Το Coaching αποτελεί το πλέον σύγχρονο εργαλείο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των Soft Skills του Ανθρώπινου Δυναμικού, από την χαμηλότερη έως την υψηλότερη βαθμίδα. Δεν πρόκειται για μια απλή εκπαίδευση αλλά για μια συνολική αλλαγή της κουλτούρας στην ενδυνάμωση των ανθρώπων στο εταιρικό περιβάλλον. Μέσα από το Coaching διαμορφώνουμε το περιβάλλον εκείνο που θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητα, τα ταλέντα των στελεχών, και θα οδηγήσει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας σημαίνει βελτίωση των σχέσεων
Στόχος των Coaching παρεμβάσεων σε μια επιχείρηση, είναι να διαμορφωθεί ένα ψυχοσυναισθηματικό περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο θα χαρακτηρίζεται από αποδοχή, χωρίς επιβολή, απειλή ή έλεγχο. Συχνά η αποδοχή συγχέεται λανθασμένα με τη συμφωνία. Αποδέχομαι δεν σημαίνει συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά ακούω όσο το δυνατόν καλύτερα, αποδέχομαι εσένα ως άνθρωπο αλλά μπορεί να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με την πρότασή σου. Αποδοχή σημαίνει καλύτερες σχέσεις, χωρίς φόβο και απειλή ελέγχου. Έτσι διαμορφώνονται συνθήκες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δράσουν και να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα που έχουν.

Το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται επίσης από σαφή όρια, κανόνες και ξεκάθαρους ρόλους. Τα όρια ωστόσο δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως περιοριστικά μέτρα ή επιβολή εξουσίας. Τα όρια μας ενώνουν επιτρέποντας στον καθένα να διατηρεί τον χώρο δράσης του, και έτσι πρέπει να επικοινωνηθούν. Είναι κοινά αποδεκτά και ενεργοποιούν το Δυναμικό. Αντίθετα η ασάφεια και η σύγχυση των ρόλων λειτουργούν ως παράγοντες άγχους. Οι Managers που διαθέτουν Coaching Skills, μπορούν και διακρίνουν τα θετικά στοιχεία των στελεχών και τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν εργασίες που ταιριάζουν με τα στοιχεία που διαθέτουν. Έτσι τα αποτελέσματα είναι εξ ορισμού θετικά, γεμίζουν με ενθουσιασμό και ενέργεια για περαιτέρω αυτοβελτίωση των ανθρώπων μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον, πιστεύοντας τόσο στον εαυτό τους όσο και στην εταιρία τους.

Γιατί χρειαζόμαστε ένα Coaching περιβάλλον ανάπτυξης;
Μα φυσικά προς όφελός μας. Όπως αναδεικνύεται, διαμορφώνουμε συνθήκες που διατηρούν τα επίπεδα του στρες και του φόβου χαμηλά. Αν και αποτελούν χρήσιμα συναισθήματα για την επιβίωση μας, ο φόβος και το στρες οδηγούν σε άμεσες, ασυνείδητες συμπεριφορές με συνήθως δύο κατευθύνσεις: Πρώτον την επιθετικότητα δεύτερον τη εσωστρέφεια και την απόσυρση. Πιθανώς στον φυσικό κίνδυνο τέτοιες συμπεριφορές να ήταν χρήσιμες, στο εταιρικό περιβάλλον ωστόσο λειτουργούν αντιπαραγωγικά. Όταν τα συναισθήματα αυτά μας καταβάλλουν, αποφασίζουν εκείνα για εμάς, απενεργοποιώντας τις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου μας δηλαδή τη συνειδητή ανάλυση πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. (Rush, 1999).

Εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο συνδεόμαστε με το Coaching και την θετική ψυχολογία. Διατηρώντας χαμηλά τα επίπεδα του στρες και του φόβου, μέσα από την αποδοχή και την ενθάρρυνση διαμορφώνουμε το συναισθηματικό εκείνο πλαίσιο που επιτρέπει την αυτοβελτίωση, την ανάπτυξη και την επιτυχία. Δεν πρόκειται για μια αβάσιμη πίστη στον εαυτό ή μια ασυδοσία. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί το ψυχοσυναισθηματικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στα θετικά συναισθήματα να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά για να υπερβούμε δυσκολίες και απογοητεύσεις.

Μόνον σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούν στελέχη και ομάδες να διαχειριστούν πολύπλοκες καταστάσεις και να χρησιμοποιήσουν τις διανοητικές τους ικανότητες για ανάλυση πληροφοριών και λήψη αποφάσεων συνειδητά και όχι παρασυρμένοι από βαθύτερα ένστικτα. Μόνον σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ο οραματισμός και σχεδιασμός ενός πλάνου ανάπτυξης με προσανατολισμό το επιθυμητό μέλλον. Με Coaching παρεμβάσεις, στελέχη και ομάδες αποκτούν νέες συμπεριφορές που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων.Πιο σημαντικό ωστόσο, είναι ότι το κλίμα αυτό θα λειτουργήσει διαχρονικά, ενισχύοντας την προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στο χρόνο.

Αναφορά: Rush J., (1999). Stress & Emotional Health, Application of Clinical Anthropology. Praeger, USA.

Από τον επιστημονικό μας Διευθυντή, στο http://www.jobfind.gr

http://www.athenscoaching.gr/index.php/about-us/athens-coaching-blog/149-coachinghr

Team Coaching: Πώς θα ενισχύσετε την ανάπτυξη της ομάδας σας;

team-coaching-heroΉδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία τους σε ομάδες, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες. Πραγματικά παραγωγικές ομάδες όμως είναι εκείνες που διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους σε βάθος χρόνου πέρα από επιμέρους στόχους. Αυτό απαιτεί μια πιο σύνθετη αντίληψη της ανάπτυξής τους, που λαμβάνει υπόψην τις ανάγκες τους και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Στο άρθρο αυτό θα περιγράψω σχηματικά τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας, δίνοντας ταυτόχρονα συμβουλές για προληπτικές παρεμβάσεις. Η ζωή της ομάδας είναι ένα σπιράλ, με κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν διαρκώς στον άξονα του χρόνου.

To στάδιο του σχηματισμού (forming):
Σε αυτό το στάδιο η ομάδα σχεδιάζεται και επιλέγονται τα μέλη της. Πραγματοποιούνται οι πρώτες συναντήσεις ενημέρωσης και γνωριμίας, χωρίς ωστόσο να έχουν διαμορφωθεί εκείνες οι εσωτερικές λειτουργίες για να γίνει βιώσιμη. Εδώ κυριαρχούν οι ασυνείδητες διεργασίες στην επικοινωνία των ατόμων. Δηλαδή, η ασφάλεια ή το άγχος που αισθάνεται κανείς σε ένα νέο περιβάλλον, τον οδηγεί και σε στάση απομόνωσης ή έπαρσης. Και οι δύο είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε μια κατάσταση όπου το σύστημα δεν έχει ισορροπήσει σε σταθερές συμπεριφορές, ενθαρρύνετε την επικοινωνία σε θέματα που δεν είναι κρίσιμα αλλά επιτρέπουν στα μέλη να διαπραγματευτούν τα όριά τους. Καθοριστικής σημασίας είναι να θέσετε σαφείς στόχους, να περιγράψετε κοινά αποδεκτούς ρόλους και κανόνες στην ομάδα (οργανόγραμμα), και να αποφύγετε αξιολογήσεις. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε όλα τα μέλη χωρίς πίεση, με ισότιμη αντιμετώπιση.

Το στάδιο των πρώτων αναταράξεων (storming):
Σε αυτο το στάδιο εμφανίζονται διαφωνίες και οι πρώτες αναταράξεις μεταξύ των μελών συνήθως χωρίς λογική εξήγηση, είναι ψυχοσυναισθηματικές αντιδράσεις. Η ομάδα προσπαθεί να διαμορφώσει, μετά την τυπική ευγένεια, έναν ουσιαστικό κοινό βηματισμό. Μπορεί να εκφραστεί επιθετικότητα, απόσυρση, ευερεθιστότητα, πιθανή κόπωση και γενικά όλα όσα εμφανίζει κάποιος κατά την περίοδο προσαρμογής. Δείξτε ευελιξία και δώστε δικαίωμα στο λάθος με όρια. Ενθαρρύνετε ένα κλίμα αποδοχής και ανοιχτών συζητήσεων, μην αδιαφορήσετε και μην αφήσετε διαφωνίες να διατηρηθούν γιατί θα γίνουν δομικό στοιχείο της ομάδας. Εδώ δημιουργούνται οι άγραφοι κανόνες.

Το στάδιο της εγκαθίδρυσης κανονικοτήτων (norming):
Σε αυτό το στάδιο η ομάδα, μετά τις αναταράξεις, αρχίζει να διαμορφώνει κανονικότητες, δηλαδή αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς και μια δομημένη καθημερινότητα. Τα μέλη διαπραγματεύονται πιο εύκολα την εσωτερική τους επικοινωνία και συνδέονται σε πραγματική ομάδα. Εδώ οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ενώ ταυτόχρονα επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και ικανοποίησης. Ενθαρύνετε την έκφραση αυτών των συναισθημάτων ανοιχτά στην ομάδα, ώστε να μάθει να μοιράζεται αργότερα και τυχόν προβλήματα. Επιβραβεβεύστε τα καλά αποτελέσματα και σημειώστε τον τρόπο που οδήγησε σε αυτά.

Το στάδιο της απόδοσης (performing):
H ομάδα είναι πλέον έτοιμη να επιτελέσει το σκοπό της λειτουργώντας ομαδικά, με συντονισμένο και συμφωνημένο τρόπο. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει σταθερές στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων και επίτευξης στόχων. Από δω και πέρα, οι επιφυλάξεις ελαχιστοποιούνται, η ομάδα πιστεύει στον εαυτό της, παίρνει ρίσκα και ουσιαστικά αποκτά νέες δεξιότητες. Το εγχείρημα εδώ είναι η διατήρηση σταθερών ή και σταθερά αυξανόμενων επιδόσεων έχοντας υψηλούς και ρεαλιστικούς στόχους. Αυτό που θα διατηρήσει τη θετική δυναμική είναι το κλίμα αποδοχής, συνεργασίας και ένα δίκαιο σύστημα επιβράβευσης των επιτυχιών. Βοηθήστε στην αποκρυστάλλωση αυτών των θετικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων, ώστε να να αποτελέσουν συνειδητά εργαλεία της ομάδας έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Το στάδιο της ολοκλήρωσης (closing stage):
Πρόκειται για το στάδιο της ολοκλήρωσης και του αποχωρισμού. Είτε μόνιμα είτε περιστασιακά. Στη φάση αυτή, τα συναισθήματα που επικρατούν είναι άμεσα συνυφασμένα με τα αποτελέσματα της ομάδας. Αν ήταν επιτυχές το εγχείρημα φυσικά επικρατούν η περηφάνια, η ικανοποίηση αλλά και το αίσθημα της απώλειας για τη λύση της συνεργασίας. Αν πάλι, η ομάδα απέτυχε να ανταποκριθεί στο σκοπό της τότε επικρατεί συνήθως ο θυμός και η ματαίωση που συνοδεύονται με έντονη άρνηση, επιθετικότητα και εσωτερικές επιπλήξεις. Διεργαστείτε την ολοκλήρωση της ομάδας 2 με 3 συναντήσεις πριν την τελευταία! Αναδείξτε όσα μπορούν να αποτελέσουν γνώση από αυτή την εμπειρία, τα θετικά στοιχεία και όσα μπορεί ο καθένας να βελτιώσει στην επόμενη συνεργασία του.

Team Building Overview
Ο σχηματισμός και η ολοκλήρωση των εργασιών μιας ομάδας είναι παρόμοιες διαδικασίες. Έχει μεγάλη σημασία να κλείσει πραγματικά το παρελθόν και να ανοίξει ένας νέος κύκλος, χωρίς να κουβαλά ο καθένας αρνητικές συναισθηματικές αποσεκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε φορά που αλλάζει έστω και ένα μέλος της ομάδας, ενεργοποιούνται τα στάδια ολοκλήρωσης και σχηματισμού, με όλα τα επακόλουθα. Κάθε αλλαγή, έστω και φαινομενικά μικρή, προκαλεί αλλαγές στο σύστημα και χρειάζεται ειδικούς χειρισμούς. Μην περιμένετε την ίδια ομάδα μετά τις αλλαγές, χρειάζεται ένα νέο σημείο ισορροπίας.

Τα οφέλη του Executive Coaching στις επιχειρήσεις!

H προσφορά του Coaching στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την εξέλιξη και βελτίωση της απόδοσης των στελεχών, είναι ανεκτίμητη. Χρειάζεται όμως, να αποσαφηνίσουμε τις βασικές αρχές που το χαρακτηρίζουν. Συχνά, συγχέεται με την εκπαίδευση, την παρακίνηση και το Mentoring. Όλα αυτά είναι χρήσιμα για κάθε περίπτωση, ωστόσο διαφέρουν κατά πολύ από το Coaching το οποίο κατέχει τη δική του θέση μέσα στο εταιρικό σύστημα.

Executive-Coaching2Εκπαίδευση & Coaching

Η εκπαίδευση, είτε παραδοσιακά είτε βιωματικά, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων. Η διαδικασία πραγματοποιείται με επίκεντρο έναν εισηγητή ο οποίος ήδη κατέχει τη γνώση και προσπαθεί να την μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους. Το Coaching δεν είναι εκπαίδευση, δεν προσφέρει γνώσεις αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων με τις οποίες τα στελέχη θα μάθουν να μαθαίνουν ώστε εν συνεχεία να αποκτούν γνώσεις τόσο από την εκπαίδευση όσο κι από την εμπειρία τους.

Παρακίνηση & Coaching.

Η παρακίνηση, η κινητοποίηση και διευκόλυνση της επικοινωνίας σε μια ομάδα εργασίας και διοίκησης είναι μέρος του Coaching. Ωστόσο ο Coach δεν είναι ένας απλός facilitator, Motivator ή Meeting Supervisor. Αυτά τα παρέχει ως μέρος της συνολικής του υπηρεσίας. To Coaching δεν εστιάζει μονοσήμαντα στην επικοινωνία αλλά την χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να εφαρμόσει μοντέλα, μεθόδους και τεχνικές που θα ενδυναμώσουν και θα κινητοποιήσουν ατομικά και ομαδικά τα στελέχη.

Mentoring & Coaching.

