεσία όσο και από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τονΠοινικό Κώδικα.Νόμος 3328/2005, άρθρο 21 παρ. 1«Δεν επιτρέπεται η επιβολή σωματικής ποινής σε μαθητές της δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης που παρεκκλίνουν από την προσήκουσα διαγωγή».Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (Ν.2101/1992), άρθρο, 19,παρ. 1«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά,κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί απόκάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκα-τάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλειατων γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νομίμων εκπροσώπων τουή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί»Ποινικός Κώδικας, άρθρο 308, παρ. 1«Όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείαςτου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η κάκωση ή η βλάβη τηςυγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με φυλάκιση τοπολύ έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Και αν είναι ασήμαντη, τιμωρείται μεκράτηση ή πρόστιμο»3. Εκτός σχολείου, επιτρέπεται ο καθηγητής να χτυπήσειή να προσβάλλει μαθητή;Όχι. Ο καθηγητής (όπως και ο μαθητής) έχει υποχρέωση να φέρεται σωστάτόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 27, παρ. 1«Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατάτρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης»Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 109, παρ.2«2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθαπαραπτώματα: (…)δ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτόςυπηρεσίας»4. Επιτρέπεται ο καθηγητής να κλειδώσει τους μαθητές μέσα στην τάξη(π.χ. μέχρι να ομολογήσει κάποιος από αυτούς ότι έκανε μία ζημιά);Όχι. Πρώτον, γιατί δεν επιτρέπεται να μένουν στην τάξη μαθητές χωρίςεπιτήρηση (είτε στο μάθημα είτε στο διάλειμμα). Δεύτερον, γιατί οι καθη-γητές έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν συγκεκριμένες ποινές στους μαθητέςκαι η στέρηση ελευθερίας δεν είναι μία από αυτές. Τρίτον, γιατί η στέρησητης ελευθερίας ενός ανθρώπου να κινηθεί είναι παράνομη παρακράτησησύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.Προεδρικό Διάταγμα 201/1998, άρθρο 13, παρ. 2«Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευ-τικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι’ αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί14
15. με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ’ αυτή όταν έχουναποχωρήσει όλοι οι μαθητές»Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 27«Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προησκούσης κατά την έννοιαν τηςπαρ. 3 του άρθρ. 26 του παρόντος Π.Δ/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθμούτης παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις:α) παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένουμαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ τωνμαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.»Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5, παρ. 3«H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτεσυλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται,παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος»Ποινικός Κώδικας, άρθρο 325«Όποιος με πρόθεση κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέλησή του ή του στερεί μεάλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιμωρείται με φυλάκιση και αν ηκατακράτηση διήρκεσε μακρό χρονικό διάστημα, με φυλάκιση τουλάχιστον δύοετών»5. Επιτρέπεται να με τιμωρήσει ο καθηγητής ή ο διευθυντής για τηνεμφάνισή μου (π.χ. μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια, κοντή φούστα κ.λπ.);Όχι. Μόνο αν έχουν τεθεί γραπτοί κανόνες για την εμφάνιση από το ΣχολικόΣυμβούλιο του σχολείου (όργανο που αποτελείται από καθηγητές, διευθυντή,γονείς και 3 μαθητές που ορίζονται από το 15μελές) και κάποιος μαθητήςτους παραβεί, τότε και μόνο τότε, το θέμα μπορεί να φτάσει στο Σύλλογο τωνκαθηγητών για να το συζητήσει και να πάρει την τελική απόφαση.Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητι-κών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 5«Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων τωνμαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμ-βαίνει, όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρ-φωση σε ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικήςαποδοχής. Τα οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των μα-θητριών ή των μαθητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησηςκαι με συνεννόηση των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου,το σύλλογο των καθηγητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογοθέμα παραπεμφθεί για συζήτηση και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών,όπου ανήκει και η όποια τελική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινό-τητας, στην οποία ανήκει η μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και τοτριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου»Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητι-κών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 39«Τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση τουμαθητικού συμβουλίου του σχολείου μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο του σχο-λείου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985»6. Επιτρέπεται ο καθηγητής να διαβάσει προσωπικά μου σημειώματα, ναψάξει την τσάντα μου ή να με βάλει να την ανοίξω;Όχι, η ιδιωτική ζωή των παιδιών προστατεύεται από τη Σύμβαση για ταΔικαιώματα του Παιδιού (που έγινε Νόμος το 1992). Όσον αφορά το ψά-ξιμο της τσάντας, μόνο η αστυνομία έχει αρμοδιότητα να κάνει έρευνα σεπροσωπικά αντικείμενα και πάλι υπό προϋποθέσεις.Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992), άρθρο 16«Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομηςεπέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ήστην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόλη-ψής του»Προεδρικό Διάταγμα 141/1991, άρθρο 96:«1. Η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια της προληπτικής και κατασταλτικής τηςδραστηριότητας, κάνει έρευνες προσώπων (σωματικές), χώρων και αντικειμέ-νων. (…)3. Οι έρευνες που γίνονται στα πλαίσια της προληπτικής της δραστηριότηταςχωρίς να ενεργείται προανάκριση (αστυνομικές έρευνες), γίνονται με τις παρα-κάτω προϋποθέσεις: (…)β. Σωματικές έρευνες σε μεταφορικά μέσα και μεταφερόμενα αντικείμενα καιέρευνες σε ιδιωτικούς χώρους μη προσιτούς στο κοινό που δεν υπάγονται στηνέννοια της κατοικίας, γίνονται όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσεως αξιοποί-νου πράξεως ή απόλυτη ανάγκη. (…)4. Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί πρέπει να φροντίζουν να μην θίγεται η προ-σωπικότητα ούτε να ενοχλείται αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλεται σεσωματική έρευνα ή ο ιδιοκτήτης του χώρου ή αντικειμένου που ερευνάται, στομέτρο που αυτό είναι δυνατό»Αστικός Κώδικας, άρθρο 57«Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα νααπαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον»
Επιτρέπεται να κάνει ιδιαίτερα ένας καθηγητής;Όχι. Είναι πειθαρχικό παράπτωμα που μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και μεαπόλυση και με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη.Νόμος 1566/1985, άρθρο 13, παρ. 9 και άρθρο 14, παρ. 20«Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων (…) απαγορεύεται. Η παράβαση (…) α) επι-σύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίομπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης»Νόμος 3528/2007, άρθρο 107, παρ. 1:«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…) θ) η άσκηση εργασίας ή έργουμε αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας»8. Επιτρέπεται να μας βάζει ο καθηγητής να διορθώνουμε εμείςτα διαγωνίσματα των συμμαθητών μας;Όχι. Η διόρθωση των γραπτών είναι δική του δουλειά. Η ανάθεση της δου-λειάς του σε εσάς θεωρείται «ατελής εκπλήρωση του υπαλληλικού καθή-κοντος» σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (3134/70).Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…) στ) η αμέλεια, καθώς και ηατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος»9. Στις εξετάσεις επιτρέπεται ο καθηγητής που κάνει επιτήρηση στο άλλοτμήμα να τους αφήνει να αντιγράφουν, ενώ στο δικό μας όχι;Όχι. Η διευκόλυνση από καθηγητή προς μαθητή με σκοπό να αντιγράψειστις εξετάσεις είναι πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με απόφαση τουΣυμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3134/70).Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…) στ) η αμέλεια, καθώς και ηατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος»10. Επιτρέπεται ο καθηγητής να μας μιλάει υπέρ κάποιου κόμματος;Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση λόγω της θέσης του να μην εκφράζεταιτην ώρα του μαθήματος ούτε υπέρ ούτε κατά οποιουδήποτε κόμματος.
Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 29, παρ. 3«Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατάπολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλουςτου Δημοσίου» Επιτρέπεται ο καθηγητής να κάνει ρατσιστικά σχόλια για μαθητές ή να μένειαδιάφορος σε φαινόμενα ρατσιστικής βίας και bullying ανάμεσα σε μαθητές;Όχι. Καταρχάς δεν επιτρέπεται να κάνει μειωτικά σχόλια για τους μαθητές ήνα κάνει διακρίσεις εις βάρος τους. Η συμπεριφορά αυτή θεωρείται ανάρμο-στη και τιμωρείται. Επιπλέον ο καθηγητής οφείλει να προστατεύει τους μα-θητές από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Από το 2012έχει οριστεί η 6η Μαρτίου ως «Πανελλήνια σχολική μέρα κατά της βίας στοσχολείο» προκειμένου να εξαλειφθούν από τα σχολεία τέτοια φαινόμενα.Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού (Ν. 2101/1992), άρθρο 2«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που ανα-φέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπά-γεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου,γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γο-νέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοι-νωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάςτους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστα-τεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βα-σισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένεςαπόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ήτων μελών της οικογένειάς του»Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 27, παρ.3«Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνειδιακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλο-σοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων»Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107«1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…)ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπη-ρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους»Εγκύκλιος 18890/Γ2/14-02-2011«Οι σημαντικότεροι παράγοντες προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μεί-ωση της σχολικής βίας είναι οι ακόλουθοι (…):● Παρακολούθηση και προστασία των μελών της σχολικής κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Κάθε εκπαιδευτικός ή μα-θητής θα πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του ή τα παράπονά του καιεφόσον χρειάζεται, να λαμβάνει εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψηςβλαπτικών συμπεριφορών.● Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης με την συνδρομή του Προϊσταμένου Επι-στημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικόβίας και ανάθεση ρόλων συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις καιδεξιότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξηγούν τις συμπε-ριφορές τους, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα από τηνεκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύτων εμπλεκόμενων.● Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των μερών και με τηνσυνδρομή του Σχολικού Συμβούλου αλλά και του Προϊσταμένου Επιστημονικήςκαι Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. (…)»12. Επιτρέπεται να με τιμωρήσει ο καθηγητής επειδή φιλήθηκαμε το αγόρι μου/ το κορίτσι μου μέσα στο σχολείο;Όχι, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη απόφαση του Σχολικού Συμβου-λίου (συνέλευση με καθηγητές, διευθυντή, γονείς και μαθητές) που να τοαπαγορεύει. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθεί ένας μαθητής για πα-ραβίαση ενός κανόνα που δεν γνώριζε ότι υπάρχει.Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 26, παρ. 3«Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσιςπρος τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάςτου κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν».
ΚΙΝΗΤΑ – ΚΑΜΕΡΕΣ – MP3 PLAYERS13. Επιτρέπεται να έχω κινητό ή mp3 player ή φωτογραφική μηχανή ήβιντεοκάμερα στο σχολείο;Από όλα αυτά μόνο το mp3 player επιτρέπεται. Γενικά δεν επιτρέπεται ναέχετε μαζί σας κινητά ή οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να καταγράψειήχο ή εικόνα.Υπ. Απόφαση 100553/Γ2/04-09-2012«Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέ-φωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επε-ξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα)εντός του σχολικού χώρου»14. Επιτρέπεται ο καθηγητής/ διευθυντής να μου κατασχέσει το κινητό, τηφωτογραφική μηχανή ή τη βιντεοκάμερα αν τα έχω φέρει στο σχολείο;Όχι. Μπορεί να σε τιμωρήσει επειδή τα έχεις μαζί σου αλλά δεν έχει δι-καίωμα να κατάσχει κανένα προσωπικό σου αντικείμενο – δεν υπάρχει τι-μωρία κατάσχεσης που μπορεί να επιβάλει ένας καθηγητής ή ο διευθυντής.Κατάσχεση προβλέπεται μόνο για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές,μετά από δικαστική απόφαση σε περιπτώσεις οφειλών ή εγκλημάτων.Υπ. Απόφαση 132328/Γ2/07-12-2006«Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντόςτου σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κα-τοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονήςτου εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στηντσάντα του (…) Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδα-γωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται (…) για τους μαθητές της ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ 23 Α) σχολικές κυ-ρώσεις»Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 707«Το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητικήκατάσχεση κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σ`αυτά, απαι-τήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρί-σκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου»
