Γνωρίστε το Coaching και κάντε τη σωστή επιλογή!

Το Coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης & υποστήριξης ατόμων και ομάδων. Προέρχεται από τη συνένωση της Ψυχοθεραπείας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχολογίας, των Κοινωνικών Επιστημών και της Φιλοσοφίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι βοηθά τους ανθρώπους να ορίσουν ξεκάθαρους στόχους, να οραματιστούν το μέλλον τους, τους οδηγεί στην αυτογνωσία και την επιτυχία!

business-coachingΟ Coach βοηθά τον πελάτη ή την ομάδα με την οποία εργάζεται να βελτιώσει δεξιότητες στην επικοινωνία, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να ορίσει στόχους με θετικό προσανατολισμό και να τους επιτύχει. Η βασική διάκριση αφορά τους κλάδους του Life Coaching και του Business Coaching. Το Life Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς ψυχικά προβλήματα και παρέχεται σε ατομικές συνεδρίες ή ομάδες αυτογνωσίας στο γραφείο του Coach. Το Business Coaching αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων, πελάτης εδώ είναι η εταιρία και ο Coach αναλαμβάνει το Coaching στελεχών, ομάδων εργασίας, διοικητικού συμβουλίου ή την εκπαίδευση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι νέοι Coaches στην Ελλάδα απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε Ινστιτούτα αδυνατίσματος, σε Ιατρεία Πλαστικής Χειρουργικής, γραφεία Διατροφολόγων ή ανοίγουν δικές τους επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης και Coaching. Ένας τεράστιος αριθμός ωστόσο, βιώνει την εμπειρία της εκπαίδευσης στο Life & Business Coaching ως μια εμπειρία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας, χρησιμοποιώντας τις ανεκτίμητες δεξιότητες που αποκτά, στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Επιλέξτε με προσοχή τον εκπαιδευτή σας, φροντίστε να είναι ειδικός επιστήμων, εξειδικευμένος στη μέθοδο αυτή και με εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Κι αυτό διότι η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο είναι καθοριστικής σημασίας. Πέρα από τις γνώσεις και τεχνικές, χρειαζόμαστε το αίσθημα εμπιστοσύνης, δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοπαρατήρησης, δηλαδή μια βαθύτερη αυθεντική σχέση που μόνον ένας ειδικός μπορεί να σας προσφέρει. Coaches μπορούμε να γίνουμε όλοι αρκεί να το πιστέψουμε, ο εκπαιδευτής μας όμως πρέπει αν προερχεται από τον χώρο των επιστημών.

Χαράλαμπος Πετράς
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Coaching Academy.

Η εκπαίδευση στο Coaching είναι μια μεταμόρφωση από απλός πολίτης σε Coach. Οι εκπαιδευόμενοι δεν περιορίζονται στην εφαρμογή απρόσωπων τεχνικών, πολύ περισσότερο από αυτό, γίνονται όσα μαθαίνουν ενσωματώνοντας μια Coaching στάση τόσο στη σχέση με τους πελάτες τους όσο και απέναντι στη ζωή συνολικά. Oι Coaches βοηθούν τους ανθρώπους να αλλάξουν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Πρώτα όμως, αλλάζουν οι ίδιοι. H διδασκαλία τα τελευταία χρόνια, μου έχει δώσει την ευκαιρία να παρατηρήσω τέτοιες αλλαγές στη σκέψη και τη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων. O καθένας από τη δική του αφετηρία κάνει βήματα προόδου προς την αποδοχή, την ενεργητική ακρόαση, την ανάδειξη των θετικών συναισθημάτων και τον οραματισμό ενός επιθυμητού μέλλοντος.

Το ταξίδι δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά είναι γεμάτο γνώση, εμπειρίες, συναισθήματα και εικόνες. Οι απαραίτητες ικανότητες ενός επαγγελματία ενσωματώνονται σταδιακά. Οι νέοι Coaches αρχικά, όπως συμβαίνει όταν γνωρίζουμε κάτι νέο, απαντούν με κριτική σκέψη, εισερχόμενοι σε έναν εσωτερικό διάλογο αναστοχασμού. Στη συνέχεια ωστόσο, μέσα από την πρακτική άσκηση η διαδικασία μάθησης ενεργοποιείται και επιταχύνεται. Η δυσκολία και η προσπάθεια δίνουν τη θέση τους στον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθηση.