Εδώ οι διαφορές αγγίζουν βασικές αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας. Το Coaching δεν είναι καθοδήγηση. Ο Coach δεν είναι ο έμπειρος γνώστης ενός αντικειμένου που θα μεταδώσει την εμπειρία του. Σε μια ομάδα πωλητών o Coach δεν είναι ο έμπειρος πωλητής. Σπάνια οι Coaches ασχολούνται με το αντικείμενο των εργασιών της εταιρίας ή γνωρίζουν κάτι γι αυτό.

Πώς εργαζόμαστε στο Executive Coaching;

Το Executive Coaching είναι μια εμπειρία ανάπτυξης γνωστικών και ψυχοσυναισθηματικών δεξιοτήτων που παρέχεται σε συνεδρίες από ειδικούς. Πραγματοποιείται είτε ατομικά είτε ομαδικά, ανάλογα με το αίτημα που διατυπώνεται. Άλλοτε καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και άλλοτε υπάρχει απλώς η επιθυμία για αυτοβελτίωση, αυτογνωσία, αύξηση και διατήρηση της αποτελεσματικότητας. Στο Coaching δεν δίνουμε συμβουλές, δεν καθοδηγούμε και δεν μεταφέρουμε γνώσεις από έτοιμες συνταγές επιτυχίας.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι coachees διαμορφώνουν μια νέα σχέση με τον εαυτό τους, την εταιρία και τους πελάτες τους, απελευθερώνουν δυνατότητες και ταλέντα με θετική δυναμική, τα οποία τους επιτρέπουν όχι απλώς να επιβιώσουν αλλά και να αναπτυχθούν με επιτυχία σε πολύπλοκα περιβάλλοντα όπως το εταιρικό. Το Coaching επομένως, δεν λειτουργεί με την «αρχή της επιτυχίας» αλλά με την «αρχή του επιτεύγματος».

Ενδεικτικά, εργαζόμαστε σε άξονες όπως:

Ανάπτυξη Αυτογνωσίας & Συναισθηματικής Υπευθυνότητας.
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επεξεργασίας Πληροφοριών.
Λήψη Αποφάσεων & Διαχείριση Κρίσεων.
Απόκτηση σταθερών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
Ικανότητα Στοχοθεσίας και Προσαρμοστικότητας.
Αντιμετώπιση στρεσογόνων, αντιπαραγωγικών σκέψεων.
Ανάπτυξη θετικής δυναμικής & Συλλογικής Συνείδησης.
Βελτίωση και διατήρηση υψηλής λειτουργικότητας και απόδοσης.
Όπως γίνεται εμφανές, πρόκειται για μια ποιοτική και όχι ποσοτικοποιημένη παρέμβαση. Σε αυτή τη βάση, τα αποτελέσματα του Coaching δεν είναι στατιστικώς μετρήσιμα αλλά γίνονται αντιληπτά μέσα από την ίδια την εμπειρία των εμπλεκόμενων. Η αξιολόγηση της συνεργασίας πραγματοποιείται σε τρεις άξονες, με κοινές συνεδρίες της φυσικής διοίκησης, των coachees και του Coach, καθώς και με τα προβλεπόμενα follow-up.
Δείτε εδώ τις υπηρεσιές μας για το Business coaching.

Πιστοποιήσεις:

EMCC mesaio

Accredited Diploma CT

http://www.athenscoaching.gr/index.php/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-coaching

Θετική Ψυχολογία & Coaching: Συναισθήματα που διαμορφώνουν συνθήκες ανάπτυξης & επιτυχίας.

Η Carol Kauffman (2006), βασισμένη σε πειραματικές έρευνες για τα συναισθήματα, υποστήριξε ότι η Θετική Ψυχολογία είναι η καρδιά του Coaching. H θετική ψυχολογία αποτελεί μία από τις πηγές γνώσης και νοήματος του Coaching και αναδεικνύει πόσα επιτεύγματα μπορούν να προκύψουν από την ενίσχυση των θετικών μας συναισθημάτων. Η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε πολύπλοκα περιβάλλοντα όπως το επιχειρησιακό, απαιτεί την καλλιέργεια θετικής ενέργειας. Τι σημαίνει όμως αυτό και πώς καταλήξαμε σε μια τέτοια άποψη;

Positive-PsychologyΗ Ψυχολογία δεν διακρίνεται σε αρνητική και θετική, ούτε και τα συναισθήματά μας. Κάθε ψυχοσυναισθηματική και γνωστική μας εμπειρία έχει το νόημά της, τις αιτίες, τα οφέλη και τις συνέπειές της. Θα ήταν γραφικό ως επικίνδυνο να αξιολογούμε με μανιχαϊστικό τρόπο τα συναισθήματά μας, κάτι που ωστόσο κάνουν επανειλημμένως όσοι υποστηρίζουν ότι το coaching είναι απλώς μια «δοκιμασμένη τεχνική επιτυχίας» και αρκεί «να πιστέψουμε στον εαυτό μας». Με τον όρο «Positive Psychology» περιγράφεται ένα κίνημα έρευνας και εφαρμογής στις Νευρο-επιστήμες και την Ψυχολογία, που μελετά αυτό που ορίζει ως «Θετικά συναισθήματα», τις δεξιότητες που αναπτύσσει ο άνθρωπος που βιώνει αυτά τα συναισθήματα και τα επιτεύγματα που προκύπτουν από αυτές τις δεξιότητες. Μέχρι τα μέσα 20ού αιώνα, είχε δοθεί έμφαση στον εντοπισμό των ελλειμμάτων του ανθρώπου (άρα και της όποιας συμπτωματολογίας) με σκοπό να αντιμετωπιστούν. Η διερεύνηση των αρνητικών συναισθημάτων όπως το άγχος, το στρες και ο φόβος είχε σχεδόν κυριαρχήσει. Σε αυτή τη στροφή του ενδιαφέροντος διαμορφώθηκαν χώροι όπως η Ανθρωπιστική Ψυχολογία και η Θετική Ψυχολογία αργότερα, που έδιναν στην ανθρώπινη ύπαρξη το δικαίωμα στην προοπτική, στην ελεύθερη επιλογή ανάπτυξης με στόχους που έχουν θετική χροιά. Κυρίαρχοι στόχοι ήταν αρχικά η αυτογνωσία, η αυτονομία και η αυτενέργεια.

Αυτή η σύντομη και σχηματική απεικόνιση της αλλαγής της εστίασης στην έρευνα, είναι απαραίτητη για να μιλήσουμε με σοβαρότητα για το Coaching. Ας συγκρατήσουμε ωστόσο, ότι δεν αξιολογούμε και δεν επιλέγουμε τα συναισθήματά μας, αλλά αναδεικνύουμε πού μας βοηθούν και πώς επηρεάζουν την αποδοτικότητά μας. Κάθε προσέγγιση, η «αρνητική» ή η «θετική» είναι χρήσιμη. Με αυτή την ισορροπία λοιπόν, ας δούμε πώς μας βοηθά το Coaching να επιτύχουμε σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Τόσο ο φόβος όσο και η χαρά ή ο ενθουσιασμός, φαίνεται να αυξάνουν τις σωματικές και ψυχολογικές μας ικανότητες, εφόσον βιώνονται με την κατάλληλη ένταση και χρονική διάρκεια ώστε να μας βοηθούν να λύνουμε προβλήματα χωρίς να δημιουργούμε καινούρια. Καθοριστικός παράγοντας στην απάντηση «ποιο είναι τελικά αυτό που χρειαζόμαστε, ο φόβος ή ο ενθουσιασμός;» είναι το πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, τους πυροδότες, τις απαντήσεις μας σε αυτούς, καθώς και τους στόχους και τις δραστηριότητες που καλούμαστε να επιτύχουμε. Όπως αναδεικνύεται από την ανασκόπηση της Kauffman, τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα συμβάλλουν στην επιβίωση και ανάπτυξή μας σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. Ο φόβος και το στρες θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς άμεσης απάντησης, που θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε σε καταστάσεις κινδύνου αντιδρώντας ωστόσο μονοσήμαντα και με μόνο σκοπό την άμεση επιβίωση. Άρα χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Από την άλλη, τα χαμηλά επίπεδα άγχους και στρες (προσοχή όχι τα μηδενικά!), η ικανοποίηση και ο ενθουσιασμός, απελευθερώνουν τόσο τις ανώτερες διανοητικές μας λειτουργίες όσο και τις πηγές ενέργειας που χρειαζόμαστε, επιτρέποντάς μας να αναπτύξουμε δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή μας εξέλιξη σε πολύπλοκα συστήματα, όπως είναι ο σύγχρονος δυτικός κόσμος (Rush: 1999). Έτσι, εν απουσία φυσικού και φαντασιακού κινδύνου και απειλής, το Coaching απελευθερώνει και ταυτόχρονα μας βοηθά να καλλιεργήσουμε δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στα θετικά συναισθήματα. Τέτοιου είδους εφαρμογές είναι ενδεικτικά:

Διαμόρφωση οράματος άρα και απόδοσης θετικού νοήματος.
Ο σχεδιασμός ενός πλάνου είναι μια σύνθετη διαδικασία που πρέπει να γίνει βιώνοντας θετικά συναισθήματα και απαιτεί φαντασία και δημιουργικότητα. Θετική αφετηρία θα οδηγήσει σε θετικό πλάνο, μια συστολική στάση απογοήτευσης θα γεννήσει ένα πλάνο περιορισμένων δυνατοτήτων.

Μακρόπνοη στοχοθεσία.
Ο Coaching στόχος είναι μόνο ο θετικά διατυπωμένος στόχος που προκύπτει από μια θετική αυτοεικόνα και απαντά στο επιθυμητό μας μέλλον με βάση το όραμα που διαμορφώνεται. Δεν είναι μια λύση ανάγκης για να ξεφύγουμε από μια αρνητική κατάσταση αλλά μια ελεύθερη επιλογή για το πού θέλουμε να πάμε.

Ο συνυπολογισμός πολλαπλών παραγόντων και ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
Έμφαση δίδεται στον εντοπισμό, την ανάδειξη και περαιτέρω ενδυνάμωση των θετικών χαρακτηριστικών και των πηγών ενέργειας και πόρων για την επίλυση προβλημάτων. Έτσι, το αρχικό πρόβλημα μετατρέπεται σταδιακά σε επιθυμητός στόχος (άρα και λύση). Η απόκτηση στρατηγικών συμπεριφορών αφορά τη διαδικασία της μάθησης, «μαθαίνω από την εμπειρία» με θετικό προσανατολισμό. Δηλαδή, στοχάζομαι πάνω σε αυτή, εντοπίζω μεθοδικά τα θετικά στοιχεία και τι μπορώ να μάθω, πού αλλού μπορώ να συμπεριφερθώ και να σκεφτώ με παρόμοιο τρόπο για να έχω αποτελέσματα.

Ομοίως μέσα από το Executive Team Coaching, τα θετικά συναισθήματα που βιώνονται στην ομάδα, όπως το αίσθημα αποδοχής, χαράς και αναγνώρισης, το αίσθημα του ανήκειν, διατηρούν το στρες στα απαιτούμενα χαμηλά επίπεδα, αποβάλλουν από τα άτομα το φόβο και απελευθερώνουν τις δυνατότητές τους. Αυτό σημαίνει βελτίωση των σχέσεων άρα και βελτίωση της απόδοσης. Το θετικό coaching προάγει τη δημιουργικότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ομάδας διαχρονικά. Αντίθετα η καταναγκαστική αναζήτηση των ελλειμμάτων και των αρνητικών χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου, λειτουργεί ελεγκτικά καταδικάζοντας την ομάδα στον φόβο απόρριψης, που είναι πολύ χρήσιμος για την επιβίωση αλλά ελάχιστα επιτρέπει να γίνουν σε πολύπλοκα πλαίσια ανάπτυξης και επίτευξης στόχων.

Πραγματοποιώντας ένα λογοπαίγνιο, αν η μέχρι τώρα κλινική πρακτική της ψυχολογίας αναζητούσε διαγνώσεις δυσλειτουργιών και ελλειμμάτων, η θετική ψυχολογία διαγιγνώσκει δυνάμεις και δεξιότητες. Η Θετική προσέγγιση δεν προσπαθεί μειώσει το άγχος αλλά να αυξήσει τις εμπειρίες θετικών συναισθημάτων και τα ταλέντα των ανθρώπων. Αυτή η θέση δεν έχει απόλυτη εφαρμογή, ωστόσο περιγράφει μέσα από την υπερβολή, το νέο προσανατολισμό. Υπάρχουν στην αγορά εργαλεία, τεστ και ερωτηματολόγια τα οποία βοηθούν τον Coach να εντοπίσει και να αναδείξει τα θετικά στοιχεία στο άτομο ή την ομάδα με την οποία εργάζεται. Ελάχιστα είναι τυποποιημένα, έγκυρα και αξιόπιστα σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου τους. Πάρα πολλά διανέμονται και μέσω διαδικτύου. Όποιο και να επιλέξετε ωστόσο, σημασία κατά τη γνώμη μου έχει να ενστερνιστεί κανείς αυτόν τον προσανατολισμό και να τον ενσωματώσει στην καθημερινή του πρακτική.

Η θετική Ψυχολογία έχει συνδεθεί με το Coaching στην αναζήτηση της ευτυχίας. Η ευτυχία είναι ένας τόσο πολιτισμικά όσο και υποκειμενικά προσδιορισμένος στόχος για να αποπειραθούν γενικεύσεις. Γι αυτό και το Coaching δεν ορίζει έναν συγκεκριμένο τύπο ευτυχίας και επιτυχίας, αλλά σέβεται τις επιλογές και επιθυμίες των ανθρώπων. Ο καθένας αποφασίζει ελεύθερα το πώς θέλει να δει τον εαυτό του. Το Coaching που επηρεάζεται από την Θετική Ψυχολογία, ακολουθεί κατευθύνσεις, δηλαδή άξονες στους οποίους μπορεί να υφανθεί η ευτυχία. Αυτοί έχουν προκύψει ερευνητικά. Αναφέρω ενδεικτικά από το άρθρο της Kauffman, το έργο του Seligman που ορίζει τρία μονοπάτια προς την ευτυχία: 1) Μέσα από την αύξηση των θετικών συναισθημάτων 2) Μέσα από τη σύνδεση – επαφή μας με εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες [αυτογνωσία και σχέσεις] και (3) Μέσω της απόκτησης προσωπικού νοήματος. Βλέπουμε δηλαδή ότι συνδυάζεται η εμπειρία θετικών συναισθημάτων, με την ενεργοποίησή μας στις ανθρώπινες σχέσεις, είτε με τον εαυτό είτε με τους άλλους, και βέβαια με υπαρξιακού τύπου απόδοσης νοήματος, οράματος και σκοπού. Αυτές τις αρχές μπορεί να ακολουθήσει και το Coaching, ώστε να συμβάλλει στην πρωτοβουλία των ανθρώπων για ενδυνάμωση και αυτοβελτίωση. Χρειάζεται χρόνος και μεθοδικότητα, δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές και εύκολα βήματα προς μια αόριστη επιτυχία.

