Γέννηση του πρώτου παιδιού: Επιδράσεις στις σχέσεις του ζευγαριού
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη στήριξης των νέων γονιών ως ζευγάρι.Η γέννηση του πρώτου παιδιού είναι ένα σημαντικό, συναρπαστικό στάδιο που πολλές φορές αναμένεται με αγωνία και ενθουσιασμό σε οποιαδήποτε σοβαρή σχέση.
Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι για πολλά ζευγάρια, μπορεί να είναι η αρχή του τέλους της σχέσης τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 50% των ζευγαριών αναφέρουν ότι βιώνουν μια μείωση της ποιότητας της σχέσης τους κατά την περίοδο που γίνονται πλέον γονείς.

Η έναρξη του γονικού ρόλου μπορεί να συνοδεύεται και στους δύο στο ζευγάρι από ψυχολογική καταπόνηση και ένταση. Επίσης η νέα κατάσταση μπορεί να προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ τους και αρνητική εξέλιξη της σχέσης. Ταυτόχρονα οι συνθήκες για το παιδί τους γίνονται δυσκολότερες και δημιουργούνται λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και μελλοντική του πρόοδο.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, Αυστραλοί επιστήμονες συμπέραναν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη στήριξης των νέων γονιών ως ζευγάρι. Πράγματι πολύ συχνά, τα προγράμματα στήριξης απευθύνονται μόνο στις μητέρες και αυτό δεν είναι αρκετό.

Δημιούργησαν το πρόγραμμα “Couple CARE for Parents” για να προσφέρουν στήριξη σε ζευγάρια που αναμένουν το πρώτο τους παιδί. Η στήριξη αυτή, προσφέρεται νωρίς, πριν από τη γέννηση του παιδιού, τόσο στον πατέρα όσο και στη μητέρα.

Οι βασικοί άξονες της στήριξης που προσφέρεται, περιλαμβάνουν τομείς όπως οι προσδοκίες των γονιών, οι ικανότητες επικοινωνίας και δεξιότητες χειρισμού καταστάσεων διαμάχης. Η στήριξη προσφέρεται με προσωπικές συνεντεύξεις, ομαδικές συνεδριάσεις και με τηλεφωνική επικοινωνία.
Η μέχρι τώρα αξιολόγηση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, δείχνει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα κλασικά προγράμματα στήριξης που προσφέρονται πριν και μετά από τη γέννηση του παιδιού.

Παρατηρήθηκε μια ουσιαστική μείωση της επιδείνωσης του βαθμού ικανοποίησης στη σχέση μεταξύ των δύο γονέων που συνήθως υπάρχει μετά από τη γέννηση του πρώτου παιδιού.

Οι νέοι γονείς ήσαν καλύτερα προετοιμασμένοι για να καταβάλλουν προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργεί η άφιξη του πρώτου τους παιδιού. Παράλληλα, είχαν τις δεξιότητες για να προστατεύουν ή να βελτιώνουν τη σχέση τους στη νέα κατάσταση, παραμένοντας έτσι ευτυχισμένοι.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μετά από τη στήριξη που δέχθηκαν τα ζευγάρια στα πλαίσια του προγράμματος “Couple CARE for Parents”, μόνο 13% των γυναικών ανέφεραν επιδείνωση του βαθμού ικανοποίησης από τη σχέση τους μετά από τη γέννηση του πρώτου παιδιού.
Συγκριτικά, 42% των γυναικών που είχαν στήριξη από τα κλασικά προγράμματα, δήλωναν μείωση της ικανοποίησης τους από τη σχέση τους με το πατέρα του παιδιού τους. Επίσης η ποιότητα επικοινωνίας των δύο στο ζευγάρι, βελτιωνόταν σημαντικά μετά από το πρόγραμμα.

Η πρωτοβουλία των Αυστραλών επιστημόνων που στοχεύει στην έγκαιρη και πρώιμη ψυχολογική στήριξη των νέων γονιών, στον πατέρα και στη μητέρα, πριν και μετά από τη γέννηση του πρώτου παιδιού, μπορεί να προσφέρει πολλά.

Προστατεύοντας τη σχέση των δύο στο ζευγάρι, κατά την νέα φάση της ζωής τους που ακολουθεί τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, είναι πιθανόν ότι όχι μόνο θα βελτιώνει την ποιότητα σχέσεων και ζωής των γονιών και του παιδιού αλλά και ίσως να μειώνει το ποσοστό των διαζυγίων.

https://www.medlook.net/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7/1484.html

https://rotasapantaw.wordpress.com/wp-admin/post-new.php