Επιτρέπεται να ηχογραφήσω ή να βιντεοσκοπήσω το μάθημα για νααποδείξω π.χ. το πόσο άσχημα μας μιλάει ένας καθηγητής;Όχι. Πρώτον, γιατί και εκτός σχολείου δεν επιτρέπεται η ηχογράφηση ήβιντεοσκόπηση κάποιου χωρίς την συγκατάθεση του. Δεύτερον, γιατί οι μα-θητές απαγορεύεται να έχουν συσκευές καταγραφής εικόνας ή ήχου στοσχολείο.Υπ. Απόφαση 100553/Γ2/04-09-2012«Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τη-λέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημαεπεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα)εντός του σχολικού χώρου»Ποινικός Κώδικας, άρθρο 370Α«Παρ. 2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνείπροφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή μαγνητο-σκοπεί μη δημόσιες πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενόςέτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος μαγνητοφωνεί ιδιωτική συνο-μιλία μεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. (…) Παρ. 3.Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όποιος κάνει χρήση των πλη-ροφοριών ή των μαγνητοταινιών ή των μαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκανμε τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρ-θρου» Επιτρέπεται ο καθηγητής να μας βιντεοσκοπεί/ φωτογραφίζει/ηχογραφεί την ώρα του μαθήματος;Όχι. Οι καθηγητές οφείλουν να έχουν απενεργοποιημένη οποιαδήποτε τέ-τοια συσκευή την ώρα του μαθήματος.Υπ. Απόφαση 100553/Γ2/04-09-2012«Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτόςλειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευήπου διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου»17. Επιτρέπεται να έχει ο καθηγητής κινητό στο σχολείο; Επιτρέπεται νασηκώνει το κινητό ενώ κάνουμε μάθημα;Ο καθηγητής επιτρέπεται να έχει κινητό στο σχολείο, αλλά όταν είναι μέσαστην τάξη πρέπει να το έχει απενεργοποιημένο.
Υπ. Απόφαση 132328/Γ2/07-12-2006«Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτόςλειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντοςαποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ)της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α)»ΠΟΙΝΕΣ – ΑΠΟΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΩΓΗ18. Ποιες ποινές μπορεί να επιβάλει α) ένας καθηγητής, β) ο διευθυντής,γ) ο Σύλλογος των Καθηγητών;Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους μαθητές είναι:α) Παρατήρησηβ) Επίπληξη (μπορεί να γραφτεί στο ποινολόγιο)γ) Ωριαία Αποβολήδ) Ημερήσια ή πολυήμερη αποβολήε) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντοςΈνας καθηγητής μπορεί να ρίξει μέχρι και ωριαία αποβολή. Ο διευθυντήςμέχρι τριήμερη αποβολή ενώ ο σύλλογος των καθηγητών μπορεί να επι-βάλλει όλες τις ποινές.Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 27«Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προησκούσης κατά την έννοιαν τηςπαρ. 3 του άρθρ. 26 του παρόντος Π.Δ/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθμούτης παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις:α) παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένουμαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ τωνμαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος»Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 28, παρ. 2«α. Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρααυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως η ελα-φροτέρα των κυρώσεων μη καταχωριζομένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.β) Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου,εφ` όσον κρίνει τούτο επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον. γ) Πάσαι αιλοιπαί κυρώσεις του άρθ. 27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται ειςτο βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώμα-τος προς τον Δ/ντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναιεπίσης εις το Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού»23
Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 28, παρ. 1«Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να επι-βάλλουν: α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄και γ΄ κυρώσεις. β) Ο Διευθυντής του Σχολείου τας υπό στοιχ. α΄, β΄, γ΄ καιδ΄ κυρώσεις. γ) Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Διευθυντού του Σχολείου,ως Προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ωςμελών τας υπό στοιχ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ κυρώσεις. δ) Την υπό στοιχ. στ΄ κύ-ρωσιν δύναται να επιβάλλη μόνον η ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντωντου Σχολείου» Επιτρέπεται να τιμωρηθεί ένας μαθητής για κάτι που έκανε εκτόςσχολείου (π.χ. ξύλο μεταξύ μαθητών, σχόλια στο facebook κ.λπ.);Ναι, οι μαθητές ελέγχονται για την συμπεριφορά τους τόσο εντός όσο καιεκτός του σχολείου.Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 26, παρ. 1«Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ` οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός καιεκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγή αυτών». Επιτρέπεται να δίνουν αποβολή σε 5 μαθητές επειδή δεν ξέρουν ποιο ςφταίει;Όχι. Η ομαδική αποβολή απαγορεύεται. Πρέπει να υπάρχει προσωπική ευ-θύνη ενός μαθητή για να τιμωρηθεί για κάτι.Εγκύκλιος Γ2/6563/21-11-1996«Δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει ομαδική αποβολή μαθητών από τα μα-θήματα τους, ούτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαιδαγωγικόκαι όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους στόχους της εκπαίδευσης. Άλλωστε δενείναι δυνατόν να επιβάλλεται κύρωση σε μαθητές που δεν διαπιστώθηκε η προ-σωπική τους ευθύνη και η παρέκκλιση τους από την «προσήκουσα διαγωγή »,όπως αυτή περιγράφεται στο Π.Δ. 104/79»21. Έχει δικαίωμα ένας μαθητής να γνωρίζει για ποιο λόγο πήρε αποβολή;Ναι. Κάθε αποβολή (ωριαία, ημερήσια ή πολυήμερη) πρέπει να είναι γρα-πτώς αιτιολογημένη. Ο κηδεμόνας μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέ-ρωση και αντίγραφο της αιτιολόγησης της ποινής το οποίο ο διευθυντήςοφείλει να το παρέχει.
. Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο36, παρ. 9«(Οι καθηγητές) μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίαςκαι συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες τωνμαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοσητων παιδιών τους»Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107, παρ. 1«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως (…) ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφοράπρος τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαιρηδιεκπεραίωση των υποθέσεών τους, ιγ) η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντησησε αναφορές πολιτών, ιδ) η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων μεπαραμέληση παλαιότερων (…) κβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πο-λίτες»22. Επιτρέπεται να πάρει ωριαία αποβολή ένας μαθητής επειδή δεν έχειφέρει βιβλίο στην τάξη;Όχι, γιατί αυτό αφορά την συμμετοχή του στο μάθημα και όχι τη διαγωγήτου (το κατά πόσο συμμορφώνεται στους κανόνες του σχολείου και της ηθι-κές αρχές της κοινωνίας).Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 26 παρ. 3«Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσιςπρος τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς τουκοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιναυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι` υπαιτίου πράξεως ήπαραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αν-τιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Προ-εδρικού Διατάγματος»Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 – Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου,άρθρο 2«Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιοπροκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχήτου μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία(…)»Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 – Αξιολόγηση των μαθητών του ΕνιαίουΛυκείου, άρθρο 1«(…)ο μαθητής αξιολογείται από: 1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασίατης τάξης και τη συνολική δραστηριότητα του μέσα στο σχολείο(…)»26
Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο36, παρ. 16«(Οι καθηγητές) δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξηκατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητήαπό την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτόνα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις»23. Επιτρέπεται να πάρει ένας μαθητής ωριαία αποβολή επειδή δενπροσέχει στο μάθημα (αν και δεν κάνει φασαρία);Όχι, γιατί αυτό αφορά τη συμμετοχή του στο μάθημα (και κρίνεται βαθμο-λογικά) και όχι τη διαγωγή του.Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο36, παρ. 16«(Οι καθηγητές) δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξηκατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητήαπό την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτόνα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις»Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 – Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου,άρθρο 2«Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιοπροκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχήτου μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία, β) τις ολιγόλεπτες γραπτέςδοκιμασίες (τεστ), γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γί-νονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τρι-μήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότιπροηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση, δ) τις ερ-γασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της κα-θημερινής διδακτικής εργασίας, ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ζ) τιςγραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου»Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 – Αξιολόγηση των μαθητών του ΕνιαίουΛυκείου, άρθρο 1«Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδι-κασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικώνστόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδώντων αντίστοιχων μαθημάτων. Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορ-φές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενικήκαι αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρα-κτικών δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρηση τους για το επίπεδο μάθησης και τις δε-ξιότητες τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα απο-τελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχοτη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της.Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών.Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δρα-στηριότητα του μέσα στο σχολείο.2. Τα αποτελέσματα της επίδοσης του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατάτη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:α) ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων καιβ) τελικές στο τέλος του διδακτικού έτους.3. Τις συνθετικές – δημιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές.4. Το φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπουαυτός τηρείται»24. Επιτρέπεται να πάρει απουσία ένας μαθητής αν δε φοράει φόρμα στηνώρα της Γυμναστικής;Ναι, αν το κάνει εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη. Χωρίς φόρμα θεωρείται ότι ο μαθητής δεν μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής και γι’ αυτό παίρνει απουσία.Εγκύκλιος Γ4/752/18-09-1986«Οι μαθητές υποχρεωτικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμααυτής και των υποδημάτων. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι αυξάνεται η κινητικήτους δραστηριότητα, οι ασκήσεις εκτελούνται ανετότερα με αποτέλεσμα να επι-τυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα είδη των αθλητικών δρα-στηριοτήτων, και επί πλέον διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η υγείατων μαθητών. Οι μαθητές που δεν θα φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδή-ποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη, προκειμένου να αποφύγουν το μά-θημα της Φυσικής Αγωγής, δεν θα συμμετέχουν σ’ αυτό, θα τους καταλογίζεταιαπουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του σχολείου, θα αποτελεί κριτήριογια την αξιολόγησή τους και θα λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους. Και οικαθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή κατά τηδιάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Φ.Α. και του Αθλητισμού». Επιτρέπεται να δίνεται αυτόματα ημερήσια αποβολή σε μαθητή πουσυμπλήρωσε 3 ωριαίες αποβολές;Όχι. Για κάθε αποβολή πρέπει να υπάρχει κάποιο παράπτωμα το οποίο περιγράφεται γραπτώς στο ποινολόγιο. Δεν μπορείτε να τιμωρηθείτε για τοίδιο παράπτωμα και με ωριαία αποβολή και με ημερήσια.Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 28 παρ. 2«Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθ. 27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχω-ρίζονται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπογράφουσημειώματος προς τον Δ/ντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχω-ριζόμεναι επίσης εις το Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού».. Επιτρέπεται να με κρατήσει ο καθηγητής στην τάξη όταν έχω πάρειωριαία αποβολή ή απουσία;Όχι, γιατί και στις δύο περιπτώσεις ο καθηγητής θα πρέπει να σημειώσειψευδώς στο απουσιολόγιο είτε ότι απουσίαζες (ενώ ήσουν παρών), είτε ότισου επέβαλε την ποινή της «ωριαίας απομάκρυνσης από το διδασκόμενομάθημα» ενώ παρέμεινες στην τάξη. Απουσία μπορεί να σημειωθεί σε έναν μαθητή μόνο όταν είναι απών από την τάξη (είτε επειδή έλειπε μόνος του,είτε επειδή τον απομάκρυνε ο καθηγητής).Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 27, παρ. 1«(…)επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις: (…) γ) ωριαία απομά-κρυνσις εκ του διδασκομένου μαθήματος (…)»27. Επιτρέπεται να σε βγάλει από την τάξη ένας καθηγητής και νασημειώσει «απουσία» αντί για «ωριαία αποβολή»;Όχι. Ο καθηγητής παραβιάζει τα καθήκοντά του. Οφείλει να σημειώσει«ωριαία αποβολή» και να κάνει γραπτή αιτιολόγηση στο Ποινολόγιο. Αν οκαθηγητής δεν ακολουθήσει την τυπική διαδικασία, η απουσία που σημει-ώθηκε είναι άκυρη και πρέπει να σβηστεί από τον Σύλλογο των Καθηγητώνστη συνεδρίαση που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.Εγκύκλιος Γ2/5098/18-09-1992«Επειδή κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «η παράλειψηουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της όλης διαδικασίας και της τελικήςεκτελεστής πράξεως» και «η δράση της δημόσιας διοίκησης δεν είναι νόμιμη,όταν δεν τηρούνται οι τύποι οι επιβαλλόμενοι από τους νόμους στις διοικητικέςενέργειες», παρακαλούμε κατά την επιβολή σε μαθητές των κυρώσεων (ωριαίαςαπομακρύνσεως ή της αποβολής από τα μαθήματα) που προβλέπονται από τιςκείμενες διατάξεις, να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για μεν τα ΤΕΛκαι τις ΤΕΣ από το άρθρο 31 του Π.Δ. 294/79 ,για δε τα Γυμνάσια και τους λοι-πούς τύπους Λυκείων από τις διατάξεις της § 2γ`; του άρθρου 28 του Π.Δ.104/79. Σε διαφορετική περίπτωση οι καταχωριζόμενες απουσίες θεωρούνταιμη νόμιμες και δεν πρέπει να προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών ενόςμαθητή κατά τον ετήσιο χαρακτηρισμό της φοίτησης του»28. Επιτρέπεται να με διώξουν από το σχολείο;Ναι, αν αποφασιστεί από το Σύλλογο η «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος»

https://rotasapantaw.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=9040&action=edit

Advertisements