Τι είναι το Executive Psychotherapy:
To Executive Psychotherapy είναι μια θεραπεία εστιασμένη στην εργασία και την ηγεσία. Το Στέλεχος και ο Θεραπευτής διαμορφώνουν μια στενή θεραπευτική σχέση με σκοπό την κατάκτηση μιας βαθύτερης αυτογνωσίας, την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για μια βραχεία θεραπευτική παρέμβαση που εστιάζει σε πτυχές της προσωπικότητας που εμφανίζουν ευαλωτότητα στις εργασιακές συνθήκες.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Executive Psychotherapy απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη που παρά τις προσπάθειές τους δεν μπορούν να υπερβούν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον ψυχισμό τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Συνήθως, πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη καριέρας και αυξημένες ευθύνες και προσδοκίες.

Το Executive Psychotherapy ενδείκνυται για τα εξής:
Προσωπικά προβλήματα τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ενεργοποίηση και τις επιδόσεις του στελέχους.
Επαγγελματική εξουθένωση (Burn out).
Ανάπτυξη συνειδητότητας και παρατηρησιακού Εγώ.
Φόβος για απόρριψη και αποτυχία που προκαλεί αποφευκτική συμπεριφορά και απόσυρση.
Συμπτώματα άγχους, πανικού και κατάθλιψης.
Ψυχικό τραύμα στον χώρο εργασίας.
Αποσύνδεση, προβλήματα μνήμης και γνωστικά ελλείμματα.
Χρήση ουσιών και κατάχρηση αλκοόλ.
Προβλήματα στη διαχείριση σχέσεων με συναδέλφους.
Εργασιακός εθισμός.
Σύνδρομο του Ικάρου στην Ηγεσία.
Όροι και Αρχές Συνεργασίας
Η Θεραπευτική πράξη λαμβάνει χώρα μακριά από τον εργασιακό χώρο και καλύπτεται αυστηρά από το ιατρικό και ψυχολογικό απόρρητο. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, διαρκούν μία ώρα και συνήθως, η παρέμβαση είναι βραχεία από τρεις έως έξι μήνες.

Η Ψυχοθεραπεία αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο Ψυχολόγων, κατόχων της κατά νόμον άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Η Θεραπεία υλoποιείται με πρωτοβουλία του στελέχους.
H διαδικασία καλύπτεται απολύτως από την αρχή της εχεμύθειας.
Ο Ψυχολόγος δεν συντάσει αξιολογητικές εκθέσεις για τον θεραπευομενο και δεν παρουσιάζει εγγράφως στοιχεία της θεραπευτικής σχέσης.
http://www.athenscoaching.gr/index.php/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-coaching/executive-psychotherapy

Περιεχόμενα Μαθήματος – Εκπαίδευσης (Modules).

Evidence-based Coaching: Βασικές Επιρροές.
Ανθρωπιστική Ψυχολογία: Η σχέση αποδοχής και ελεύθερη ανάπτυξη.
Θετική Ψυχολογία: Ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων.
Άλφρεντ Άντλερ & Ego Psychology: Κινητοποίηση, Αλλαγή και Όραμα.
Μαιευτική: Αποδοχή, Πίστη στην εσωτερική Αλήθεια, Ερωτήσεις.
Προσωπική Ανάπτυξη: Στοχοθεσία και Αλλαγή
Βασικές Προσεγγίσεις στην Συμβουλευτική.
Τι είναι και τι δεν είναι το Life Coaching.
Επίσημοι Ορισμοί: Επιστημονικοί Ορισμοί (Association for Coaching).
Σχηματική περιγραφή μιας Coaching Εμπειρίας: Το σχήμα της αλλαγής.
Το Coaching ως σχέση: Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Coach και τον coachee.
Διαφορές από την Συμβουλευτική & την Ψυχοθεραπεία.
To προφίλ ενός Επαγγελματία Life Coach.
Κίνητρα & Συμπεριφορά.
Δεξιότητες ενός Coach.
Αρχές και Ηθική.
Πιστοποίηση & Επαγγελματική Ανάπτυξη.
Το Coaching στην Ελλάδα.
Δεξιότητες & Τεχνικές Coaching Επικοινωνίας
Coaching Επικοινωνία: Κύκλος Επικοινωνίας, Παρατήρηση & Ακρόαση.
Ενεργητική Ακρόαση: Ρόλοι, Στάσεις, Τεχνικές.
Ανατροφοδότηση: Τεχνικές & Εφαρμογές.
Ερωτήσεις: Αρχές διατύπωσης αποτελεσματικών ερωτήσεων.
Αυτογνωσία, Συναισθηματική Υπευθυνότητα & Νοημοσύνη.
Αναπλαισίωση: Ενίσχυση της Αλλαγής.
Solution Focused Coaching – Εστίαση στη λύση.
Βασικές Αρχές Προσέγγισης.
Μοντέλα Οργάνωσης της Παρέμβασης: GROW / POSERS / ICANDO.
Ερωτήσεις εστίασης στη λύση.
Ερωτήσεις ενίσχυσης της αλλαγής.
Ερωτήσεις Επιδείνωσης.
Ασέβεια στα μοντέλα σεβασμός στους ανθρώπους.
Εγχειρίδιο Εργασίας – Coaching Handbook.
Η Τεχνική της Συνεδρίας: Δομή & Στόχοι.
H πρώτη συνάντηση & συμβόλαιο: Αποσαφήνιση αιτήματος, Δομή, Προσδοκίες.
Ψυχομετρία: Η τεχνική της Συνέντευξης στο Coaching.
Προσωπική Ενδυνάμωση: Προετοιμασία Στοχοθεσίας.
Στοχοθεσία: Κριτήρια ενός Coaching Στόχου.
Στοχοθεσία και πλάνο ανάπτυξης: Διαμορφώνοντας την Agenda.
Επεξεργασία Στόχου / Οράματος / Παρούσας φάσης / Διαθέσιμων Πόρων.
Υλοποίηση πλάνου Παρακαλούθηση: Αρχές & Τεχνικές.
Τεχνικές Κινητοποίησης: Συνολικό πλαίσιο – επιμέρους παρεμβάσεις.
Παρακολούθηση και εγκατάσταση της Αλλαγής (Monitoring).
Εισαγωγή σε Ψυχοκοινωνικά Ζητήματα.
Έλξη και δημιουργία σχέσεων: Coaching για σχέσεις.
Work – Life Balance: Coaching για την ισορροπία.
Επαγγελματική ανάπτυξη – σταδιοδρομία: Career Coaching.
Διατροφή & Ψυχική Υγεία.
Στρες & Συναισθηματική Υγεία.
Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης.
Life Coaching ως πρόληψη.
Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής.
O Κώδικας Δεοντολογίας και καλής πρακτικής.
Η σχέση με τον Κώδικα ως δυναμική ισορροπία.
Διαδικασία παραπόνων στον Asscociation for Coaching.
Χάρτης Επαγγελματικής Ανάπτυξης – πιστοποίησης.
Απαραίτητες ικανότητες – συμπεριφορές ενός Coach.

http://www.athenscoaching.gr/index.php/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-coaching/executive-psychotherapy

http://www.athenscoaching.gr/index.php/coaching-courses/e-learning/diploma-in-personal-life-coaching

Advertisements