Η εκμάθηση βασίζεται στην σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Η εκπαίδευση στο Coaching δεν μπορεί παρά να είναι βιωματική. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε συντεταγμένες ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και συνεδρίες. Αμέσως μετά, στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους με την καθοδήγηση και την εποπτεία των διδασκόντων. Υπάρχει κάθε φορά, μια ισορροπία ανάμεσα στους χρόνους του ίδιου του προγράμματος και στον χρόνο του κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά που επεξεργάζεται όσα μαθαίνει και τα τοποθετεί μέσα του.

Δεν μαθαίνει κανείς απλώς να προσφέρει Coaching, γίνεται ο ίδιος Coach υιοθετώντας μια στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από θετικότητα, πίστη στην αλλαγή, εστίαση στο μέλλον και τη λύση. Η επαγγελματική ανάπτυξη ενός Coach είναι ταυτόχρονα και προσωπική. Ωριμάζοντας ως επαγγελματίας ωριμάζει και ως άνθρωπος.

Πετράς Χαράλαμπος
Coaching Psychologist | Organizational & Executive Coaching | Tutor

Επιστημονικές Αρχές & Τεκμηρίωση
Ορισμός του Coaching και όρια από την Ψυχοθεραπεία.
Ιστορία και συστήματα σκέψης στο Coaching.
Ανθρωπιστική Ψυχολογία.
Θετική Ψυχολογία.
Ατομική Ψυχολογία (Alfred Adler).
Κονστρουκτιβισμός, από την αυθεντία στη συμμαχία.
Πλαίσιο δεξιοτήτων ενός ικανού Coach EMCC / AC.
Εποπτεία και ο ρόλος της στην Πιστοποίηση του Coach.
Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής.
Δεξιότητες οικοδόμησης Coaching-σχέσης.
Coaching Επικοινωνία: Κύκλος Επικοινωνίας, Παρατήρηση & Ακρόαση.
Ενεργητική ακρόαση.
Τεχνικές Αντανάκλασης.
Διατύπωση αποτελεσματικών ερωτήσεων.
H Συναισθηματική Υπευθυνότητα & Aυτογνωσία.
Η διεργασία της Coaching Συνεδρίας.
Διαδικασία Συμβολαίου και έναρξη μιας Coaching-σχεσης.
Coaching Μοντέλα & Τεχνικές.
Τι είναι μοντέλο.
Δεξιότητες & αρχές στην εφαρμογή των μοντέλων.
Η Τέχνη κατασκευής και υλοποίησης στόχων.
REGROW
ICANDO.
POSERS.
OSCAR.
Τεχνικές Ενδυνάμωσης: Οραματισμός, Ιστορικό Θετικών Εμπειριών.
Solution Focused Coaching – Εστίαση στη Λύση.
Ιστορία & Θεμελιώδεις αρχές της προσέγγισης.
Στρατηγικό Μοντέλο: κατανόηση & αντιμετώπιση του «προβλήματος».
Από το πρόβλημα στη λύση: Μετατόπιση της προσοχής & αξιοποίηση εσωτερικών πηγών.
Συστημικές ερωτήσεις αξιοποίησης αποθεμάτων.
Συστημικές ερωτήσεις εστίασης στη λύση.
Συστημικές ερωτήσεις ενθάρρυνσης της αλλαγής.
Κριτήρια επιτυχίας της προσέγγισης.
Οργανωσιακό Coaching: Executive & Team Coaching.
Η Coaching Κουλτούρα στο εταιρικό περιβάλλον.
Διαδικασία Συμβολαίου με οργανισμούς: Τοp-Down Approach.
Executive Coaching: κριτήρια επιτυχίας της υπηρεσίας.
Team Building: Στάδια ανάπτυξης ομάδας.
GROUP Coaching Model: Στοχοθεσία σε Συστήματα & Ομάδες.
Ολιστική προσέγγιση των ομάδων και των στελεχών.
Συνεδρία με ομάδες: Κυκλικές Ερωτήσεις.