Έτσι, οικοδομείται σταθερά και σταδιακά, η πίστη σε έναν ατομικό ή συλλογικό εαυτό που ορίζει τη ζωή του ικανοποιητικά, βιώνει αίσθημα θετικής ανατροφοδότησης, διαμορφώνοντας θετική αυτοεικόνα, δηλαδή εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες προοπτικής, κινητοποίησης, ελπίδας και ισορροπημένης αυτοπεποίθησης.

Επομένως, ξεκαθαρίζουμε ότι το Coaching λειτουργεί με την «αρχή του επιτεύγματος» που βασίζεται στην εμπειρία θετικών συναισθημάτων, την ενθάρρυνση, την ελεύθερη επιλογή και τη δημιουργικότητα. Όχι με την αρχή της επιτυχίας. Αν ταυτιστεί το πεδίο αυτό με μοντέλα εγγυημένης επιτυχίας, τότε πιστεύουμε σε ανθρώπους έρμαια της εμμονικής ανάγκης για διάκριση, ενός lifestyle που έκανε τον κύκλο του καταστροφικά στην χώρα μας, και μιας κατάστασης στην οποία ελλοχεύει η ματαίωση. Όλα αυτά αντιβαίνουν στην Ηθική και Δεοντολογία του κλάδου.

Αναφορές

Kauffman Carol (2006). Positive Psychology: The Science at the Heart of Coaching. In Stober D. & Grant A. (2006). Evidence Based Coaching Handbook, Putting Best Practices to Work for your Clients. John Wiley & Sons UK

Rush J., (1999). Stress and Emotional Health, Applications of Clinical Anthropology. Praeger, USA.

Πώς εφαρμόζεται το Life Coaching σε διαπροσωπικές συνεδρίες;

Το Life Coaching δεν ήρθε για να δώσει έτοιμες συνταγές, ούτε για να αντικαταστήσει την ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική. Ήρθε για να πάρει τη δική του θέση στο χώρο της υποστήριξης των ατόμων και των ομάδων, και να συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας και της Προσωπικής Ανάπτυξης. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να αγκαλιάσει τα πάντα και έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στην ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή.

lifecoaching4Αποτελεί μια συστηματική διαδικασία και αυτό σημαίνει ότι δε γίνεται τυχαία. Αντίθετα έχει υποθέσεις, στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ο Coach έχει στη διάθεση του έναν «οδηγό» για τις συνεδρίες του, τον οποίο μπορεί να προσαρμόσει στη δική του προσωπικότητα, τις γνώσεις και τις ικανότητες του. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει μοντέλα οργάνωσης των συνεδριών, αρχές και μεθόδους του Life Coaching τα οποία ακολουθούνται μέσα στη συνεδρία. Μέσα από διάφορες τεχνικές κινητοποίησης και στοχοθέτησης διαμορφώνονται εκείνες οι συνθήκες που ο πελάτης από μόνος του, θα ενεργοποιηθεί ώστε να πετύχει στόχους που ο ίδιος ορίζει. Και η κινητοποίηση αυτή του πελάτη είναι πολύ σημαντική διότι το Coaching δεν είναι καθοδήγηση. Δε δίνει συμβουλές και οδηγίες. Ο πελάτης κατευθύνει τον εαυτό του, όχι ο coach.

Ποιοι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από μια coaching συνεργασία;

Το Coaching απευθύνεται στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε υγιείς ψυχικά ανθρώπους, χωρίς ενεργό ψυχοπαθολογία. Δεν έρχεται να δώσει λύσεις και παρεμβάσεις σε αιτήματα που αφορούν ψυχικό πόνο ή κάποιο σύμπτωμα. Οι πελάτες εκείνοι που μπορούν να ξεκινήσουν μια συνεδρία coaching και να ωφεληθούν από αυτή είναι άνθρωποι που βιώνουν ένα πρόβλημα ή αδιέξοδο στη ζωή τους, αισθάνονται ότι είναι στάσιμοι και αδυνατούν να κινητοποιήσουν τον εαυτό τους προς μια λύση. Επομένως βρίσκονται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών σε διάφορους τομείς της ζωής τους, όπως οι προσωπικές σχέσεις, η εργασία, η εγκατάσταση κ.α.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας Coaching συνεργασίας;

Η συνεδρία (session) είναι η καρδιά του life coaching. Για τον coach, το περιβάλλον της συνεδρίας είναι το εργαστήριο που εφαρμόζει όλες τις γνώσεις και τις τεχνικές που θα βοηθήσουν τον πελάτη. Για τον coachee είναι το ασφαλές περιβάλλον αλληλεπίδρασης, στο οποίο μπορεί να επεξεργαστεί τις επιθυμίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες του. Μέσα σε κλίμα αποδοχής ενθαρρύνεται η συναισθηματική έκφραση, η αυτοβελτίωση και η αυτενέργεια και για το λόγο αυτό το Life Coaching είναι relation – based. Βασίζεται δηλαδή στη σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας που δημιουργείται ανάμεσα στον coach και τον coachee, η οποία αρχίζει κιόλας να χτίζεται από την πρώτη επαφή με τον πελάτη, ακόμα και αν αυτή είναι τηλεφωνική. Ο Coach δεν πιέζει, δεν παρεμβαίνει, δεν κρίνει τις αποφάσεις, τους στόχους και τις επιλογές του πελάτη, ακόμα και αν δεν συμφωνεί μαζί του. Πάντα οφείλει να δείχνει ευαισθησία και κατανόηση σε θέματα φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων, αναπηρίας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων. Η σχέση ανάμεσα στον Coach και τον Coachee πρέπει να είναι ισότιμη ώστε και τα δύο μέρη να νιώθουν άνετα και να μπορούν να συνεργαστούν.

Το Coaching είναι μια διαδικασία συνολικής στοχοθέτησης και επίτευξης στόχων. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών βοηθάμε τον πελάτη να προσδιορίσει τους στόχους που πραγματικά επιθυμεί, μέσα από τον οραματισμό που μέλλοντος που ονειρεύεται για τον εαυτό του. Με διευκολυντικές ερωτήσεις και ανατροφοδότηση ενθαρρύνουμε την αφήγηση του ώστε να μας δώσει έναν όσο το δυνατό πιο ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τις πραγματικές του επιθυμίες και τις αξίες και δε θα έχει επιβληθεί από άλλους. Αν ένας πελάτης δεν είναι έτοιμος να διαμορφώσει θετικούς στόχους, πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να ενισχύσουμε την θετική του αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση του.

Ολοκληρώνοντας τον προσδιορισμό των στόχων, διερευνούμε την παρούσα κατάσταση του πελάτη, δηλαδή την κατάσταση που βιώνει τους τελευταίους μήνες και την εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Εστιάζουμε στα θετικά του στοιχεία και σε αυτά που θα τον βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων. Παράλληλα ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε την δημιουργική του σκέψη, ώστε να διερευνήσει τον τρόπο και να στοχαστεί τα βήματα, με τα οποία θα φτάσει στον τελικό του σκοπό και σε ένα επόμενο στάδιο διαμορφώνουμε το χρονοδιάγραμμα επίτευξης των βημάτων αυτών. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον πελάτη να δεσμευτεί στον εαυτό του και σε όσα επιθυμεί. Αυτό φυσικά γίνεται με θετικό τρόπο, χωρίς να γινόμαστε ελεγκτικοί.

Γενικότερα, με το Life Coaching, πηγαίνουμε από το σημείο A (το παρόν) στο σημείο Β (το επιθυμητό μέλλον), αφαιρώντας τα εμπόδια και τις παρεμβολές χωρίς να δημιουργούμε νέα προβλήματα. Το life coaching αποτελεί μια εξατομικευμένη υπηρεσία που αναδεικνύει τον εαυτό και προσαρμόζεται στον τρόπο συμπεριφοράς και αντίληψης των πραγμάτων του coachee.

Ιωάννα Κούρια, Ψυχολόγος – Life Coach.

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της Βιωματικής Εκπαίδευσης στο Coaching
2nd Οκτωβρίου
Τα τελευταία χρόνια αρκετά νέα, μικρότερα ή μεγαλύτερα προγράμματα εκπαίδευσης στο Coaching έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ωστόσο ουσιαστική Βιωματική Εκπαίδευση προσφέρει μόνον η Athens Coaching Academy. Το Coaching είτε ως εκπαίδευση είτε ως υπηρεσία, είναι μια βιωματική εμπειρία. Χρειαζόμαστε μια άλλου τύπου εκπαίδευση που να μας καλλιεργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις. Τι είναι η Βιωματική Εκπαίδευση, ποιοι μπορούν να την προσφέρουν και ποια τα πλεονεκτήματά της;

aristotelis coaching

Τι είναι η Βιωματική Εκπαίδευση;

Η βιωματική διαδικασία αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που ξεπερνά τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Η επιμόρφωση επιτυγχάνεται μέσα από μελετημένες βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και αναπαραστάσεις. Οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τον ρόλο και την άσκηση και στη συνέχεια στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους με ειδική καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή τους. Έτσι, η γνώση αναδύεται από μέσα μας και κατακτάται εις βάθος. Με τη βιωματική εμπειρία οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που αποτελούν τη βάση για ένα ταξίδι αυτοπαρατήρησης και αυτοβελτίωσης.

Η Βιωματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι ρόλων σε συνθήκες εικονικής συνεδρίας, αυτό είναι Mentoring. Η βιωματική εκπαίδευση είναι μια συνεχιζόμενη ψυχοσυναισθηματική διαδικασία που οργανώνεται συντεταγμένα σε ασκήσεις, αναπαραστάσεις και παιχνίδια ρόλων που ενεργοποιούν τις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου μας. Αποτελείται από δύο μέρη, την ίδια την άσκηση και τη συζήτηση πάνω σε αυτή. Ο αναστοχασμός πάνω στην εμπειρία αυτή είναι που ολοκληρώνει την εκπαιδευτική πράξη και οδηγεί στην κατανόηση και την επίγνωση.

Γιατί είναι σημαντική η βιωματική εκπαίδευση στο Coaching;

Το Coaching είναι μια μέθοδος που συμβαίνει εσωτερικά, αρχικά στον εκπαιδευόμενο Coach και αργότερα στον πελάτη του. Είναι ένα προσωπικό ταξίδι αυτοβελτίωσης, αυτογνωσίας και ανάπτυξης. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι η ίδια η ανθρώπινη επικοινωνία στα πλαίσια των αρχών, της φιλοσοφίας και των τεχνικών που εφαρμόζουμε. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι χρειαζόμαστε πρώτον, την ενεργοποίηση τέτοιων συμπεριφορών και δεύτερον, προχωρημένες δεξιότητες που θα ενισχύσουν την εξέλιξή μας.

Η βιωματική εκπαίδευση είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει αυτή την εμπειρία. Οι ομιλίες, οι παρουσιάσεις και η αυστηρά κατευθυντική διδασκαλία, ανήκουν στη μεθοδολογία προηγούμενων γενεών που έχουν πια ξεπεραστεί διότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία και δεν περιλαμβάνουν τα τελευταία πορίσματα από την ακαδημαϊκή έρευνα.

Τα πλεονεκτήματα και οφέλη της βιωματικής μεθοδολογίας.

Εκ των πραγμάτων, γίνεται σαφές ότι η βιωματική εμπειρία είναι ο δρόμος για μια υψηλού επιπέδου επίγνωση των τεχνικών και αρχών του Life & Executive Coaching με άμεση και ταυτόχρονη εφαρμογή τους. Ιδιαίτερα, όταν αυτή η εμπειρία είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενός έτους, όπως στο κέντρο μας, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται. Συγκεκριμένα, κερδίζουμε:

Βιώνουμε οι ίδιοι το coaching ως εμπειρία αλλαγής και ανάπτυξης προτού το προσφέρουμε ως επαγγελματίες.
Αποκτούμε προχωρημένες δεξιότητες επικοινωνίας που είναι άκρως απαραίτητες σε μια συνεδρία.
Αυξάνουμε την αυτογνωσία μας και βελτιωνόμαστε ως προσωπικότητες.
Αυξάνουμε τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη μας.
Αναπτύσσουμε στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων.
Διαχειριζόμαστε το επαγγελματικό στρες σε πραγματικό χρόνο.
Ξεκινάμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το έργο μας.
Θέτουμε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή μας.
Ποιοι μπορούν να προσφέρουν βιωματική εκπαίδευση;

Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο αφορά εν γένει ποιος γίνεται εκπαιδευτής και επόπτης Coach. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται εκπαιδευτές και διευθυντές προγράμματος χωρίς ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Τα σεμινάρια που προσφέρονται μας μαθαίνουν το Coaching με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, δεν μας κάνουν εκπαιδευτές. Ιδιαίτερα, όταν χρειαζόμαστε μια βιωματική εμπειρία, οι απαιτήσεις αυξανονται. Βιωματική εκπαίδευση με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, καθώς και εν γένει εκπαίδευση στο Coaching μπορούν και είναι σε θέση να προσφέρουν μόνο ειδικοί Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Επιστήμονες, που πέρα από την προαπαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία στο Coaching, έχουν εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία και στις βιωματικές ασκήσεις ομάδων. Επίσης, ειδικοί της Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στο αντικείμενο και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Στην Athens Coaching Academy εργαζόμαστε με τις αρχές αυτές που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας, τόσο στα προγράμματα εκπαίδευσης όσο και στη μετέπειτα υποστήριξη και εποπτεία των νέων Coaches.

Πετράς Χαράλαμπος, Επιστημονικός Διευθυντής.

Γνωρίστε το Coaching και κάντε τη σωστή επιλογή!

