“Είναι φανερό ότι η εμπλοκή ενός παιδιού σε θέματα ενηλίκων όχι μόνο δεν πρόκειται ναλύσει κανένα πρόβλημα αλλά δημιουργεί άλλα, κάποιες φορές σοβαρότερα ακόμα. Τοσυμπέρασμα που βγαίνει από κλινικές παρατηρήσεις είναι ότι τα παιδιά γονεοποιούνταιόταν οι γονείς τους έχουν ανεπίλυτα προβλήματα με τις δικές τους οικογένειεςκαταγωγής. Συχνά είναι θυμωμένοι με τους δικούς τους γονείς, διότι νιώθουν ότι οισυναισθηματικές τους ανάγκες όταν ήταν παιδιά έμειναν ακάλυπτες. Οι ίδιοι μάλισταμπορεί να είχαν κληθεί να παίξουν τον ίδιο ρόλο στις δικές τους οικογένειες, οπότε αυτήη πρακτική ίσως τους φαίνεται αυτονόητη. Συνεπώς, ο γονιός χρειάζεται καταρχάς νααναγνωρίσει τον θυμό που έχει για τους δικούς του γονείς, να πενθήσει για τα όσαέχασε ως γονεοποιημένο παιδί και να αποφασίσει να σταματήσει αυτή την
κακήπαράδοση.Στη γονεοποίηση των παιδιών πιθανόν συμβάλλει και η απομόνωση της οικογένειας.Όταν οι γονείς διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας, τότε είναι λιγότερο πιθανό ναπροσεγγίσουν τα παιδιά τους για να λάβουν τη συναισθηματική στήριξη που κατάκαιρούς έχουν ανάγκη. Αντί να δώσουν στο παιδί τους μια πρόωρη γεύση των πικρώνπλευρών της ζωής των μεγάλων, οι γονείς οφείλουν να τολμήσουν να εκθέσουν τα
προβλήματά τους και να αναζητήσουν συμβουλές και βοήθεια από άλλους ενηλίκους,οι οποίοι μπορούν να αντέξουν το βάρος και της αφήγησης των προβλημάτων και τηςπροσπάθειας επίλυσής τους.Αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς όταν δίνουν αρμοδιότητες στο παιδί είναι να τοαναγνωριζουν τις προσπάθειές του, να αποφεύγουν να τοεπιβαρύνουν με προσωπικές τους δυσκολίες και να του επιτρέπουν να διατηρεί το ρόλοτου ως παιδί που έχει ανάγκη από νοιάξιμο και φροντίδα.

Σύνοψη•

Οι γονείς στις οικογένειες που λειτουργούν καλά, έχουν ενήλικα καθήκοντα (ρόλουςκαι ευθύνες), που διακρίνονται σαφώς από τα παιδικά καθήκοντα.• Η αντιστροφή ρόλων συμβαίνει όταν ξεπερνάμε τα όρια και το παιδί ικανοποιείυπερβολικά πολλές από τις ανάγκες και αναλαμβάνει υπερβολικά πολλά από τακαθήκοντα του ενήλικα.• Οι προβληματικές συνέπειες της αντιστροφής ρόλων στα παιδιά γίνονται εμφανείςμόνο μακροπρόθεσμα.• Τα παιδιά με αντεστραμμένους ρόλους δυσκολεύονται ως ενήλικες, επειδή νιώθουνότι πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γονιών τους ήάλλων προσώπων, αντί να προσδιορίσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τουςσχέδια και όνειρα.• Τα παιδιά με αντεστραμμένους ρόλους συχνά δεν μπορούν να έχουν ρεαλιστικήαίσθηση των ικανοτήτων και των ευθυνών τους.• Τα παιδιά προσαρμόζονται πολύ καλύτερα όταν οι γονείς αναλαμβάνουν τηνευθύνη της οικογένειας και είναι ασφαλή, όταν ξέρουν ότι οι γονείς τους θα ταφροντίσουν.
“Πηγή Εθνικο Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

Advertisements