Σταδιοδρομία στο Coaching
Η σταδιοδρομία στο Coaching είναι μια διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που χρειάζεται προσαρμοστικότητα και αποδοχή των αλλαγών που θα βιώσει τόσο μέσα από την εκπαίδευσή του όσο και μέσα από τις σχέση με τους πελάτες του. Η πορεία από «απλός άνθρωπος» σε Coach είναι ένα ταξίδι αλλαγής, προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης. Οι δεξιότητες που απαιτεί το Coaching αφορούν τον ίδιο τον εαυτό μας και αποτελούν συμπεριφορές, δεν πρόκειται για μια απλή ή απρόσωπη τεχνογνωσία. Ο Coach αναζητά, δεν εφησυχάζει, θέτει στόχους, αποφασίζει, αλλάζει και εξελίσσεται μέσα στον χρόνο, χρειάζεται ισχυρή θέληση για μάθηση, αφοσίωση και πειθαρχία.

Εκπαίδευση σε Πιστοποιημένο Βιωματικό Πρόγραμμα
To πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος Coach είναι να επιλέξει και να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά είναι επιμορφωτικά και παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Κάποια λειτουργούν υπό την αιγίδα πανεπιστημίων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά για επιμόρφωση που οργανώνει και λειτουργεί ένας πανεπιστημιακός φορέας. Τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης και επιλογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι οι ώρες που περιλαμβάνουν, η μέθοδος που ακολουθούν, οι αρχές που προάγουν, η ακαδημαϊκή και τεχνική κατάρτιση των εκπαιδευτών και βεβαίως, η πιστοποίησή τους από κάποιον σύλλογο που ανέφερα παραπάνω. Κατά την εκπαίδευσή του o Coach ενσωματώνει την Coaching κουλτούρα και αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις ενός επαγγελματία. Για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται χρειάζεται μια μακρόχρονη βιωματική εκπαίδευση από επιστήμονες με κατάρτιση και εμπειρία.

Μέσα από την βιωματική εμπειρία εκμάθησης, η εκπαίδευση του Coach γίνεται ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αλλαγής και ανάπτυξης. Η βιωματική διεργασία προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εμπειρία κατά την οποία καλλιεργούν προχωρημένες δεξιότητες και τεχνικές. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις, εκπαιδευτικές συνεδρίες και στη συνέχεια στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους. Έτσι, η γνώση αναδύεται εκ των έσω και κατακτάται εις βάθος. Με τη βιωματική εμπειρία οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συνδυάζουν μοντέλα και τεχνικές στον κάθε πελάτη ξεχωριστά ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν δεξιότητες αυτό-παρατήρησης, αναστοχασμού και συναισθηματικής υπευθυνότητας που είναι απαραίτητες για την παροχή Coaching συνεδριών με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Εγγραφή σε Σύλλογο, Εποπτεία & Πρακτική.
Αμέσως μετά την εκπαίδευσή του, ο νέος Coach εγγράφεται σε έναν από τους Συλλόγους (Association for Coaching, European Mentoring & Coaching Council), ξεκινά την πρακτική του και το πιο σημαντικό, δημιουργεί μια σχέση με επόπτη (supervisor). Η σχέση με τον επόπτη είναι απολύτως αναγκαία. Η εποπτεία περιλαμβάνει ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες με έναν πολύ έμπειρο και πιστοποιημένο Coach κατά τις οποίες συζητούνται θέματα που προκύπτουν από την συνεργασία με τους πελάτες, δυσκολίες και προβληματισμοί. Ο επόπτης / supervisor βοηθά τον νέο επαγγελματία αφενός να κατανοήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχέσης που αναπτύσσει με τον πελάτη του, συνδέοντας ζητήματα που προκύπτουν με στοιχεία της προσωπικότητάς του και αφετέρου να εφαρμόσει με επιτυχία τις μεθόδους και τεχνικές του Coaching. Έτσι φωτίζονται «τυφλά σημεία» στην οπτική του Coach και υπερβαίνει αδιέξοδα με επιτυχία.