Το Coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης & υποστήριξης ατόμων και ομάδων. Προέρχεται από τη συνένωση της Ψυχοθεραπείας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχολογίας, των Κοινωνικών Επιστημών και της Φιλοσοφίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι βοηθά τους ανθρώπους να ορίσουν ξεκάθαρους στόχους, να οραματιστούν το μέλλον τους, τους οδηγεί στην αυτογνωσία και την επιτυχία!

business-coachingΟ Coach βοηθά τον πελάτη ή την ομάδα με την οποία εργάζεται να βελτιώσει δεξιότητες στην επικοινωνία, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να ορίσει στόχους με θετικό προσανατολισμό και να τους επιτύχει. Η βασική διάκριση αφορά τους κλάδους του Life Coaching και του Business Coaching. Το Life Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς ψυχικά προβλήματα και παρέχεται σε ατομικές συνεδρίες ή ομάδες αυτογνωσίας στο γραφείο του Coach. Το Business Coaching αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων, πελάτης εδώ είναι η εταιρία και ο Coach αναλαμβάνει το Coaching στελεχών, ομάδων εργασίας, διοικητικού συμβουλίου ή την εκπαίδευση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι νέοι Coaches στην Ελλάδα απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε Ινστιτούτα αδυνατίσματος, σε Ιατρεία Πλαστικής Χειρουργικής, γραφεία Διατροφολόγων ή ανοίγουν δικές τους επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης και Coaching. Ένας τεράστιος αριθμός ωστόσο, βιώνει την εμπειρία της εκπαίδευσης στο Life & Business Coaching ως μια εμπειρία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας, χρησιμοποιώντας τις ανεκτίμητες δεξιότητες που αποκτά, στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Επιλέξτε με προσοχή τον εκπαιδευτή σας, φροντίστε να είναι ειδικός επιστήμων, εξειδικευμένος στη μέθοδο αυτή και με εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Κι αυτό διότι η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο είναι καθοριστικής σημασίας. Πέρα από τις γνώσεις και τεχνικές, χρειαζόμαστε το αίσθημα εμπιστοσύνης, δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοπαρατήρησης, δηλαδή μια βαθύτερη αυθεντική σχέση που μόνον ένας ειδικός μπορεί να σας προσφέρει. Coaches μπορούμε να γίνουμε όλοι αρκεί να το πιστέψουμε, ο εκπαιδευτής μας όμως πρέπει αν προερχεται από τον χώρο των επιστημών.

Χαράλαμπος Πετράς
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Coaching Academy.

Γνωρίστε το Coaching και κάντε τη σωστή επιλογή!

Το Coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης & υποστήριξης ατόμων και ομάδων. Προέρχεται από τη συνένωση της Ψυχοθεραπείας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχολογίας, των Κοινωνικών Επιστημών και της Φιλοσοφίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι βοηθά τους ανθρώπους να ορίσουν ξεκάθαρους στόχους, να οραματιστούν το μέλλον τους, τους οδηγεί στην αυτογνωσία και την επιτυχία!

business-coachingΟ Coach βοηθά τον πελάτη ή την ομάδα με την οποία εργάζεται να βελτιώσει δεξιότητες στην επικοινωνία, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να ορίσει στόχους με θετικό προσανατολισμό και να τους επιτύχει. Η βασική διάκριση αφορά τους κλάδους του Life Coaching και του Business Coaching. Το Life Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς ψυχικά προβλήματα και παρέχεται σε ατομικές συνεδρίες ή ομάδες αυτογνωσίας στο γραφείο του Coach. Το Business Coaching αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων, πελάτης εδώ είναι η εταιρία και ο Coach αναλαμβάνει το Coaching στελεχών, ομάδων εργασίας, διοικητικού συμβουλίου ή την εκπαίδευση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι νέοι Coaches στην Ελλάδα απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε Ινστιτούτα αδυνατίσματος, σε Ιατρεία Πλαστικής Χειρουργικής, γραφεία Διατροφολόγων ή ανοίγουν δικές τους επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης και Coaching. Ένας τεράστιος αριθμός ωστόσο, βιώνει την εμπειρία της εκπαίδευσης στο Life & Business Coaching ως μια εμπειρία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας, χρησιμοποιώντας τις ανεκτίμητες δεξιότητες που αποκτά, στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Επιλέξτε με προσοχή τον εκπαιδευτή σας, φροντίστε να είναι ειδικός επιστήμων, εξειδικευμένος στη μέθοδο αυτή και με εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Κι αυτό διότι η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο είναι καθοριστικής σημασίας. Πέρα από τις γνώσεις και τεχνικές, χρειαζόμαστε το αίσθημα εμπιστοσύνης, δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοπαρατήρησης, δηλαδή μια βαθύτερη αυθεντική σχέση που μόνον ένας ειδικός μπορεί να σας προσφέρει. Coaches μπορούμε να γίνουμε όλοι αρκεί να το πιστέψουμε, ο εκπαιδευτής μας όμως πρέπει αν προερχεται από τον χώρο των επιστημών.

Χαράλαμπος Πετράς
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Coaching Academy.

Σύγχρονες αντιλήψεις για τη Νοημοσύνη: Δυνατότητες Βελτίωσης & Ανάπτυξης

Στην κοινωνία μας, γονείς και παιδιά μιλούν για τα επίπεδα νοημοσύνης και την ευφυΐα, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ένα χάρισμα, περιορίζοντας τη συζήτηση αποκλειστικά γύρω από την «εξυπνάδα». Ωστόσο για την επιστήμη, η νοημοσύνη δεν είναι καθόλου μια μονοσήμαντη και εύκολα μετρήσιμη συμπεριφορά. Είναι η νοημοσύνη μια μονοσήμαντη ικανότητα ή συνδυασμός δεξιοτήτων; Αφορά έναν συνολικό τρόπο συμπεριφοράς; Αυξάνεται με την ανάπτυξη του ατόμου ή μειώνεται; Υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης; Και βέβαια, μπορεί η νοημοσύνη ενός ανθρώπου να βελτιωθεί;

brainΗ νοημοσύνη δεν είναι μια απλή δεξιότητα που οφείλεται αποκλειστικά σε γονιδιακούς παράγοντες, αντίθετα αποτελεί μια πολύπλοκη, ολιστική διεργασία που αναπτύσσεται σε σχέση με περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Η διάκριση σε συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη είναι περισσότερο μια διάκριση περιεχομένου και όχι της ίδιας της διεργασίας, της ίδιας δηλαδή της αλληλεπίδρασης του οργανισμού μας, της ψυχολογίας μας και του περιβάλλοντος. Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά κυρίως την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του, να τα ερμηνεύει και έτσι ως έναν βαθμό να τα βιώνει με έναν αυθεντικό τρόπο. Ταυτόχρονα όμως αφορά και την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων γύρω του (ενσυναίσθηση), τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και να ανταποκρίνεται σε αυτά.

Ομοίως η κοινωνική νοημοσύνη προκύπτει ως η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη θέση και τους ρόλους του σε πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, καθώς και τους ρόλους των άλλων. Με άλλα λόγια να αποκτά συνείδηση των προσδοκιών και των κανόνων που προκύπτουν από τα σχήματα και την οργάνωση των επικοινωνιών στα διάφορα κοινωνικά συμφραζόμενα στα οποία καλούμαστε να κοινωνικοποιηθούμε. Ως ευφυής χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που είναι εστιασμένη σε στόχους και εμφανίζει υψηλά επίπεδα προσαρμοστικότητας. Σύμφωνα με την Sternberg’s Triarchic Theory, (Papalia, D., Camp C., Feldman R.D. 2006) η νοημοσύνη μας διαμορφώνεται από τρεις καθοριστικούς παράγοντες:

Τις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών (information-processing skills): που αφορoύν τη λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον, την απόκτηση και την ανάκληση γνώσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών, την αυτογνωσία και την αυτορύθμιση (που στην ψυχοδυναμική ορολογία περιγράφεται ως «παρατηρησιακό εγώ», δηλαδή της ικανότητας του ατόμου να εντοπίζει και να κατανοεί εις βάθος τα προβλήματά του).
Την Εμπειρία (Experience): που αφορά την απόκτηση σχετικά σταθερών συμπεριφορών επίλυσης προβλημάτων που βοηθούν τα άτομα να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες που προκύπτουν.
Το Πλαίσιο / περιβάλλον (context): που αφορά την ικανότητα προσαρμογής του ατόμου σε διαρκώς μεταβαλλόμενα και ρευστά πλαίσια εντός των οποίων καλείται να δράσει, αλλά και στην επιλογή των πλαισίων εκείνων που θα επιτρέψουν την μάθηση και βελτίωση.
Οι έννοιες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης, στην πραγματικότητα αποτελούν στατιστικούς δείκτες ψυχομετρικών τεστ και συμβάσεις μετρήσεων. Αν όμως τις προσεγγίσουμε συστημικά, κοινωνιολογικά και πολιτισμικά, αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφουν πολύπλοκες διεργασίες όπως η προσαρμοστικότητα, η συνειδητότητα και η μάθηση, οι οποίες συσχετίζονται ισχυρά. Η νοημοσύνη μας, με όλα όσα μπορεί να αγκαλιάσει αυτός ο όρος, επηρεάζεται από τις συνθήκες τις οποίες μεγαλώνουμε: το οικογενειακό και σχολικό/εκπαιδευτικό περιβάλλον, το κοινωνικό στάτους, τον βαθμό κινητοποίησής μας απέναντι στους στόχους μας, τις εμπειρίες μας και βέβαια τα κυρίαρχα πρότυπα του πολιτισμού μας. Αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες παρόμοιες με αυτή που παρουσίασα, ο ορισμός της νοημοσύνης είναι σχεδόν αδύνατος. Αυτό που οι έρευνες αναδεικνύουν είναι πώς λειτουργεί και ποια χαρακτηριστικά έχει. Δεν υπάρχουν τεστ και εργαλεία μέτρησης τα οποία δίδουν ικανοποιητικές απαντήσεις και δεν επηρεάζονται από τα κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα της εποχής.

Αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει σημασία είναι ότι η νοημοσύνη, που δεν ταυτίζεται με στενά στερεότυπα της «εξυπνάδας» και της «διάκρισης», δεν είναι κάτι δεδομένο που ενυπάρχει μέσα μας εκ γενετής αλλά παρουσιάζει πλαστικότητα κι επομένως μπορεί να βελτιωθεί. Η βελτίωση είναι για τον καθένα μας μοναδική, καθώς οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους αδυναμίες και δυνατότητες, ανάλογες με το περιβάλλον στο οποίο γεννιούνται και αναπτύσσονται. Η συνεχής εκπαίδευση και η αυτοβελτίωση φαίνεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη νοημοσύνη μας. Προβλήματα που συνδέονται με το γήρας και τη φυσιολογική φθορά του ανθρώπινου οργανισμού φαίνεται να επιταχύνονται αν δεν χρησιμοποιούμε δημιουργικά και αν δεν «ασκούμε» το μυαλό μας σε δοκιμασίες, στόχους και ετερόκλητα περιβάλλοντα.

Μπορούμε επομένως να γίνουμε αυτό που οραματιζόμαστε, με εκπαίδευση, στόχους και συνεχή προσαρμογή, φωτίζοντας τη θετική μας πλευρά. Μπορούμε δηλαδή, είτε μας θεωρούν ευφυείς είτε όχι, να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να νιώσουμε ικανοποίηση, ενθουσιασμό και ευεξία. Η χαμηλή ή υψηλή νοημοσύνη δεν είναι παρά state of mind, ας κάνουμε την επιλογή μας.

Βιβλιογραφική αναφορά:

Papalia, D., Camp C., Feldman R.D. (2006). Adult Development and Aging. McGraw Hill.

Πετράς Χαράλαμπος, ACA.

Η αλήθεια βρίσκεται μέσα μας, το Life Coaching θέτει τις κατάλληλες ερωτήσεις..!

Οι απαντήσεις για το πού θέλουμε να πάμε, για το πώς οραματιζόμαστε το δικό μας μέλλον βρίσκονται μέσα μας. Οι συμβουλές, η καθοδήγηση και οι έτοιμες λύσεις ουσιαστικά προσβάλλουν την πίστη μας στις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος ως ύπαρξη. Η αλήθεια βρίσκεται μέσα μας, πολλές φορές κρυμμένη πίσω από υποχρεώσεις και ενοχές. Το Life Coaching δεν γίνεται άλλος ένας κριτής της ζωής μας, αντίθετα, μας προσφέρει τις κατάλληλες ερωτήσεις που αναδεικνύουν την ουσία μας και ενεργοποιούν τη σκέψη μας!

Living-in-FreedomΤο Coaching στην Ελλάδα βιώνει μια επιστημολογική απαξίωση η οποία όχι μόνο προσβάλλει την βαθύτερη φιλοσοφία του αλλά υποβαθμίζει και την ποιότητά του. Συχνά παρουσιάζεται ως η κατοχή μιας κρυμμένης μαγικής συνταγής που έχει έτοιμες λύσεις και οι «ειδικοί» μεταμορφώνονται σε εξορκιστές της στασιμότητας και των αδιεξόδων μας. Βεβαίως, δεν υπάρχουν κρυμμένα μυστικά, δεν μπορεί κανείς να κινητοποιήσει κάποιον με αυτοματοποιημένους τρόπους. Στο Life Coaching δεν προσφέρουμε θεραπεία, συμβουλές, δεν παρεμβαίνουμε και δεν διατηρούμε επτασφράγιστα μοντέλα σίγουρης επιτυχίας! Μα τότε τι συμβαίνει σε μια Coaching εμπειρία;

Το Life Coaching είναι το μέσο εκείνο που θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε εμείς λύσεις και απαντήσεις, στη δική μας αλήθεια. Ο Life Coach θα μας βοηθήσει να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας, βγαίνοντας πιο δυνατή από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Αυτό ακριβώς είναι που απαιτεί υψηλές δεξιότητες και πολυετή εκπαίδευση από τους νέους επαγγελματίες. Στο Life Coaching πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να βρουν λύσεις και να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα. Έχουμε πίστη στη θετική πλευρά των ανθρώπων, στις ικανότητες και τις δυνάμεις που κρύβουν, αυτή είναι η κρυμμένη δύναμη και όχι οι μυστικές συνταγές. Αν προσφέραμε έτοιμες λύσεις θα επιβεβαιώναμε στους πελάτες μας ότι είναι ανίκανοι να τα καταφέρουν από μόνοι τους.

Στο Life Coaching, με μοναδικά εργαλεία μας την ουσιαστική ακρόαση και τις κατάλληλες ερωτήσεις, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο που οι άνθρωποι μαθαίνουν να θέτουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν, να αυτοβελτιώνονται και να αυξάνουν την αυτογνωσία τους. Είναι πράγματι πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα από τα να παρέχεις στείρες συμβουλές και εφήμερες διαβεβαιώσεις ότι «όλα θα πάνε καλά». Χρειάζεται αυξημένα επίπεδα συνειδητότητας, επίγνωσης των αρχών επικοινωνίας και δημιουργίας ουσιαστικών ερωτήσεων. Πρόκειται μια μη κατευθυντικού τύπου έμμεση πλαισίωση και παρέμβαση. Έτσι, διαμορφώνεται μια ισότιμη σχέση ανάμεσα στον Coach και τον πελάτη του με τους σαφής και διακριτούς τους ρόλους. Είμαστε σύμμαχοι απέναντι στους στόχους που ορίζει ο κάθε άνθρωπος ελεύθερα, και είμαστε εκεί για να συμβάλλουμε στην απαλλαγή από παρεμβολές, εμπόδια και άλλους ανασταλτικούς παράγοντες.

