Πολλές φορές θυμώνουμε με κάποιους ανθρώπους και λέμε:
“Πληγώνεις τα συναισθήματα μου ”
“Με κάνεις να νιώθω άσχημα ”
“Με φέρνεις σε δύσκολη θέση ”
“Με γελοιοποίησες δημόσια ”
Πόσο όμως κάποιος άλλος είναι σε θέση να μας κάνει να νιώσουμε τέτοια συναισθήματα;
Κανείς δεν είναι ικανός να μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και να μας πληγώσει αν εμείς δεν του το επιτρέψουμε.
Αυτό σημαίνει πως αν εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας και έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και να μας φέρει σε δύσκολη θέση καμιά κακή συμπεριφορά και καμιά αρνητική κριτική για τις ικανότητες μας .Β.Γ
Σκέψεις και άρθρα Γκάντσιου Βούλα

Γράψτε τα σχόλια σας και τις ερωτήσεις σας. Αν θέλετε να μας ρωτήσετε για κάποιο θέμα που σας απασχολεί γράψτε το και εμείς θα του δώσουμε προτεραιότητα.