Με άλλα λόγια ο επόπτης ενεργοποιεί τον εσωτερικό διάλογο του Coach ενισχύοντας την αυτογνωσία και τη συναισθηματική του υπευθυνότητα. Μέσα από μια coaching λογική συνολικά, τον βοηθά να αναγνωρίσει δυνατότητες, αδυναμίες και να θέσει ένα απτό πλάνο συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης. Συχνά για κάθε περίπτωση πελατών, συζητούνται τρόποι συμπεριφοράς και οι ενδεδειγμένες Coaching παρεμβάσεις. Έτσι, ο εποπτευόμενος αποκτά έναν ενδεικτικό οδηγό διαχείρισης των συνεδριών. Η εποπτεία προλαμβάνει τα λάθη λόγω απειρίας και επιταχύνει την αυτόνομη μάθηση. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεδρίες, μία ή δύο φορές το μήνα, ατομικά ή σε ομάδες και ισχύουν οι κανόνες που διέπουν κάθε Coaching συνεργασία όπως το απόρρητο, τα όρια, η δέσμευση, η διατήρηση αρχείου, οι σαφείς στόχοι και η ελεύθερη βούληση του πελάτη. Η επιλογή του επόπτη είναι εξαιρετικά σημαντική γι αυτό πρέπει να γίνει με προσοχή.

Ατομική Πιστοποίηση (Individual Accrediation)
Η εκπαίδευση, η εμπειρία (ώρες με πελάτες) και η εποπτεία οδηγούν στην ατομική Πιστοποίηση (Individual Accreditation). Η πιστοποίηση (accreditation) πραγματοποιείται από τους συλλόγους και όχι τα ινστιτούτα εκπαίδευσης, τις σχολές ή άλλους ιδιώτες. O προσδιορισμός «ατομική» χρησιμοποιείται προς διαφοροποίηση από την πιστοποίηση οργανισμών που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης. Υπάρχουν δηλαδή πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης (Accredited Coach Training Courses) και πιστοποιημένοι Coaches (Accredited Coach), είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν ταυτίζονται και δεν έχουν άμεση συσχέτιση.

Η ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιημένων προγραμμάτων δεν καθιστά κάποιον Accredited Coach. Η ατομική πιστοποίηση προκύπτει μετά την εκπαίδευση, σε βάθος χρόνου και διαβαθμίζεται σε επιμέρους επίπεδα από τον αρχάριο μέχρι τον πολύ έμπειρο Coach. Πιο συγκεκριμένα ο EMCC και ο AC διακρίνουν 4 επίπεδα:

Association for Coaching: Foundation / Practitioner / Senior Practitioner / Master Practitioner
European Mentorting & Coaching Council: Foundation Coach / Coach / Professional Coach / Master Coach αντίστοιχα.
H ουσία της διαβάθμισης αφορά την εξέλιξη του ίδιου του Coach ως επαγγελματία. Η πρόοδος από το ένα επίπεδο στο άλλο συνδέεται με το εύρος και το βάθος της γνώσης που αποκτά, την ικανότητα να συνθέτει μοντέλα και προσεγγίσεις προσαρμοσμένα στο αίτημα και την ιδιοσυγκρασία των πελατών του, την ικανότητα να ενισχύει με τις τεχνικές του την αυτεπίγνωση και τις δυνατότητες των πελατών του, την ικανότητα να διαχειρίζεται όλο και πιο πολύπλοκα ζητήματα και να ανταπεξέρχεται σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις. H επαγγελματική ολοκλήρωση, με την ψυχολογική και αναπτυξιακή έννοια του όρου και όχι απλώς την χρονική, σηματοδοτείται με την αποκρυστάλλωση της προσωπικής προσέγγισης του Coach. Δηλαδή, μέσα από την εκπαίδευση, την εμπειρία και τον αναστοχασμό, έχει διαμορφώσει έναν σταθερό τρόπο εργασίας που είναι προσαρμοσμένος στο δικό του προφίλ, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο πλαίσιο αρχών και τεχνικών, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά του .