Όλα όσα θέλουμε και οραματιζόμαστε στη ζωή μας βρίσκονται μέσα μας, κι αν ακόμα δεν τα έχουμε σκεφτεί τότε μέσα από το Life Coaching θα τα σχεδιάσουμε από την αρχή, σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής, αναστοχασμού και ελευθερίας, χωρίς παρεμβάσεις από αυθεντίες και μυστικιστές. Εμείς είμαστε εκείνοι που αποφασίζουμε για εμάς, και επιλέγουμε ένα περιβάλλον coaching για την ελεύθερη, προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη.

Πώς μπορώ να γίνω Life & Business Coach; Ένας coaching οδηγός για να ακολουθήσετε τα σωστά βήματα για εσάς!

Έχετε ακούσει για το life coaching, πιθανώς να έχετε επισκεφθεί κι έναν ήδη επαγγελματία και ξεκινήσατε την αναζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος Coach. Το άρθρο που ακολουθεί περιλαμβάνει έναν coaching τρόπο στοχοθεσίας, με αντικείμενο αυτή τη φορά τη σκέψη σας αν θα ασχοληθείτε με αυτόν τον κλάδο και πώς. Πρόκειται δηλαδή για έναν οδηγό self-coaching για υποψήφιους coaches! Πώς μπορώ να ασχοληθώ με το coaching, σε ποιον τομέα να δώσω έμφαση και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω;

Η απόφαση για να γίνετε coach πρέπει να είναι αποκλειστικά δική σας. Πρόκειται για μια πορεία που αποτελεί ατομική επιλογή, στόχο αλλά ταυτόχρονα και προσωπική αλλαγή καθώς ο στόχος για να γίνει κάποιος Coach συνοδεύεται από ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Αναρωτηθείτε πώς θέλετε να δείτε τον εαυτό σας μετά από ένα, δύο ή και τρία χρόνια από σήμερα. Οραματιστείτε τον τρόπο ζωής που επιθυμείτε σε όλους τους τομείς, επαγγελματικά, προσωπικά, κοινωνικά, οικογενειακά κλπ.

Το Coaching αποτελεί μέρος αυτής της αλλαγής που οραματίζεστε, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα για το πώς θέλετε να δείτε τον εαυτό σας; Αν πραγματικά το επιθυμείτε τότε ορίστε το ως στόχο σας. Αν πάλι θέλετε απλώς μια προσωπική εμπειρία εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης, ορίστε το έτσι, με χαμηλές προσδοκίες και προχωρήστε. Σκέφτεστε να προσθέσετε το coaching στο επάγγελμα που ασκείται ήδη ή επιθυμείτε την έναρξη μιας πλήρως νέας καριέρας; Όπως και να έχει, λάβετε μία ρεαλιστική απόφαση, με όραμα, στόχο και πρόγραμμα.

Αν ξεκινούσατε αύριο την επίτευξη του στόχου σας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνατε; Φυσικά η επιλογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης. Με βάση αυτό που έχετε σκεφτεί, επιλέξτε τον τομέα του Coaching που θέλετε να εκπαιδευτείτε και αναζητήστε προγράμματα επιμόρφωσης. Μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα, και συνδυάζουν με μια εις βάθος θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση. Υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης με φυσική παρουσία αλλά και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου με τα οποία εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα. Το δεύτερο; Το δεύτερο είναι η εγγραφή σας σε κάποιον ευρωπαϊκό και διεθνή σύλλογο επαγγελματιών ώστε να οικοδομήσετε μια επαγγελματική ταυτότητα.

Το πρώτο βήμα επομένως είναι να αποκτήσετε ουσιαστική γνώση στο αντικείμενο και να προχωρήσετε σταδιακά στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Το επόμενο βήμα είναι να εργαστείτε με τους πρώτους πελάτες σας και να έχετε την στήριξη ενός επόπτη που θα σας συμβουλεύει στα πρώτα σας βήματα. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε τόσο στα επίπεδα πιστοποίησης αλλά και για να παρέχετε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η εγγραφή σε σύλλογο και η εποπτεία θεωρούνται αναγκαίες συνθήκες για κάθε νέο επαγγελματία.

Η Athens Coaching Academy με ειδικούς επιστήμονες θα είναι κοντά σας συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά, ώστε να λάβετε τη σωστή απόφαση, σε υγιείς βάσεις αλλά και με εκείνη την προοπτική που θα επιτρέψει στο όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια συνάντηση γνωριμίας ή και μια συνεδρία coaching στην οποία θα συζητήσουμε τους στόχους σας και θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε ένα πλάνο υλοποίησης.

Το πρώτο βήμα είναι και το πιο σημαντικό!

Στασιμότητα τέλος: Βάλτε στόχους και οδηγηθείτε στα όνειρά σας!

Η κινητοποίηση και η στασιμότητα αποτελούν καταστάσεις του μυαλού μας, συνδέονται δηλαδή με τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Πιο συγκεκριμένα η ενεργοποίηση και η αναβλητικότητα είναι συνυφασμένες με τις βαθύτερες πεποιθήσεις μας, τη συναισθηματική κατάσταση που βιώνουμε, τη σχέση με τον εαυτό μας και την προσωπικότητα που έχουμε διαμορφώσει. Ας δούμε μαζί δύο επίπεδα παρέμβασης που συμβάλλουν καθοριστικά σε περιπτώσεις αδιεξόδου και στασιμότητας.

mthΑυτοβελτίωση και προσωπική ανάπτυξη.

Πολλοί άνθρωποι γύρω μας παραπονούνται ότι βιώνουν μια περίοδο στασιμότητας άμεσα συνδεόμενη με την έλλειψη προσανατολισμού. Σε αυτό το επίπεδο ψυχοκοινωνικής και coaching παρέμβασης εργαζόμαστε κυρίως σε ζητήματα στοχοθέτησης και επιθυμιών. Η ενέργεια και οι προσωπικοί στόχοι είναι αλληλεξαρτώμενα στοιχεία, δηλαδή αφενός ο ορισμός των στόχων που πραγματικά θέλουμε μας κινητοποιεί, αφετέρου η ώθηση αυτή προς δράση χρειάζεται να διοχετευθεί σωστά για να αποδώσει. Πώς γίνεται αυτό στην καθημερινή μας ζωή;

Η προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση είναι κι αυτή μια σχέση με τον εαυτό μας, μια σχέση όμως πολύ πιο θετική από εκείνη της παραίτησης. Μπορείτε να οικοδομήσετε σταδιακά μια θετικά προσανατολισμένη συμπεριφορά κάνοντας οι ίδιοι κάποιες μικρές αλλά καθοριστικές παρεμβάσεις στον τρόπο σκέψης σας:

Σκοπός και προσανατολισμός: Η κινητοποίηση για να είναι ισχυρή και να διαρκέσει χρειάζεται προσανατολισμό και μάλιστα όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο. Ο σκοπός δεν ταυτίζεται με το στόχο αλλά με το όραμα. Οραματιστείτε πώς θέλετε να ζήσετε, ποια είναι τα όνειρά σας και πώς θα θέλατε να δείτε τον εαυτό σας μετά από ένα ή δύο χρόνια. Έτσι θα καταλήξετε σε μια δική σας επιθυμία.
Στόχος και επίτευξη: Με βάση αυτό το όραμα δώστε νόημα στους στόχους σας. Ορίστε με σχετική ακρίβεια τους στόχους οι οποίοι θα σας οδηγήσουν σε αυτό το όραμα. Αναλύστε τους πόρους που διαθέτετε με ρεαλισμό και αναζητήστε τρόπους για να ξεπεράσετε με αυτογνωσία και ψυχραιμία τις αδυναμίες σας.
Κατεύθυνση προς το μέλλον: Μην αναζητήσετε εφήμερες λύσεις για να ξεφύγετε απλά από τη στασιμότητα αλλά ενδυναμωθείτε με πίστη για όσα πραγματικά επιθυμείτε να ζήσετε στο δικό σας μέλλον.
Θετική ανατροφοδότηση: μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενισχύεται τόσο η αυτογνωσία όσο και η αυτενέργειά μας. Δηλαδή γνωρίζουμε μια θετική πλευρά του εαυτού μας που μπορεί και πραγματοποιεί όσα οραματίζεται. Έτσι, ανατροφοδοτείται ένα θετικός κύκλος και πλέον εμείς οι ίδιοι ενισχύουμε την κινητοποίηση και την αποτελεσματικότητά μας.
Ψυχοθεραπεία και αλλαγή.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η παρέμβαση που απαιτείται ξεπερνά εκείνο της αυτοβοήθειας και αυτοβελτίωσης. Η ψυχοθεραπεία επιλέγεται όταν πλέον εμείς οι ίδιοι, παρά τις προσπάθειές μας και την ομαλοποίηση των συνθηκών που βιώνουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Η στασιμότητα, η παραίτηση και η αναβλητικότητα γίνονται πλέον αντιληπτές ως «σύμπτωμα» στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε μεθοδικά και επιστημονικά.

Σε μια συστημική – ολιστική προσέγγιση, θεωρούμε ότι η κινητικότητα και αλλαγή, δηλαδή το πέρασμα από ένα στάδιο ανάπτυξης στο άλλο ή από μια παρούσα φάση της ζωής μας στην επόμενη, είναι μια αέναη διαδικασία. Το ένα ή το άλλο «σύμπτωμα» λειτουργεί ως αντίσταση στην αλλαγή που είναι θα λέγαμε η «φυσική» εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι, η ψυχοθεραπεία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το πλαίσιο στο οποίο δημιουργείται η στασιμότητα, το νόημά της και θα μας δώσει την ευκαιρία για μια σειρά από συσχετίσεις μέχρι σήμερα άρρητες και σιωπηρές. Ανακουφισμένοι από τα βάρη που μας δένουν με τη στασιμότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με περισσότερη αυτογνωσία και σιγουριά.

Ο ψυχολόγος είναι εκείνος που θα μας βοηθήσει όταν:

Εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας.
Μια σειρά από αρνητικά συναισθήματα και αδιέξοδες σκέψεις παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα.
Η αντίδρασή μας με στασιμότητα και απογοήτευση είναι υπερβολικά δυσανάλογη από τις συνθήκες που βιώνουμε ή παραμένει παρά την ομαλοποίησή τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που απαιτείται καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προβλήματος και της παρέμβασης είναι ζητήματα που θα συζητήσετε με τον ειδικό στον οποίο θα απευθυνθείτε.

Του Χαράλαμπου Πετρά, Αναδημοσίευση (και τίτλος) από το inspireyourlife.gr

Διαχείριση προβλημάτων, κατανοήστε τα βήματα και οδηγηθείτε στη λύση.

Η επίλυση προβλημάτων (problem-solving) αποτελεί μια σύνθετη γνωστική διεργασία που περιλαμβάνει πρώτον, την αναγνώριση, διάγνωση, ανάλυση και ερμηνεία ενός προβλήματος, και δεύτερον, τη δημιουργία μιας πορείας προς την απάντηση και τη λύση. Πρόκειται για μια δεξιότητα που μας εφοδιάζει ο εγκέφαλός μας και εμείς καλούμαστε να την αναπτύξουμε. Πρόκειται για μια ανώτερη γνωστική διεργασία επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης αποφάσεων, επηρεάζεται κατά πολύ από τη συναισθηματική μας λειτουργία και κυρίως από τα επίπεδα στρες τα οποία βιώνουμε κατά την διαδικασία της επίλυσης.

probloΌταν βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου στρες, τέτοιου είδους ανώτερες λειτουργίες παύουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο και αναλαμβάνουν δράση κυρίως οι αυτόματες απαντήσεις επιβίωσης που διαθέτουμε αποτυπωμένες από τους αιώνες εξέλιξης τους είδους μας.

Η επίλυση προβλημάτων μπορεί να περιγραφεί και ως μια διαδικασία μείωσης της απόστασης ανάμεσα στα δεδομένα που βιώνουμε «τώρα» και στον στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίτευξη της λύσης. Για την διάγνωση και ανάλυση του προβλήματος, καθοριστικής σημασίας είναι η διαδικασία της κατανόησης (understanding the problem) και η εστίαση της προσοχής μας (attention).

Κατανοώντας το πρόβλημα.

Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, κατασκευάζουμε διανοητικά μια αναπαράσταση του προβλήματος ως ιδέα στο μυαλό μας. Σημαντικοί παράγοντες εδώ είναι (Greeno, 1977, 1991):

Η συνοχή των στοιχείων που συλλέγουμε, δηλαδή ότι όλα αυτά τα στοιχεία «βγάζουν νόημα».
Η αντιστοιχία ανάμεσα στην ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας και στα ίδια τα στοιχεία του προβλήματος που συλλέγουμε.
Η οικειότητα που έχουμε με τη φύση του προβλήματος, δηλαδή η εμπειρία μας σε παρόμοια θέματα από το παρελθόν μας.
Οι αναπαραστάσεις που δημιουργούμε για να κατανοήσουμε ένα πρόβλημα συχνά ενισχύονται από διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιεί ο καθένας μας, όπως η δημιουργία σχεδιαγραμμάτων, η χρήση συμβόλων και εικόνων. Αυτά συμβάλλουν στην δόμηση και ιεράρχηση των στοιχείων, αλλά και την ενίσχυση της ελεύθερης σκέψης που θα οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις του προβλήματος.

Καθοριστικής σημασίας είναι βέβαια η εστίαση της προσοχής μας. Οι άνθρωποι εντοπίζουν αυτό που εξ αρχής αναζητούν και όχι απλά οποιαδήποτε λύση μπορεί να προκύψει. Γι αυτό η προσοχή μας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Επηρεάζει την κρίση μας για το ποια στοιχεία θεωρούνται σχετικά και κρίσιμα ενώ ενεργοποιεί πολλαπλές γνωστικές διεργασίες αυξάνοντας τις επιδόσεις και την ταχύτητα μας.

Τρόποι επίλυσης προβλημάτων και αδιέξοδων καταστάσεων.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων που ενυπάρχουν στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ωστόσο θα παρουσιάσω με συντομία ίσως τις τέσσερις πιο ενδιαφέρουσες και συχνές κατά την γνώμη μου.