Για κάθε επίπεδο πιστοποίησης προβλέπονται τα εξής κριτήρια:

Eλάχιστο χρόνο συμμετοχής στον σύλλογο (membership).
Eλάχιστες ώρες με πελάτες ή και αριθμό πελατών με διατήρηση ημερολογίου.
Eλάχιστες ώρες εποπτείας με ημερολόγιο γνώσεων και αναστοχασμού.
Eλάχιστες ώρες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development).
Eλάχιστο αριθμό συστατικών επιστολών από πελάτες.
Περιγραφή προσωπικής προσέγγισης στο Coaching όπου περιλαμβάνεται ο προσωπικός τρόπος εργασίας του αιτούμενου.
Μια μελέτη περίπτωσης με αναστοχασμό (Case Study).
Μία ηχογραφημένη ή βιντεοσκοπημένη συνεδρία με μεταφρασμένη απομαγνητοφώνηση.
Συμμετοχή πιθανώς σε γραπτή δοκιμασία (test)
και φυσικά την καταβολή ορισμένου κόστους.
Η διαβάθμιση μεταξύ των επιπέδων από το αρχικό μέχρι το ανώτερο πραγματοποιείται ανάλογα με τις ελάχιστες απαιτούμενες ώρες ή τον αριθμό των πελατών και του όγκου των εγγράφων. Για παράδειγμα για το πρώτο επίπεδο ο Association for Coaching ζητά τουλάχιστον 35 ώρες εκπαίδευσης, 75 ώρες συνεδριών με πελάτες όπου το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι επί πληρωμή, όχι εθελοντικά, τουλάχιστον τρεις μήνες σχέση με επόπτη, μια μελέτη περίπτωσης 500 λέξεων, μία συστατική επιστολή, κοκ. Ομοίως, ο International Coach Federation ζητά για το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης τουλάχιστον 60 ώρες εκπαίδευσης, 100 ώρες με πελάτες όπου οι 75 θα είναι επί πληρωμή, 10 ώρες συνεδριών με επόπτη ή μέντορα κοκ.

Η διαδικασία της πιστοποίησης είναι συχνά πολύπλοκη λόγω του όγκου των εγγράφων, της γλώσσας αλλά και της διαφορετικής κουλτούρας σε σχέση με την Ελλάδα. Πολλά από τα προαπαιτούμενα όπως η ασφάλιση (professional insurance) αστικής ευθύνης ή ακόμη και η βιντεοσκόπηση συνεδριών, εν απουσία θεσμικού και νομικού πλαισίου για το Coaching, βρίσκονται στα όρια τόσο του πολιτισμού όσο και της νομιμότητας. Ο ζήλος για «αυστηρά» κριτήρια και πολλαπλές πιστοποιήσεις που επιδεικνύουν οι σύλλογοι συσχετίζεται με το απόλυτο κενό και την πλήρη απουσία θεσμικής κατοχύρωσης, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Παρά την πολυπλοκότητά τους, οι πιστοποιήσεις αυτές παραμένουν άτυπες για το κράτος.

Περιεχόμενα Μαθήματος – Εκπαίδευσης (Modules).