Αλγόριθμοι: Οι αλγόριθμοι είναι συγκεκριμένα συστήματα στοιχείων και μεταβλητών που ελέγχουν μια σειρά από πιθανές απαντήσεις και λύσεις. Πρόκειται για την χρήση μαθηματικής σκέψης και συγκεκριμένα, για παράδειγμα, της άλγεβρας. Είναι μια εξουθενωτική διαδικασία αλγεβρικών τύπων μέσα από τους οποίους αναζητάμε πιθανές απαντήσεις. Έτσι, καταλήγουμε σε σχεδόν τυποποιημένα συστήματα επιλύσεων με ελάχιστα περιθώρια δημιουργικότητας.
Ευρηματικότητα (heuristics): Αντί για μια εξουθενωτική διαδικασία δοκιμών πάνω στην εμπειρία, μέσα από την ευρηματικότητα, διευκολύνουμε και επιταχύνουμε την επίλυση του προβλήματος με πιο δημιουργικό τρόπο και με άλλα μέσα επεξεργασίας. Πρόκειται για μια διεργασία που περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων, την ταξινόμηση και ερμηνεία τους με τέτοιον τρόπο ώστε τα συμπυκνώνει και τα συμβολοποιεί. Για παράδειγμα είναι η αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών ή η εικονοποίηση του προβλήματος σε ένα φύλλο χαρτί.
Διόραση / ενόραση της λύσης (Insight): Είναι η πιο ιδιαίτερη και ίσως συναρπαστική διεργασία επίλυσης προβλημάτων από πολλές απόψεις, μια εξαιρετική ικανότητα που διαθέτουμε. Αποτελεί μια διαδικασία ανάδυσης της απάντησης «ξαφνικά» χωρίς συνειδητή επεξεργασία και προειδοποίησης. Η απάντηση αναδύεται από μια μη συνειδητή γνωστική επεξεργασία, το insight, που μπορεί να περιγραφεί ως η εσωτερική μας φωνή που ανακάλυψε τη λύση. Με μη δόκιμους όρους, πρόκειται γι’ αυτό που ο πολιτισμός μας το περιγράφει ως «επιφοίτηση», κι όντως, σκεφθείτε πόσες φορές ακούσαμε ή είπαμε οι ίδιοι «εύρηκα», έχοντας μια ιδέα που προσφέρει επιτέλους λύσεις.
Επώαση της λύσης (incubation): Με τον όρο αυτόν περιγράφεται η κατάσταση κατά την οποία βρισκόμαστε σε αδιέξοδο μετά από μια αποτυχημένη και κοπιαστική ενασχόληση με το πρόβλημα. Κάνουμε ένα διάλλειμα μεταφέροντας την προσοχή μας, και μετά επιτυγχάνουμε την επίλυσή του. Έτσι η λύση «εκκολάπτεται» έως ότου ωριμάσει και κάνει την εμφάνισή της.
Η διεργασία της αναζήτησης απαντήσεων και επίλυσης προβλημάτων ενυπάρχει σε κάθε σχέση συμβουλευτικής, coaching ή και θεραπείας. Μέσα από την αλληλεπίδραση βιώνουμε τέτοιες στιγμές επίλυσης καλλιεργώντας τις δεξιότητές μας, δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουμε όχι μόνον σε έναν τομέα αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ολιστικά.

Η ορολογία αντλήθηκε κυρίως από το βιβλίο της Maitlin, M.G. 2004: COGNITION, New York: Harcourt Brace, 6th Edition.

Το άρθρο είναι δημοσιευμένο και στο http://www.inspireyourlife.gr

Ιστορίες από το Life Coaching: Η περίπτωση της Φανής.

How-Self-Respect-Affects-You-and-Your-Relationship

Η Φανή επικοινώνησε μαζί μου πριν μερικά χρόνια, ωστόσο δεν ήταν σίγουρη αν ήταν έτοιμη να ξεκινήσει Coaching ή όχι.. Εξ αρχής, ήταν αναποφάσιστη, έδειξε δισταγμό και αναζητούσε διαβεβαιώσεις για το αποτέλεσμα των συνεδριών. Στο πρώτο ραντεβού μας, με ρώτησε τι μπορεί να πάρει από τη συνεργασία μας, μέχρι πότε θα έχει λύσει το πρόβλημά της και τι πρέπει να κάνει στη ζωή της για να είναι ευτυχισμένη. Η απάντηση στο ερώτημα «τι πραγματικά ήθελε εκείνη», φαίνεται να βρισκόταν σε μένα, η ίδια ήταν εξαρτημένη από το τι θα μπορούσα να τις προσφέρω εγώ ως “ειδικός” ώστε να το ακολουθήσει. Φυσικά, στο coaching δεν δίνουμε εμείς τις απαντήσεις, αλλά με υπομονή και αποδοχή αναζητάμε την προσωπική αλήθεια του πελάτη μας.

Το αίτημά της αφορούσε το αδιέξοδο που βίωνε στην προσωπική της ζωή. Η Φανή είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα που τότε βρισκόταν στην ηλικία των 28 ετών, έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και εργαζόταν σε μια διαφημιστική εταιρία με αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό της.. Διέμενε με τους γονείς της τα τελευταία 3 χρόνια, αφότου γύρισε από το πανεπιστήμιο. Το αδιέξοδό της προέκυπτε ανάμεσα σε δύο σχέσεις, σε δύο συντρόφους.

Η Φανή είχε 1 χρόνο δεσμό με τον φίλο της, έναν νέο διαφημιστή 2 χρόνια μικρότερό της, με τον οποίο γνωρίστηκαν από το χώρο εργασίας τους. Αν και μου περιέγραψε μια σχέση γεμάτη συναισθήματα, μια δυνατή ερωτική σχέση, η ίδια βρισκόταν σε έντονο προβληματισμό. Τους τελευταίους μήνες γνώρισε έναν άλλο άνδρα, από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειάς της με τον οποίο είχαν την ίδια ηλικία. Ήταν ναυτικός. Ανέφερε ότι άμεσα έδειξε το ενδιαφέρον του και κάθε φορά που βρισκόντουσαν συζητούσαν για την δημιουργία οικογένειας. Κάτι που με τον νυν σύντροφό της η Φανή δεν μπορούσε να το κάνει.

Το ερώτημα που έθεσε η ίδια στην επικοινωνία μας ήταν «ποιον να διαλέξω;». Ο ένας προσφέρει μια έντονη συναισθηματική σχέση, «με λατρεύει» μου είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο άλλος της προσέφερε «σιγουριά» και την προοπτική για τη δημιουργία οικογένειας. Η Φανή καθόταν και αξιολογούσε διαρκώς και συνέκρινε πόσα της προσφέρει η μία σχέση και πόσα η ενδεχόμενη καινούρια γνωριμία της.

Τι έλειπε από όλα αυτά; Μα φυσικά η ίδια η Φανή.. Πού είναι τα αισθήματά της, τι πραγματικά θέλει για κείνη, τι ζητά εκείνη από τη ζωή της; Με πιο δόκιμους όρους, ποια είναι τα κριτήρια, συναισθηματικά και λογικά, με τα οποία κάνει τις επιλογές της στη ζωή; Η Φανή χρειαζόταν να αποκαταστήσει μια καλή επαφή με τον εαυτό της και να ευθυγραμμίσει τις επιθυμίες με τους στόχους της. Τότε η επιλογή δεν θα είναι συζητήσιμη αλλά θα αναδυόταν άμεσα, σαν την αλήθεια.

Η Φανή σκέφτηκε πώς θα ήθελε να δει τον εαυτό και τη ζωή της σε ένα ή δύο χρόνια από σήμερα. Ποια πράγματα έχουν σημασία και προτεραιότητα για εκείνη και ποιες είναι οι αξίες με τις οποίες διέπει τον βίο της. Αφού ξεκαθάρισε τους δικούς της, ανεπηρέαστους στόχους στη ζωή και ένιωσε σίγουρη για κείνη, τότε η επιλογή ήταν ξεκάθαρη.

Είναι η προσωπική επιλογή του καθενός μας, όταν επανακτήσουμε την καλή σχέση με τον εαυτό μας. Διαφορετικά θα προσαρμόζουμε τη ζωή μας στις καλοπροαίρετες ή και ιδιοτελείς «προσφορές» των συνανθρώπων μας.

Η ιστορία είναι προϊόν μυθοπλασίας και σκοπό έχει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην κατανόηση των βασικών αρχών μιας σχέσης Life Coaching.

ΠΧ

Life Coaching και η πραγματική αλλαγή – Αλέξανδρος Ηλιόπουλος, Χαράλαμπος Πετράς.
3rd Ιανουαρίου
Με το άρθρο αυτό, επιθυμούμε να αποτυπώσουμε τις βασικές αρχές του life coaching, τον τρόπο που συνδέεται με την ανάπτυξή μας και τις διάφορες εκδοχές που τείνουν να καθιερωθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Πρόκειται για ένα πεδίο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο επαγγελματικό πλαίσιο και το ζήτημα που προκύπτει είναι το πώς θα οριοθετηθεί και προσαρμοστεί στην οικεία μας πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε όμως μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση του coaching.

photodune-1225251-work-life-balance-signpost-xsΑνεξάρτητα από τη ζωή που ζούμε και το μέγεθος της ευτυχίας μας, βιώνουμε την ύπαρξή μας σε έναν πολιτισμό που μας επιτάσσει να αναζητούμε πάντοτε κάτι περισσότερο. Πιθανώς να είναι και μια φυσική συνέχεια της εξέλιξής μας, διότι αν δεν ζητούσαμε κάτι καλύτερο ίσως ακόμα να ζούσαμε σε σπηλιές. Όπως και να έχει όμως, αφιερώνουμε αμέτρητες ώρες, σκεπτόμενοι το ιδανικό παρόν και μέλλον μας.

Ονειρευόμαστε αυτά που θα θέλαμε να ήμασταν, να γίνουμε, ή να κάνουμε, αλλά, τις περισσότερες φορές, δεν τολμάμε να τα επιχειρήσουμε επειδή την ίδια στιγμή θυμόμαστε, για πολλοστή φορά, όλα εκείνα τα εμπόδια τα οποία πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε ή να τολμήσουμε να ξεπεράσουμε. Έτσι, καταλήγουμε να παραμένουμε αδρανείς, να παραδινόμαστε στον κακό μας εαυτό, να ενδίδουμε στην ζωή που έχουμε συνηθίσει και στο τέλος, όταν τα χρόνια θα έχουν περάσει, να μετανιώνουμε για αυτά που δεν προσπαθήσαμε, που δεν ζήσαμε.

Η ζωή μας, η ατομική και οικογενειακή, περνά μέσα από διάφορά στάδια ανάπτυξης τα οποία κάθε φορά μας ζητούν να προσαρμοστούμε. Άλλοτε το κάνουμε με επιτυχία, άλλοτε όμως αντιστεκόμαστε με διάφορους συνειδητούς ή και ασυνείδητους τρόπους. Η εξέλιξη και η ανάπτυξη μοιάζουν σχεδόν ως μια φυσική πορεία και συχνά το ερώτημα δεν είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε, αλλά τι μας κρατά μακριά από την φυσική αυτή αλλαγή μέσα στον χρόνο.

Η ανάγκη για Αλλαγή

Συχνά, όταν επιδιώκουμε να κάνουμε πραγματικότητα το «κάτι παραπάνω» στη ζωή μας, αντιλαμβανόμαστε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, είναι μια διαδικασία προσωπικής αλλαγής. Ψάχνοντας να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα την επιτύχουμε, καταλήγουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο μας τον εαυτό: τα πιστεύω μας, τα στερεότυπά μας, τις συνήθειές μας, τον κοινωνικό μας περίγυρο. Διαπιστώνουμε οτι για να πετύχουμε τον στόχο μας, τα δεδομένα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν, πράγμα δύσκολο και επίπονο.

Για παράδειγμα, αν αποφασίσουμε να αμφισβητήσουμε κάποια στερεότυπα με τα οποία έχουμε γαλουχηθεί απο μικρή ηλικία, θα πρέπει να βγούμε έξω απο τον μικρόκοσμό μας (comfort zone) και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να δοκιμάσουμε πράγματα για πρώτη φορά χωρίς να μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Αν αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με καινούργια ενδιαφέροντα θα πρέπει να διαμορφώσουμε ανάλογα και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ένα : Για να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο και καλύτερο στη ζωή μας, για να πραγματοποιήσουμε την επιθυμητή αλλαγή, απαιτείται να αλλάξουμε, λίγο ή πολύ, και εμείς οι ίδιοι ως άτομα.

Ξέρουμε ήδη οτι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πολλούς ίσως είναι αρκετά δύσκολο να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αλλάξουν τις συνήθειές τους, ή να αποκτήσουν καινούργιες, και για αυτό το λόγο, αναζητούν στήριξη από επαγγελματίες. Σε έναν κόσμο πολύπλοκο και ανταγωνιστικό, πολλά άτομα αναζητούν μια βοήθεια στην προσπάθειά τους να επιδιώξουν ( ή να διαχειριστούν) την απαραίτητη αλλαγή στη ζωή τους για να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

Το Life Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης και αλλαγής. Αλέξανδρος Ηλιόπουλος, Χαράλαμπος Πετράς.

lc2Το Life Coaching διαμορφώθηκε ως μέθοδος ακριβώς για να διευκολύνει και να ενισχύσει θετικά τη διαδικασία αλλαγής και επίτευξης στόχων. Εάν έχετε ακούσει για αυτό στη χώρα μας σήμερα που διαβάζετε αυτό το άρθρο, οι πιθανότητες είναι ότι μάλλον 1) έχετε γνωρίσει διάφορες γραφικότητες, ανθρώπους χωρίς επαγγελματική ταυτότητα αλλά με πληθώρα υποσχέσεων και 2) το συγχέετε με πεδία από τα οποία έχει επηρεαστεί.

Το life coaching έχει κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία περίπου. Όπως ήταν αναμενόμενο για την ελληνική κουλτούρα, το στοιχείο της ασάφειας και της σχετικής απροσδιοριστίας του εκείνη την περίοδο, επέτρεψε τη δημιουργία πολλών ελληνικών πατεντών και κακέκτυπων life coaching. Μπορεί να έχετε συναντήσει διάφορους ομιλητές οι οποίοι προσπαθούν να ξεσηκώσουν το κοινό όπως κάνει ο κος Τσιμιτσέλης στην ταινία « Λούφα και παραλλαγή 2» όταν φώναζε στο κοινό που τον παρακολουθούσε «ΑΞΙΖΩ!». Πολλοί απο αυτούς πλασάρονται ως εκείνοι που κατέχουν το μυστικό της επιτυχίας, που έχουν όλες τις απαντήσεις έτοιμες για κάθε πρόβλημα που σας απασχολεί και το μόνο που έχετε να κάνετε για να λύσετε τα προβλήματά σας, είναι να αγοράσετε τα DVD τους και να τα παρακολουθήσετε.