Evidence-based Coaching: Βασικές Επιρροές.
Ανθρωπιστική Ψυχολογία: Η σχέση αποδοχής και ελεύθερη ανάπτυξη.
Θετική Ψυχολογία: Ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων.
Άλφρεντ Άντλερ & Ego Psychology: Κινητοποίηση, Αλλαγή και Όραμα.
Μαιευτική: Αποδοχή, Πίστη στην εσωτερική Αλήθεια, Ερωτήσεις.
Προσωπική Ανάπτυξη: Στοχοθεσία και Αλλαγή
Βασικές Προσεγγίσεις στην Συμβουλευτική.
Τι είναι και τι δεν είναι το Life Coaching.
Επίσημοι Ορισμοί: Επιστημονικοί Ορισμοί (Association for Coaching).
Σχηματική περιγραφή μιας Coaching Εμπειρίας: Το σχήμα της αλλαγής.
Το Coaching ως σχέση: Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Coach και τον coachee.
Διαφορές από την Συμβουλευτική & την Ψυχοθεραπεία.
To προφίλ ενός Επαγγελματία Life Coach.
Κίνητρα & Συμπεριφορά.
Δεξιότητες ενός Coach.
Αρχές και Ηθική.
Πιστοποίηση & Επαγγελματική Ανάπτυξη.
Το Coaching στην Ελλάδα.
Δεξιότητες & Τεχνικές Coaching Επικοινωνίας
Coaching Επικοινωνία: Κύκλος Επικοινωνίας, Παρατήρηση & Ακρόαση.
Ενεργητική Ακρόαση: Ρόλοι, Στάσεις, Τεχνικές.
Ανατροφοδότηση: Τεχνικές & Εφαρμογές.
Ερωτήσεις: Αρχές διατύπωσης αποτελεσματικών ερωτήσεων.
Αυτογνωσία, Συναισθηματική Υπευθυνότητα & Νοημοσύνη.
Αναπλαισίωση: Ενίσχυση της Αλλαγής.
Solution Focused Coaching – Εστίαση στη λύση.
Βασικές Αρχές Προσέγγισης.
Μοντέλα Οργάνωσης της Παρέμβασης: GROW / POSERS / ICANDO.
Ερωτήσεις εστίασης στη λύση.
Ερωτήσεις ενίσχυσης της αλλαγής.
Ερωτήσεις Επιδείνωσης.
Ασέβεια στα μοντέλα σεβασμός στους ανθρώπους.
Εγχειρίδιο Εργασίας – Coaching Handbook.
Η Τεχνική της Συνεδρίας: Δομή & Στόχοι.
H πρώτη συνάντηση & συμβόλαιο: Αποσαφήνιση αιτήματος, Δομή, Προσδοκίες.
Ψυχομετρία: Η τεχνική της Συνέντευξης στο Coaching.
Προσωπική Ενδυνάμωση: Προετοιμασία Στοχοθεσίας.
Στοχοθεσία: Κριτήρια ενός Coaching Στόχου.
Στοχοθεσία και πλάνο ανάπτυξης: Διαμορφώνοντας την Agenda.
Επεξεργασία Στόχου / Οράματος / Παρούσας φάσης / Διαθέσιμων Πόρων.
Υλοποίηση πλάνου Παρακαλούθηση: Αρχές & Τεχνικές.
Τεχνικές Κινητοποίησης: Συνολικό πλαίσιο – επιμέρους παρεμβάσεις.
Παρακολούθηση και εγκατάσταση της Αλλαγής (Monitoring).
Εισαγωγή σε Ψυχοκοινωνικά Ζητήματα.
Έλξη και δημιουργία σχέσεων: Coaching για σχέσεις.
Work – Life Balance: Coaching για την ισορροπία.
Επαγγελματική ανάπτυξη – σταδιοδρομία: Career Coaching.
Διατροφή & Ψυχική Υγεία.
Στρες & Συναισθηματική Υγεία.
Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης.
Life Coaching ως πρόληψη.
Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής.
O Κώδικας Δεοντολογίας και καλής πρακτικής.
Η σχέση με τον Κώδικα ως δυναμική ισορροπία.
Διαδικασία παραπόνων στον Asscociation for Coaching.
Χάρτης Επαγγελματικής Ανάπτυξης – πιστοποίησης.
Απαραίτητες ικανότητες – συμπεριφορές ενός Coach.

Πετράς Χαράλαμπος
Coaching Psychologist | Organizational & Executive Coaching | Tutor

http://www.athenscoaching.gr/index.php/about-us/athens-coaching-blog/91-coaching-info

Advertisements