Αυτοί οι «επαγγελματίες» συνήθως πλασάρονται στο Ελληνικό κοινό ως Coaches, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Πριν κατανοήσετε γιατί πρέπει να είστε επιφυλακτικοί απέναντί τους παρόλο που κάποιοι είναι αρκετά επιτυχημένοι, απο οικονομικής απόψεως, και χαίρουν μεγάλη εκτίμηση απο τους πελάτες τους, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ακριβώς τι είναι και τι δεν είναι το Coaching.

Ορισμός και διαχωρισμός.

Το Life Coaching ορίζεται ως μια «συστηματική διαδικασία», επικεντρωμένη στην λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, κατα την οποία ο Coach «ενθαρρύνει» την βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, της απόδοσης, της «αυτόνομης μάθησης» και της προσωπικής ανάπτυξης του υποστηριζόμενου (coachee).

«Συστηματική διαδικασία», σημαίνει οτι γίνεται συντεταγμένα, με σύστημα. Δεν πρόκειται για κάτι που πραγματοποιείται άναρχα, αντιθέτως εφαρμόζονται συγκεκριμένα μοντέλα οργάνωσης συνεδριών, αρχών και μεθόδων του Life Coaching. Με το ρήμα «ενθαρρύνει» εννοούμε οτι ο Coach δεν καθοδηγεί, ούτε συμβουλεύει, αλλά διαμορφώνει εκείνο το κατάλληλο περιβάλλον και μέσα απο την επικοινωνία βοηθά τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους. «Αυτόνομη μάθηση» σημαίνει οτι απο ένα σημείο και ύστερα, το άτομο, μέσα απο το coaching μαθαίνει να μαθαίνει απο την εμπειρία, απο όσα βιώνει σε σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους.

Για να το πούμε πιο απλά, το Life Coaching είναι μια διαδικασία μέσα απο την οποία ο Coach μέσω των κατάλληλων ερωτήσεων προς τον πελάτη, τον “προκαλεί” να εξερευνήσει τον εσωτερικό του κόσμο σε βάθος, να καθορίσει με σαφήνεια τους πραγματικά επιθυμητούς στόχους του, να δώσει απο μόνος του νέο νόημα σε εμπειρίες του παρελθόντος και του παρόντος, και να ανακαλύψει λύσεις τις οποίες δεν είχε φανταστεί στο παρελθόν.

Το Life Coaching δεν πρέπει να συγχέεται με την Ψυχολογία. Η ερμηνεία, ανάλυση και επεξεργασία της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων του ατόμου δεν αποτελούν αντικείμενο του Life Coaching. Η Ψυχολογία είναι επιστήμη. Το Coaching είναι πρακτική, τέχνη, διαδικασία, μέθοδος η οποία δανείζεται αποτελέσματα διαφόρων επιστημών αλλά δεν είναι επιστήμη.

Το Life Coaching δεν είναι καθοδήγηση. Η καθοδήγηση είναι μια διαδικασία, κατα την οποία το άτομο δέχεται παθητικά την πραγματικότητα όπως του δίνεται απο τον μέντορα. Το άτομο είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μέθοδος υλοποίησης των στόχων του, χωρίς την δυνατότητα αμφισβήτησης αυτής της μεθόδου.

Το Life Coaching δεν είναι συμβουλευτική. H συμβουλή είναι αντιδεοντολογική διότι ο Coach δεν έχει στόχο να παρέχει προτεινόμενες λύσεις στον πελάτη του, αλλά να τον υποστηρίξει ώστε ο ίδιος να μπορεί να είναι σε θέση να βρει τις κατάλληλες λύσεις για τον εαυτό του.

Το Life Coaching δεν είναι θεραπεία. Ο Coach είναι δεοντολογικά υποχρεωμένος να αναλάβει άτομα τα οποία προκρίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, ως ψυχικά υγιή. Εάν ο πελάτης φέρει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα στην επιφάνεια, κατα τη διάρκεια της συζήτησης, ο Coach οφείλει να διακόψει την συνάντηση και να συμβουλέψει τον πελάτη να απευθυνθεί σε κάποιον ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή.

Το Life Coaching είναι μια έμμεση διαδικασία, κατα την οποία ο Coach διαμορφώνει το περιβάλλον και προσφέρει εκείνα με τα οποία ο πελάτης θα μάθει να αναπτύσσεται, να αυτοβελτιώνεται και να θέτει, απο μόνος του, στόχους που στη συνέχεια πετυχαίνει. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται απο τον Coach είναι η Ενεργή ακρόαση του πελάτη και τα Σωστά Ερωτήματα προς αυτόν. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται απο τον Coach, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Coaching, σε μια σειρά απο Coaching – Sessions και έχουν στόχο να βοηθήσουν τον πελάτη να κατανοήσει απο μόνος του την μεγαλύτερη εικόνα του εσωτερικού του κόσμου, τα πραγματικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναλάβει.

Η διαφορά του Coach από τον «Coach»/ «Γκουρού»/ «Ειδικό».

Μιλήσαμε πριν για κάποιους οι οποίοι δίνουν πολύωρες διαλέξεις μπροστά σε πολυάριθμο κοινό (το παράδειγμα του Τσιμιτσέλη) και αυτοπλασάρονται «υπογείως» ως εκείνοι που έχουν απαντήσεις για όλα τα θέματα, προωθώντας ταυτόχρονα τα DVD τους μέσα στα οποία «κρύβεται» το μυστικό για μια καλύτερη ζωή. Άλλοι, ευτυχώς λίγοι, πηγαίνουν ακόμη παραπέρα και χρησιμοποιούν μεθόδους «ύπνωσης», επειδή πιστεύουν οτι η εγκεφαλική χαλάρωση, θα βοηθήσει το άτομο να αλλάξει συνήθειες και να πάρει σημαντικές αποφάσεις στη ζωή του.

Η διαδικασία είναι λίγο πολύ η ίδια. Οι αυτοαποκαλούμενοι “Coaches” αφηγούνται μια ιστορία (με στόχο να πετύχουν την ταύτιση με το κοινό), καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα, δίνουν ένα νέο νόημα στις εμπειρίες που αποκομίστηκαν απο την ιστορία αυτή, και παρέχουν μια συμβουλή στο κοινό, το οποίο πλέον γίνεται «σοφότερο». Για αυτό και πολλοί ακροατές φεύγουν απο τις διαλέξεις ευχαριστημένοι και ανυπόμονοι να μοιραστούν την εμπειρία που μόλις έζησαν με άλλους.

Χωρίς να υπάρχει η παραμικρή πρόθεση να παρεξηγηθούμε, δεν αμφισβητούμε οτι τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να φανούν χρήσιμες στους ακροατές. Αντιθέτως, μια ομιλία/διάλεξη μπορεί να δώσει χρήσιμα πράγματα στο ακροατήριο, όπως μας δίνει χρήσιμα πράγματα ένα ηθικό δίδαγμα μέσα απο την αφήγηση μιας ιστορίας, ή μια εποικοδομητική συζήτηση, με γνωστούς, φίλους, ειδικούς πάνω σε ένα θέμα. Είναι όμως χρήσιμο 1) να σημειώσουμε τους «κινδύνους» που απορρέουν απο τέτοιες πρακτικές, όταν η πρόθεση του ακροατηρίου δεν είναι μια απλή ενημέρωση, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του και 2) να τις ξεχωρίσουμε από το πραγματικό Coaching.

Το ακροατήριο το οποίο απευθύνεται σε αυτούς τους «γκουρού» / «ειδικούς», για να πετύχει την επιθυμητή αλλαγή στη ζωή του, βιώνει την προσδοκία ότι υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις – μοντέλα που αν τα μάθει θα ανακαλύψει μια κρυμμένη αλήθεια, μια αλήθεια που είναι έξω από το μυαλό και τον εαυτό μας, ανεξάρτητη. Αυτό φυσικά το γεμίζει με άπλετο ενθουσιασμό λόγω της μαγική λύσης που τους έδειξε ο «Coach». Αυτή η χαρά είναι όμως εφήμερη διότι δεν έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα «επίπονα» στάδια που προαναφέραμε, ώστε να πραγματοποιηθεί μια ριζική αλλαγή στον τρόπο σκέψη μας που θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας σε βάθος και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις.

Οι «γκουρού» δεν μιλούν για αυτοβελτίωση αλλά βελτίωση μέσα από τις συνταγές τους. Για να προωθήσουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους, έχουν αναγάγει τις βασικές αρχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως, η καλή ροή στην επικοινωνία, το αίσθημα αποδοχής και ευεξίας, σε εξεζητημένα αποτελέσματα μιας συνταγής που μόνο εκείνοι κατέχουν. Το αντιδεοντολογικό είναι οτι συσχετίζουν το coaching με την καθοδήγηση, όταν οι δύο αυτές μεθόδοι δεν συσχετίζονται!

Το κάθε άτομο που βρίσκεται στην αίθουσα και ακούει τον «ειδικό», αναπτύσσει σε συναισθηματικό επίπεδο μια σχέση εξάρτησης με αυτόν. Ο «γκουρού» υποκαθιστά τους γονείς, τον δάσκαλο, τον ηγέτη και προσφέρει μαγικές λύσεις, πλασάρεται (υποσυνηδείτητα) ως αυτός που έχει τις απαντήσεις για όλα, και μάλιστα χωρίς πολύ κόπο. Χρησιμοποιεί ένα ψυχολογικό μανδύα απορρίπτοντας την ψυχολογία την ίδια στιγμή. Μπορεί να μας πει ότι απλώς προτείνει, αλλά όταν έχει ήδη λανσάρει τον εαυτό του, ως «γκουρού» και ως «ειδικός», τότε στη πραγματικότητα, μιλά από θέση εξουσίας. Στις σχέσεις λοιπόν εξουσίας, πνευματικής – διανοητικής, όταν ο ανώτερος «προτείνει», στην ουσία επιβάλλει και καθοδηγεί διότι «αν κάνουμε αυτό που προτείνεται τότε θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, ενώ αν δεν το κάνουμε δεν θα το πετύχουμε».

Αυτός είναι και ο μεγάλος κίνδυνος καθώς ο «ειδικός» στην πραγματικότητα αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού μας. ΑνΑντί να βρούμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το πετύχουμε, θα μας το προσφέρει έτοιμο εκείνος, ο «γκουρού». Έτσι λοιπόν βρίσκουμε το τέλειο άλλοθι στην φυγοπονία, και δεν μαθαίνουμε ως άνθρωποι να αλλάζουμε απο μόνοι μας, αλλά μέσω τρίτων (των «ειδικών»).

Ο Life Coach.

lcoachΤο Life Coaching, με βάση τον ορισμό που δώσαμε νωρίτερα, διαφέρει πάρα πολύ απο τέτοιες πρακτικές. Ο πραγματικός επαγγελματίας Coach δεν αφηγείται ιστορίες, ούτε αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς εξάρτησης και γοητείας με τον πελάτη. Δεν είναι φίλος, ούτε δάσκαλος, ούτε σύμβουλος, ούτε καθοδηγητής. Δεν έχει ακόλουθους, πιστούς κλπ. Αντίθετα, ο ρόλος του είναι να υποστηρίζει μεθοδικά τον πελάτη του ώστε ο ίδιος να αναπτύξει τη δεξιότητα να αυτοβελτιώνεται. Δεν προτείνει σε αυτόν τρόπους για να ζήσει τη ζωή του, αλλά τον βοηθά ώστε να το ανακαλύψει εκείνος μόνος του.

Ο πραγματικός Coach είναι επίσης πιστοποιημένος απο κάποιο Διεθνή Οργανισμό και τηρεί ένα συγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας. Υπάρχουν 3 μεγάλοι Οργανισμοί: το «Association for Coaching» (με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο), το «International Coach Federation» ( με έδρα τις ΗΠΑ) και το «European Mentoring Coaching Council». Οι 3 αυτοί οργανισμοί δημιούργησαν πρόσφατα το «Global Coaching & Mentoring Alliance».

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε και να ξεχωρίζουμε εκείνους τους Coaches που είναι μέλη σε κάποιον οργανισμό (το οποίο απαιτεί απλά μια συνδρομή) απο εκείνους που έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα πιστοποιημένο απο αυτόν κάτω απο την εποπτεία κάπου πιο έμπειρου Coach. Όπως και να έχει θυμηθείτε: Δεν υπάρχουν ακόμη από την ελληνική Πολιτεία καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και όροι για το Coaching ως ελευθέριο επάγγελμα.

Για να γίνει κάποιος σωστός επαγγελματίας στο Coaching απαιτείται να έχει συγκεκριμένα προσόντα. Ο υποψήφιος πελάτης όταν απευθύνεται σε κάποιον Coach οφείλει να ψάξει:

Το προσωπικό και επαγγελματικό του προφίλ (δικτύωση, αναγνώριση, συμμετοχή σε φορείς).
Το μορφωτικό του επίπεδο (Επίπεδο και αντικείμενο Σπουδών ανάλογο του πεδίου που είναι coach Life ή Business).
Αν είναι full time ή Part time Coach.
Την πιστοποίηση των προγραμμάτων που έχει παρακολουθήσει (Το Coaching δεν διδάσκεται ακόμη σε πανεπιστήμια, δεν είναι επιστήμη).
Τη διάσταση που δίνει στο coaching, ιδιαίτερα σε σχέση με σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας (το coaching δεν είναι συμβουλευτική, θεραπεία και δεν θεραπεύει οποιονδήποτε ψυχικό πόνο).
Ταυτόχρονα ο Coach πρέπει, εκτός από τυπικά προσόντα, να έχει συγκεκριμένες ικανότητες και επαγγελματική συνέπεια.

Πρέπει να διαθέτει πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, αυξημένη ενσυναίσθηση και ικανότητα αυτοπαρατήρησης ώστε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης να παραμένει ουδέτερος στην αφήγηση του πελάτη του, χωρίς να επηρεάζεται και χωρίς να παρασύρεται στον ρόλο του «ειδικού». Οφείλει να διατηρεί πολύ καλή σωματική και ψυχική υγεία, και βέβαια να εκπροσωπεί επάξια και σύμφωνα με τη Δεοντολογία το Coaching.

Διαβάζοντας το άρθρο αυτό, ελπίζουμε να αποσαφηνίσατε ως έναν βαθμό τι σημαίνει coaching και ποιος μπορεί να είναι ένας coach. Ο στόχος στο Coaching είναι να πραγματοποιήσετε μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σας, η οποία θα προκύπτει από τις δική σας βούληση και προσωπικότητα, και όχι να νιώσετε απλά μια ψευδαίσθηση και έναν πρόσκαιρο ενθουσιασμό μέσα από ιστορίες που πιθανώς να σας προσφέρουν πρόσκαιρη ευεξία και γνώση με απρόβλεπτα ωστόσο, μέσο – μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

*Ο Αλέξανδρος Ηλιόπουλος είναι κάτοχος ΜΒΑ, Business Coach και εξωτερικός συνεργάτης της Athens Coaching Academy η οποία είναι recognized Coaching Training Provider από το Association for Coaching (International).

*Ο Χαράλαμπος Πετράς είναι Διευθυντής Σπουδών στην Athens Coaching Academy και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας «Στήριξη». Ανθρωπολόγος BSc-MSc, Ψυχολόγος BSc, Συστημικός Θεραπευτής, Coach.

Team Coaching & Ανθρώπινο Δυναμικό.

Στο εταιρικό περιβάλλον τα πράγματα αλλάζουν η ανθρώπινη επικοινωνία και συνεργασία γίνεται πολύπλοκη και σύνθετη στη βάση ενός κοινού, οργανωμένου εταιρικού στόχου. Ο τομέας της ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Coaching εισέρχεται σε μια νέα, επαναστατική εποχή αλλαγών που διαδέχεται εκείνη της αναζήτησης πεφωτισμένων προσωπικοτήτων, της αναζήτησης ατομικών λύσεων. Σήμερα, και αύριο, αναζητούμε τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και όχι μεμονωμένες προσωπικότητες που εν τέλει αδυνατούν να λειτουργήσουν συστημικά.

photodune-2916948-human-resource-xs 1Το Team Coaching σήμερα:

Οι εταιρείες σήμερα βασίζονται στην αποδοτικότητα των ομάδων που οργανώνουν για να επιτύχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν. Εντούτοις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα ακόμη, δεν φροντίζουν να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας στις ομάδες αυτές. Κι αυτό δεν περιορίζεται στη διοίκηση ή απλά την οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος, απαιτείται μια σύγχρονη, συστημική και ολιστική του Team Coaching. Το Team Coaching απαντάει στην ερώτηση “τι ανθρώπινο δυναμικό θέλουμε;”. Θέλουμε στελέχη που να θεωρούν την επιχείρηση κομμάτι της ταυτότητάς τους, να αισθάνονται ελεύθεροι και δημιουργικοί χωρίς απειλή, ώστε να εργαστούν αποτελεσματικά, δίνοντας μέρος του εαυτού τους. Δεν υπάρχουν τεχνικές καλών στελεχών και πωλητών. Το μυστικό είναι στην συναισθηματική αποδοχή και στην παραγωγική επικοινωνία.

To Team Coaching ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του coaching, το οποίο διαμορφώθηκε ως μέθοδος ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης, αρχικά ατομικά και αργότερα σε ομαδικό επίπεδο. Το Systemic Team Coaching αποτελεί ένα όχημα ριζοσπαστικών αλλαγών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού καθώς θέτει τις βάσεις για να απελευθερωθεί το 100% των δυνατοτήτων των στελεχών, των μελών μιας ομάδας στο εταιρικό περιβάλλον. Ο στόχος στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον είναι να δημιουργηθεί ένα δυναμικό το οποίο θα νιώθει την εταιρία κομμάτι του εαυτού του, ένα υγιές κομμάτι το οποίο θα προσφέρει για την επιβίωση και ανάπτυξη της εταιρίας. Η ανάπτυξη του όλου θα ταυτίζεται με την ατομική επαγγελματική ανάπτυξη.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας σημαίνει βελτίωση των σχέσεων. Δεν υπάρχει ομάδα χωρίς προβλήματα, αλλά ομάδες που προσαρμόζονται και ομάδες που διαλύονται. Για να αναπτύξει μια ομάδα υψηλά επίπεδα προσαρμοστικότητας απαιτείται μια καλή ροή στην επικοινωνίας της, ξεκάθαροι ρόλοι, ξεκάθαροι στόχοι, ενεργοποίηση και αφοσίωση. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε το Team Coaching στο οποίο συναντήθηκαν η Συστημική Θεωρία, η Συμβουλευτική Ομάδας, η τέχνη της Επικοινωνίας και φυσικά ο θετικός προσανατολισμός και οι εφαρμογές του Coaching.

Πώς λειτουργούμε:
Εντοπίζουμε λοιπόν τη δυσλειτουργία σε μία ομάδα πίσω από το φαίνεσθαι, δημιουργούμε ένα κλίμα συλλογικού πνεύματος, αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης το οποίο απελευθερώνει τις δυνατότητες των μελών να επιτύχουν υψηλούς και δύσκολους στόχους. Αυτό είναι που τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν κι έτσι εγκαθιδρύεται μια υγιής βάση συνεργασίας. Οι απαιτήσεις από τον Team Coach αυξάνονται καθώς χρειάζονται γνώσης συστημικής θεωρίας, Coaching και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι όμως η τελευταία λέξη στην διοίκηση ομάδων και ενισχύει την απόδοση κατακόρυφα.

Υπάρχουν όρια και κανόνες;

Σαφώς και υπάρχουν. Δεν υφίσταται ομάδα χωρίς κανόνες, όρια και ίσως κάποιες φορές χωρίς απώλειες. Μεταφέροντας όμως τη αξιολόγηση από τα πρόσωπα στην μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή σε αυτό που συμβαίνει «ανάμεσά» τους, μειώνουμε την αύξηση των ενοχικών συναισθημάτων, την εσωστρέφεια και τη διαφύλαξη του ατομικού χώρου που καταδικάζουν την ομάδα σε αναποτελεσματικότητα. Σε αυτή ακριβώς την βάση υπάρχουν ρόλοι και μάλιστα ξεκάθαροι, υπό-ομάδες, όρια μεταξύ τους και κανόνες. Αυτή η δομική οργάνωση είναι απόλυτα απαραίτητη, η διαφορά εδώ είναι ότι είναι μια κοινά αποδεκτή δομή, ρητά διαχωρίσιμη χωρίς μυστικούς κανόνες και συμμαχίες.

Στην Athens Coaching Academy είμαστε υπερήφανοι για το πρόγραμμα Συστημικού Team Coaching & Diagnosis που προσφέρουμε, συνδυάζοντας το Coaching, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Συστημική Συμβουλευτική και τη σύγχρονη συναισθηματική επικοινωνία, με κύριο εργαλείο τη βιωματική επεξεργασία. Η προσέγγισή μας αλλά και η συνολική διαδικασία του Team Profiling που εφαρμόζουμε αποτελούν ανταγωνιστικές προτάσεις ανάπτυξης και διοίκησης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά. Γι αυτό άλλωστε και πρόκειται για αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης HRM από τον Association for Coaching International.

Η έννοια του στόχου στη ζωή και το life coaching.

Η ιδέα του στόχου και η διαδικασία της στοχοθεσίας επανέρχονται συνεχώς στις συζητήσεις για το life coaching. Πολλές φορές συγχέονται με τους στόχους που έχουμε στην καθημερινότητά μας, όμως διαφέρουν κατά πολύ. Το life-coaching-goal-setting αποτελεί κάτι σύνθετο αλλά και οριοθετημένο, έχει κριτήρια αποτελεσματικότητας ως διαδικασία και συστατικά στοιχεία ως ένα όλον, μια gestalt ας πούμε. Στη συνέχεια παρουσιάζω κάποια από αυτά τα στοιχεία με συντομία.

Κανείς δεν μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες και να λάβει αποφάσεις όταν βρίσκεται σε μια πολύ αρνητική συναισθηματική κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να θέσουμε ουσιαστικούς στόχους αν έχουμε μια πολύ αρνητική αυτό-εικόνα. Αν ο πελάτης μας δεν πιστεύει στον εαυτό του, αν νιώθει ότι είναι ανάξιος ή αδύναμος, τότε οι αποφάσεις του θα βασίζονται στην αδυναμία του, σε μια απαξιωτική εικόνα του εαυτού του και όχι στις πραγματικές του δυνατότητες. Άρα «στόχος» για μας στο life coaching είναι εκείνος που ορίζεται εφόσον έχουμε πίστη στον εαυτό μας και τα θετικά του στοιχεία.

Κι αυτό διότι, ο στόχος δεν μπορεί να είναι λύση σε πρόβλημα αλλά επιθυμία και όραμα για το μέλλον μας. Η αναζήτηση λύσης ανάγκης από μια αβάσταχτη πραγματικότητα δεν προσανατολίζεται στο μέλλον, αντίθετα ζητά επίμονα την απομάκρυνση από ένα παρελθόν χωρίς άλλο. Στόχος για το coaching είναι μια θετικά διατυπωμένη επιθυμία για το μέλλον, με βάση τον οραματισμό για τον ολοκληρωμένο εαυτό και τη ζωή. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και όχι από πού θέλουμε απλώς να ξεφύγουμε χωρίς προσανατολισμό.

Ακόμη πιο ουσιαστικά, για το life coaching δεν είναι αυτοσκοπός απλά η επίτευξη ενός στόχου αλλά η λειτουργία του στο συνολικό όραμα. Συχνά οι άνθρωποι που στηρίζουμε θέτουν έναν στόχο και αφομοιώνονται από αυτόν ή υπερεπενδύουν τα πάντα σε μια στιγμή, σε ένα γεγονός. Αυτό πιθανώς να οδηγήσει σε δύο καταστάσεις.

Πρώτον στη σιωπηλή διατήρηση μιας στασιμότητας με δεκάδες δικαιολογίες, η οποία δεν θα μας εκθέσει στη ζωή μετά την επίτευξη του στόχου.
Δεύτερον, σε μια κατάσταση απογοητευτική καθώς ουδέποτε οραματιστήκαμε τη ζωή μετά τον στόχο μας.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό ο Life Coach να βοηθήσει τον πελάτη του να οραματιστεί τον εαυτό του μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και με βάση αυτό το όραμα να ορίσει τον στόχο του. Το αποτέλεσμα και μόνον το αποτέλεσμα είναι εκείνο που έχει σημασία, αυτό λειτουργεί ως φάρος για τον προσανατολισμό μας και η στοχοθεσία αποτελεί το όχημα που θα μας μεταφέρει στον προορισμό.

Έτσι, η διαδικασία της στοχοθεσίας διέπεται από στοιχεία τα οποία αναπτύσσονται μέσα από την σχέση με τον Life Coach μας και διαμορφώνουν την σχέση τελικά με τον εαυτό μας. Η ζωή που οραματιζόμαστε είναι μέσα μας, αρκεί να την ανακαλύψουμε.

Life Coaching, ανάπτυξη και αυτοβελτίωση!

Coaching σημαίνει ανάπτυξη και αυτοβελτίωση, σε αντίθεση με πολλές άλλες μεταφράσεις που εντοπίζει κανείς στο διαδίκτυο. Σε ένα επόμενο άρθρο θα εξηγήσω λεπτομερώς τι συμβαίνει με την μετάφραση, εδώ ωστόσο θέλω να μείνουμε στην ουσία του πράγματος. Στην ουσία, δηλαδή στα συστατικά στοιχεία αυτού που περιλαμβάνει ο όρος Coaching. Το Life Coaching είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις έννοιες της ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσης, κάτι που αναδεικνύεται με σαφήνεια στις θεμελιώδεις αρχές του. Ας δούμε μαζί αυτές τις αρχές:

photodune-1225251-work-life-balance-signpost-xsΠροσδιορισμός στόχων για ένα επιθυμητό μέλλον: Το coaching είναι προσανατολισμένο στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνήθως ταυτίζεται απλώς με τον ορισμό στόχων και την επίτευξή τους, αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι του. Βεβαίως και θέλουμε να ορίσουμε και να πετύχουμε στόχους όμως το αποτέλεσμα μετά την επίτευξη των στόχων οφείλει να είναι το επιθυμητό μέλλον. Οραματισμός, στόχοι, επιθυμητό αποτέλεσμα, σημαίνει κίνηση προς τα εμπρός με θετικό πρόσημο και ενεργητικότητα, να ο πρώτος άξονας ανάπτυξης.

Προσωπικοί στόχοι και πόροι: Το επόμενο που μας διδάσκει το coaching είναι ότι, καταρχήν, οι στόχοι πρέπει να είναι αποκλειστικά δικοί μας χωρίς παρεμβολές από καταστάσεις και ανθρώπους. Δεν πρέπει δηλαδή στην στοχοθεσία αυτή να παρεμβάλλονται άλλα πρόσωπα με τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Κι όχι μόνο αυτό, οι πόροι και οι δυνατότητες για να επιτύχουμε όσα εμείς επιθυμούμε θα πρέπει να βρίσκονται στον δικό μας έλεγχο. Επομένως, κανείς δεν πρόκειται να πετύχει τίποτε αν δεν πρόκειται γι’ αυτό που πραγματικά θέλει, και τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει αν βασιζόμαστε σε ενέργειες άλλων για τις δικές μας επιθυμίες. Να κι ο δεύτερος παράλληλος άξονας ορθής ανάπτυξης.

Υγιείς βάσεις: Για να προχωρήσουμε σε όλα τα παραπάνω, χρειαζόμαστε υγιείς βάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσουμε μια ρεαλιστική ανάγνωση του παρόντος που βρισκόμαστε ώστε να εντοπίσουμε ελλείμματα, πόρους και δυνατότητες. Να αναγνωρίσουμε το πού βρισκόμαστε τώρα, τι διαθέτουμε και τι θα χρειαστούμε για την επίτευξη των στόχων μας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ρεαλιστική αφετηρία που θα οδηγήσει σε ρεαλιστικούς στόχους, χωρίς υπερβολές και ματαιωμένες προσδοκίες.Ανάπτυξη & Αυτοβελτίωση: Η αυτοβελτίωση είναι μια συνεχής διεργασία, μια σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό, περιλαμβάνει την παρατήρηση (observation) ακριβώς του εαυτού μας και τον αναστοχασμό πάνω στα βιώματά μας. Αυτό αρχικά συμβαίνει με την βοήθεια ενός coach και στη συνέχεια αφομοιώνεται ως ένας σταθερός τρόπος σκέψης. Αυτοβελτίωση είναι η ικανότητα να μαθαίνω από την εμπειρία μου, να σχηματοποιώ τις θετικές συμπεριφορές, να τις επαναλαμβάνω και να τις εφαρμόζω και σε άλλα πλαίσια. Σε αυτή τη βάση, προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση αποτελούν αδιάσπαστα στοιχεία ενός συνολικού μοντέλου life coaching, το ένα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το άλλο και αλληλοεξαρτώνται.

Το Life Coaching βοηθά στην οργάνωση και την υλοποίηση σχεδίων ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές. Οι αρχές αυτές δεν είναι κάτι αόριστο αλλά οι άξονες ανάμεσα στους οποίους υφαίνουμε την ανάπτυξή μας, είναι τα πλαίσια που δίνουν νόημα στο περιεχόμενο των σκέψεων και των επιθυμιών μας.

http://www.athenscoaching.gr/index.php/about-us/athens-coaching-blog/105-life-coaching-goal

Advertisements